Документ z1173-17, действует, текущая редакция — Принятие от 17.08.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.11.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2017  № 1325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1173/31041

Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат", від 14 грудня 2016 року № 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про прийняття до психоневрологічного інтернату (дієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена);

форму заяви про прийняття до психоневрологічного інтернату (недієздатної особи);

форму заяви про влаштування до дитячого будинку-інтернату;

форму путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату;

форму путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату;

форму журналу реєстрації смерті підопічних психоневрологічних інтернатів та інструкцію щодо його заповнення;

форму договору про надання соціальної послуги дитячим будинком-інтернатом.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (О. Суліма) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Голова громадської організації
"Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО"

Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова правління Пенсійного фонду України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

В.о. Міністра фінансів України
С.І. Богданов
В.В. Карпенко


О.Д. ЛіпірідіВікторія НазаренкоГ.В. ОсовийР. Іллічов


О. Мірошниченко

О. Зарудний

Уляна Супрун

О. МаркароваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ЗАЯВА

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ЗАЯВА

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ЗАЯВА

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ПУТІВКА
на влаштування до психоневрологічного інтернату

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ПУТІВКА
на влаштування до дитячого будинку-інтернату

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ЖУРНАЛ
реєстрації смерті підопічних психоневрологічних інтернатів

1

Прізвище, ім’я, по батькові


2

Дата народження


3

Дата зарахування до установи


4

Дата та причина смерті


5

Інші відомості


6

Повідомлення органу опіки та піклування про смерть підопічного


7

Повідомлення про смерть підопічного його родичам, опікунам, піклувальникам, іншим особам


8

Рішення родичів, опікунів, піклувальників, інших осіб стосовно поховання померлого


9

Інформація про посадову особу психоневрологічного інтернату, яка здійснила цей запис


10

Інформація про особу, яка взяла на себе  зобов’язання поховати померлого


11

Інформація про поховання померлого психоневрологічним інтернатом


Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення журналу реєстрації смерті підопічних психоневрологічних інтернатів

1. Ця Інструкція визначає порядок ведення журналу реєстрації смерті підопічних психоневрологічних інтернатів (далі - Журнал).

2. Журнал ведеться на аркушах формату А4 (книжковий).

Сторінки Журналу нумеруються, проколюються та прошнуровуються ниткою (капронова, бавовняна, ірис), яка зав’язується з лицьового боку так, щоб сторінки вільно перегорталися. Зверху кінці нитки приклеюють папером, на якому зроблено запис: "Журнал прошнурований, пронумерований, на ____ арк." із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові виконавця, дати і підпису.

Інформація про померлу особу зазначається на окремому аркуші. Аркуш розграфлюється або друкується. Друковані сторінки попередньо брошуруються. Інформація про померлу особу та інші відомості заповнюються кульковою ручкою розбірливим почерком.

2. Порядок заповнення:

у графі "1" зазначаються прізвище, ім’я, по батькові підопічного (повністю без скорочень);

у графі "2" - дата народження (цифровим способом: число, місяць, рік народження);

у графі "3" - дата зарахування до установи (цифровим способом: число, місяць, рік);

у графі "4" - дата смерті (цифровим способом: число, місяць, рік) із зазначенням повних років на дату смерті та причини смерті відповідно до лікарського свідоцтва про смерть (із зазначенням номера свідоцтва) та довідки про причину смерті (форма первинної облікової документації № 106/о), форми яких затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;

у графі "5" - інші відомості, зокрема прізвище, ім’я, по батькові, посада лікаря, який видав довідку про причину смерті, та прізвище, ім’я, по батькові, посада лікаря, який заповнив лікарське свідоцтво про смерть;

у графі "6" - інформація щодо повідомлення органу опіки та піклування, на обліку в якому перебував підопічний, який був визнаний недієздатним або цивільна дієздатність якого була обмежена, про його смерть із зазначенням дати та номера вихідного повідомлення, прізвища, ім’я, по батькові, посади особи, яка зробила повідомлення;

у графі "7" - інформація стосовно повідомлення про смерть померлого його родичам, опікунам, піклувальникам, іншим особам у разі, коли вони беруть на себе обов’язки щодо поховання; за відсутності родичів - виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, на території розміщення якої проживав/перебував підопічний перед влаштуванням до інтернату, із зазначенням дати та часу, способу повідомлення (із зазначенням у разі потреби відповідної адреси), прізвищ, імен, по батькові особи, яку повідомили про смерть підопічного, та особи, яка зробила повідомлення, із зазначенням її посади;

у графі "8" - інформація стосовно прийнятого родичами, опікунами, піклувальниками, іншими особами рішення щодо поховання померлого: згода чи відмова. У разі відмови зазначаються інформація про спосіб, дату та час повідомлення, прізвище, ім’я, по батькові, ступінь родинного зв’язку з померлим такої особи;

у графі "9" - інформація про посадову особу психоневрологічного інтернату, яка здійснила запис у Журналі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис);

у графі "10" - прізвище, ім’я, по батькові особи, яка взяла на себе  зобов’язання поховати померлого та отримала тіло померлого, та інша інформація про неї (ступінь родинного зв’язку, місце проживання (за потреби)), її підпис та дата, а також перелік отриманих документів, необхідних для поховання померлого, у разі поховання померлого родичами, опікунами, піклувальниками, іншими особами, які беруть на себе обов’язки щодо його поховання;

у графі "11" - інформація про поховання померлого психоневрологічним інтернатом із зазначенням дати, місця поховання та відомостей про присутніх під час церемонії поховання осіб.

3. Строк зберігання Журналу становить 10 років.

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2017  № 1325

ДОГОВІР
про надання соціальної послуги дитячим будинком-інтернатом

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послугО. Сулімавверх