Документ z1172-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.05.2017, підстава - z0519-17

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2014  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2014 р.
за № 1172/25949

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Управління державної охорони № 130 від 30.03.2017}

Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» та з метою упорядкування виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь в антитерористичних операціях НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України, що додається.

2. Начальнику Фінансово-економічної служби спільно з начальником Служби юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 травня 2014 року.

В.о. начальника Управління

В. Дахновський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниЛ. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
19.09.2014 № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2014 р.
за № 1172/25949

ПОРЯДОК
виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України

1. Цей Порядок застосовується для виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України (далі - Управління), які безпосередньо брали участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою (далі - антитерористичні операції), а також за час перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я у зв’язку з пораненнями (контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час участі у зазначених операціях і заходах (далі - час перебування на стаціонарному лікуванні), починаючи з 01 травня 2014 року.

2. Винагорода за безпосередню участь в антитерористичних операціях, а також за час перебування на стаціонарному лікуванні (далі - винагорода) виплачується військовослужбовцям Управління в поточному місяці за минулий на підставі наказів по особовому складу (далі - наказ).

3. Наказ готується кадровим підрозділом на підставі рапортів керівників самостійних структурних підрозділів.

У наказі зазначається час безпосередньої участі в антитерористичних операціях або перебування на стаціонарному лікуванні (дата початку і завершення), а також розмір винагороди у розрахунку на місяць.

4. Винагорода виплачується у розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення, але не менше ніж 3000 гривень у розрахунку на місяць. При цьому одноденний розмір винагороди визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення (але не менше ніж 3000 гривень) на кількість календарних днів у місяці. Якщо у період участі в антитерористичних операціях або перебування на стаціонарному лікуванні у військовослужбовця Управління відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військове звання та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, розмір винагороди визначається з урахуванням нових розмірів за кожним із видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

5. Місячне грошове забезпечення для розрахунку винагороди обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія).

Заступник начальника
Фінансово-економічної
служби Управління державної
охорони України
С. Дерев’янковгору