Документ z1179-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2018  № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1179/32631

Про затвердження Змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою упорядкування посад військовослужбовців та граничних військових звань за ними в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 березня 2018 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 322/31774, що додаються.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
01 жовтня 2018 року № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1179/32631

ЗМІНИ
до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Розділ І після позиції

«

Директор департаменту*

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Директор департаменту - головний бухгалтер

Полковник

».

2. У розділі ІІ:

у главі 1:

після позиції

«

Начальник відділу

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Полковник

»;

після позиції

«

Начальник сектору

Підполковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Адміністратор мереж і систем

Підполковник

»;

у главі 2:

після позиції

«

Начальник сектору

Підполковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник сектору - головний бухгалтер

Підполковник

»;

позицію

«

Помічник начальника управління з кадрової роботи

Підполковник

»

викласти у такій редакції:

«

Адміністратор мереж і систем

Підполковник

».

3. У розділі ІІІ:

після позиції

«

Начальник відділу

Підполковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Підполковник

»;

позицію

«

Начальник амбулаторії

Майор медичної служби

»

викласти у такій редакції:

«

Начальник амбулаторії - лікар

Майор медичної служби

».

4. У розділі ІV:

главу 1 після позиції

«

Начальник відділу

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Полковник

»;

главу 2 після позиції

«

Начальник сектору

Майор

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник сектору - головний бухгалтер

Майор

».

5. У розділі V:

у главі 1:

після позиції

«

Начальник відділу

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Полковник

»;

позицію

«

Начальник амбулаторії

Підполковник медичної служби

»

викласти у такій редакції:

«

Начальник амбулаторії - лікар

Підполковник медичної служби

»;

главу 2 після позиції

«

Начальник відділу

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Полковник

»;

главу 3 викласти у такій редакції:

«

3. Заклад охорони здоров’я Держспецзв’язку

Начальник закладу - лікар

Полковник медичної служби

Заступник начальника закладу - лікар

Полковник медичної служби

Начальник поліклініки - лікар

Полковник медичної служби

Заступник начальника поліклініки - лікар

Полковник медичної служби

Начальник відділу - лікар

Полковник медичної служби

Начальник відділу

Полковник

Заступник начальника відділу - лікар

Підполковник медичної служби

Заступник начальника відділу

Підполковник

Начальник відділення - лікар

Підполковник медичної служби

Начальник амбулаторії - лікар

Підполковник медичної служби

Начальник сектору - лікар

Підполковник медичної служби

Начальник сектору

Підполковник

Начальник сектору - головний бухгалтер

Підполковник

».

6. У розділі VІ:

після позиції

«

Начальник управління

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник управління - головний бухгалтер

Полковник

»;

після позиції

«

Начальник відділу

Полковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник відділу - головний бухгалтер

Полковник

»;

після позиції

«

Начальник сектору

Підполковник

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Начальник сектору - головний бухгалтер

Підполковник

».

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
полковникЮ.В. Печенюквгору