Документ z1173-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2018  № 1368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1173/32625

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до абзацу першого пункту 1, пункту 3 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та пункту 16 Плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 лютого 2016 року № 103, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.

2. Департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби фінансового
моніторингу УкраїниК. Ляпіна


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25 вересня 2018 року № 1368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1173/32625

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

1. Ці Критерії розроблено з метою формування планів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку.

2. Терміни в цих Критеріях уживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Дія цих Критеріїв поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінекономрозвитку,- товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкти).

4. Ризики суб’єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:

тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб’єкта).

5. За результатами оцінювання суб’єктів установлюється низький, середній або високий ризик.

До суб’єктів з низьким ризиком належать такі, що відповідають усім нижченаведеним критеріям одночасно:

провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку понад п’ять років;

відсутність протягом останніх трьох років фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

відсутність відокремлених підрозділів (філій).

До суб’єктів з високим ризиком належать такі, що відповідають хоча б одному з нижченаведених критеріїв:

провадження діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку менше ніж три роки;

протягом останнього року встановлено два і більше порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявність більше трьох відокремлених підрозділів (філій).

До суб’єктів із середнім ризиком належать такі, що не належать до низького або високого рівня ризику.

6. Суб’єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на три роки.

Суб’єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.

Суб’єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.

Директор департаменту
управління державною
власністюР.В. Кропивницькийвгору