Документ z1173-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.08.2017, підстава - z0788-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2016  № 699


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2016 р.
за № 1173/29303

Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів

{Назва Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 563 від 07.06.2017}

Відповідно до статей 357, 515, 516 Митного кодексу України, статті 84 Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС;

форму Акта про передання проб (зразків) товарів;

форму Акта про повернення проб (зразків) товарів;

форму Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 653 «Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1055/21367.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.07.2016  № 699


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2016 р.
за № 1173/29303

ПОРЯДОК
передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

{У тексті Порядку абревіатури "СЛЕД ДФС" замінено абревіатурами "ДПМЕ ДФС", слово "начальник" у всіх відмінках замінено словом "керівник" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм поводження з пробами (зразками) товарів, наданими до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (далі - ДПМЕ ДФС) для проведення досліджень (експертиз) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, а також під час провадження у справах про порушення митних правил.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

2. Контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (експертиз) зразки зберігаються у ДПМЕ ДФС (його відокремленому підрозділі) протягом 60 днів з дня надходження.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

3. Проби (зразки) товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, зберігаються протягом строку їх зберігання.

4. Строки й умови зберігання проб (зразків) товарів визначаються стандартами, технічними умовами, паспортними даними виробника товару, інформацією на маркуванні тощо.

5. Проби (зразки) товарів, у складі яких за результатами досліджень (експертиз) виявлено наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, сильнодіючі або отруйні речовини, а також проби (зразки) товарів, взяті в одному примірнику або відібрані під час провадження у справі про порушення митних правил, одразу після проведення дослідження (експертизи) та надання висновку передаються органу ДФС, який призначив таке дослідження (експертизу), за Актом про передання проб (зразків) товарів, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 (далі - Акт про передання).

ДПМЕ ДФС у супровідному листі до висновку інформує орган ДФС про необхідність отримання таких проб (зразків) товарів.

Орган ДФС протягом 3 робочих днів з дня отримання супровідного листа ДПМЕ ДФС забезпечує отримання у ДПМЕ ДФС проб (зразків) товарів.

Для отримання таких проб (зразків) товарів керівник органу ДФС або уповноважена ним особа направляє до ДПМЕ ДФС посадову особу (осіб) органу ДФС.

6. Акт про передання проб (зразків) товарів складається у двох примірниках та затверджується керівником ДПМЕ ДФС або уповноваженою ним особою, яка визначається наказом ДПМЕ ДФС.

Один примірник акта залишається у справах ДПМЕ ДФС, інший - передається посадовій особі органу ДФС.

7. У разі неможливості проведення дослідження (експертизи) у ДПМЕ ДФС досліджувані та контрольні проби (зразки) товарів підлягають переданню органу ДФС до закінчення строку їх зберігання за Актом про передання.

8. Після прийняття рішення про призначення додаткового(ї) або повторного(ї) дослідження (експертизи) в іншому експертному підрозділі ДПМЕ ДФС або в іншій експертній установі (організації) керівник органу ДФС або уповноважена ним особа письмово звертається до ДПМЕ ДФС із вимогою про передання залишку досліджуваної(го) проби (зразка) товару, наданої(го) для первинного дослідження (експертизи), до закінчення строку її (його) зберігання.

Залишок досліджуваної проби (зразка) товару передається органу ДФС, яким прийнято рішення про призначення додаткового(ї) або повторного(ї) дослідження (експертизи), за Актом про передання.

9. Залишок досліджуваної проби (зразка) товару перед переданням органу ДФС упаковується та опломбовується (опечатується) посадовою особою ДПМЕ ДФС, що унеможливлює доступ до неї (нього), забезпечує її (його) цілісність (збереження), герметичність, незмінність характеристик.

10. У разі надходження до ДПМЕ ДФС рішення суду з вимогою про передання проб (зразків) товарів ДПМЕ ДФС забезпечує їх передання до визначеної судом установи (організації) за Актом про передання.

Проби (зразки) товарів передаються до визначеної судом установи (організації) із використанням засобів забезпечення ідентифікації.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

Визначеній судом установі (організації) надається дозвіл на зміну чи знищення засобів забезпечення ідентифікації, застосованих до переданих проб (зразків) товарів.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

11. Протягом строку зберігання проб (зразків) товарів у ДПМЕ ДФС власник, декларант, платник податків або уповноважена ними особа можуть письмово звернутися з вимогою щодо їх повернення.

На підставі письмової вимоги, проби (зразки) товарів повертаються власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі протягом наступних 14 днів після закінчення строку зберігання за Актом про повернення проб (зразків) товарів, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 (далі - Акт про повернення).

Контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (експертиз) зразки повертаються власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі без митного (або іншого ідентифікаційного) забезпечення.

12. Акт про повернення складається у двох примірниках та затверджується керівником ДПМЕ ДФС або уповноваженою ним особою, яка визначається наказом ДПМЕ ДФС.

Один примірник акта залишається у справах ДПМЕ ДФС, інший -передається власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі.

13. Проби (зразки) товарів, не затребувані власником, декларантом, платником податків або уповноваженою ними особою протягом строку зберігання, знищуються ДПМЕ ДФС протягом наступних 14 днів після закінчення строку зберігання або готуються для передання на знищення (утилізацію) спеціалізованій установі, про що складається Акт про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 (далі - Акт про знищення).

14. Проби (зразки) товарів, не отримані власником, декларантом, платником податків або уповноваженою ними особою протягом 14 днів після закінчення строку зберігання, знищуються ДПМЕ ДФС протягом наступних 14 днів або готуються для передання на знищення (утилізацію) спеціалізованій установі за Актом про знищення.

15. Акт про знищення затверджується керівником ДПМЕ ДФС або уповноваженою ним особою, яка визначається наказом ДПМЕ ДФС.

16. З метою забезпечення контролю за процедурами знищення та підготовки до знищення (утилізації) спеціалізованою установою проб (зразків) товарів у ДПМЕ ДФС створюються постійно діючі комісії (далі - Комісія), склад яких затверджується наказом ДПМЕ ДФС.

17. Знищення та підготовка до утилізації проб (зразків) товарів здійснюються таким чином:

з проб (зразків) товарів знімається митне забезпечення, проби (зразки) позбавляються ідентифікаційних ознак товару та знищуються ДПМЕ ДФС або готуються для передання на знищення (утилізацію) спеціалізованою установою;

Акт про знищення складається уповноваженою особою, визначеною наказом ДПМЕ ДФС, після чого погоджується Комісією та подається на затвердження керівнику ДПМЕ ДФС або уповноваженій ним особі.

18. У разі потреби проби (зразки) товарів, не затребувані власником, декларантом, платником податків або уповноваженою ними особою, після закінчення строку зберігання можуть бути залишені в ДПМЕ ДФС з метою формування колекції експонатів і використання їх у подальшому як наочного матеріалу для навчання фахівців експертних підрозділів або презентацій.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

У такому разі керівником самостійного експертного підрозділу подається обґрунтування щодо необхідності їх передання до колекції ДПМЕ ДФС.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

У разі отримання погодження на передання проб (зразків) товарів до колекції ДПМЕ ДФС у графі «Спосіб знищення/утилізації» Акта про знищення робиться відмітка про передання проб (зразків) товарів до колекції ДПМЕ ДФС.

19. Акт про передання, Акт про повернення, Акт про знищення складаються уповноваженими особами, які визначаються наказом ДПМЕ ДФС.

20. Акт про передання, Акт про повернення, Акт про знищення обліковуються у структурному підрозділі ДПМЕ ДФС, у якому зберігаються проби (зразки) товарів.

21. Облік вищезазначених актів здійснюється шляхом внесення відповідних записів до журналу обліку таких актів, форма якого затверджується наказом ДПМЕ ДФС.

Форма журналу обліку актів передбачає зазначення дати та номера складання певного акта, строків зберігання проб (зразків) товарів, дати та способу їх знищення (утилізації), передання або повернення.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.07.2016  № 699

АКТ
про передання проб (зразків) товарів

{Форма Акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.07.2016  № 699

АКТ
про повернення проб (зразків) товарів

{Форма Акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.07.2016  № 699

АКТ
про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів

{Форма Акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 563 від 07.06.2017}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору