Документ z1171-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2012, підстава - z0024-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
06.10.2006 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2006 р.
за N 1171/13045
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 737 ( z0024-12 ) від 30.11.2011 }
Про затвердження Інструкції про організацію
забезпечення і надання військовослужбовцям
Збройних Сил України та членам
їх сімей житлових приміщень
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 720 ( z1375-06 ) від 11.12.2006
N 193 ( z0444-07 ) від 23.04.2007
N 518 ( z1113-07 ) від 11.09.2007 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3
серпня 2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ) "Про затвердження Порядку
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими
приміщеннями" та з метою приведення нормативно-правових актів
Міністерства оборони України у відповідність з чинним
законодавством Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення і
надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх
сімей житлових приміщень, що додається.
2. Наказ Міністра оборони України від 3 лютого 1995 року N 20
( z0043-95 ) "Про внесення змін та доповнень до Положення про
порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1995 року
за N 43/579, вважати таким, що втратив чинність.
3. Відповідальність за організацію та ведення обліку,
забезпечення та надання військовослужбовцям Збройних Сил України,
членам їх сімей житлових приміщень покласти на начальника
Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил
України.
4. Відповідальність за організацію контролю за розподілом
житлових приміщень в гарнізонах Збройних Сил України, перевірки
правильності оформлення облікових справ військовослужбовців, які
потребують поліпшення житлових умов, покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень).
6. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
06.10.2006 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2006 р.
за N 1171/13045

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України
та членам їх сімей житлових приміщень

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей
житлових приміщень (далі - Інструкція) визначає організацію
забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям -
особам офіцерського, старшинського і сержантського, рядового
складу (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил
України, у тому числі які проходять військову службу у військових
частинах, закладах, установах та організаціях (далі - військові
частини), що належать до сфери управління Міністерства оборони
України, у його структурних підрозділах, а також особам,
звільненим в запас або у відставку, що залишилися перебувати на
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у
військових частинах, після звільнення (далі - військовослужбовці)
та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців,
які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження
військової служби, які перебувають на обліку осіб, які потребують
поліпшення житлових умов (далі - члени їх сімей).
1.2. Військовослужбовцям та членам їх сімей надаються
службові житлові приміщення, що відповідають вимогам житлового
законодавства. З цією метою в кожній військовій частині формується
фонд службового житла. Щорічна кількість службового житла за кожним гарнізоном
окремо визначається відповідно до програми створення фонду
службових житлових приміщень у Збройних Силах України, яка
затверджується Міністром оборони України.
1.3. У разі відсутності службового житлового фонду у
військовій частині військовослужбовці рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально
пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а
сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в
зазначених казармах повинні відповідати вимогам, які висуваються
до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана
орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовців та
членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати
йому грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення
у встановленому порядку.
1.4. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій
службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для
постійного проживання. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом
України від 24 червня 2004 року N 1865-IV ( 1865-15 ) "Про
внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",
забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання
відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.
1.5. Забезпечення за рахунок Міністерства оборони України
військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного
проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього
часу проходження військової служби житла новозбудованого,
виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у
фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на будівництво
(купівлю) житла у встановленому порядку. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до одержання
житлового приміщення зареєструватися за місцем знаходження
військової частини, а в разі її розформування - за місцем
знаходження військового комісаріату. Надання житлових приміщень військовослужбовцям та членам їх
сімей провадиться після здачі ними житлової площі, яку вони
займали за попереднім місцем служби (навчання). { Пункт 1.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 518
( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
1.6. Обсяг житла, що підлягає заселенню у поточному році,
доводиться наказом начальника гарнізону до особового складу не
пізніше 1 квітня цього року. У ньому оголошується кількість
службового житла та визначається житлова площа для забезпечення
військовослужбовців поза чергою, у першу чергу і в порядку
загальної черги для постійного проживання.
1.7. Усі житлові приміщення для постійного проживання, які
надходять до гарнізону для забезпечення військовослужбовців,
розподіляються згідно з гарнізонною чергою, виходячи з часу
перебування військовослужбовців на квартирному обліку за рішенням
квартирно-експлуатаційного органу, погодженим з гарнізонною
житловою комісією, житловою комісією військової частини та
затвердженим начальником гарнізону. Розподіл службових житлових приміщень здійснюється
начальником гарнізону між військовими частинами гарнізону
пропорційно кількості військовослужбовців, що потребують службових
житлових приміщень, рапорти яких зареєстровані у військовій
частині в Журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо
надання службових житлових приміщень (додаток 1). { Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства оборони N 518
( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
1.8. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям та
членам їх сімей у межах норм, встановлених законодавством.
1.9. Усі питання, пов'язані із наданням та забезпеченням
житловою площею військовослужбовців, вирішуються за місцем
проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому
порядку.
2. Надання службових житлових приміщень
2.1. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають
разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби
житла надаються службові житлові приміщення. Службове житлове приміщення надається на час виконання
військовослужбовцями обов'язків військової служби. При наданні службового житлового приміщення
військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які потребують
поліпшення житлових умов за місцем служби, не знімаються.
2.2. У Міністерстві оборони України всі рішення щодо
включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа
службового приймаються Міністром оборони України. У подальшому житлове приміщення включається (виключається) до
(із) числа службового за рішенням виконавчого органу районної,
міської, районної у місті ради за клопотанням: у місті Київ - начальника гарнізону міста Київ, командира
військової частини, погодженим з начальником Головного
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України; у інших населених пунктах - начальника гарнізону, командира
військової частини, погодженим з начальниками відповідних
територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь.
2.3. До числа службового може бути включене тільки вільне
житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються
окремі квартири. Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки
за призначенням.
2.4. Оперативний облік службових житлових приміщень
здійснюється у Книзі обліку службових житлових приміщень (додаток
2), яка ведеться у військовій частині та
квартирно-експлуатаційному органі.
2.5. Факт проживання в службових житлових приміщеннях осіб,
які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є
підставою для виключення цих приміщень з числа службових. Про виключення житлового приміщення з числа службових у Книзі
обліку службових житлових приміщень робиться відповідна відмітка. Житлові приміщення, виключені із числа службових,
розподіляються встановленим порядком серед військовослужбовців,
які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення
житлових умов.
2.6. Службові житлові приміщення надаються
військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби
за рішенням командира військової частини (у гарнізоні
міста Києва - Міністра оборони України за поданням начальника
гарнізону міста Києва, погодженого з начальником Головного
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України) за
погодженням з квартирно-експлуатаційним органом. На підставі рішення про надання службового житлового
приміщення квартирно-експлуатаційний орган подає затверджений
начальником гарнізону список розподілу службового житла з
необхідними документами до виконавчого органу районної, міської,
районної у місті ради для оформлення спеціального ордера, який є
єдиною підставою для вселення в надане службове житлове
приміщення. Проекти рішень Міністра оборони України про надання
службових житлових приміщень військовослужбовцям, які проходять
військову службу у гарнізоні міста Києва, перед поданням на підпис
Міністру оборони України в обов'язковому порядку проходять правову
експертизу та перевіряються на відповідність чинному законодавству
в Правовому департаменті Міністерства оборони України. { Пункт 2.6
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони
N 193 ( z0444-07 ) від 23.04.2007 } { Пункт 2.6 в редакції Наказу Міністерства оборони N 720
( z1375-06 ) від 11.12.2006 }
2.7. Спеціальний ордер на службові квартири в закритих
військових містечках оформляється та видається відповідним
квартирно-експлуатаційним органом Збройних Сил України за підписом
начальника квартирно-експлуатаційного органу. Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів. Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий. При одержанні цього ордера пред'являються
паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до
спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за
попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби. При вселенні в надане службове житлове приміщення
військовослужбовець здає спеціальний ордер у
житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності -
відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює
обслуговування цього житлового приміщення, або у
квартирно-експлуатаційний орган підрозділу. Цей ордер зберігається
як документ суворої звітності. Спеціальний ордер на службове житлове приміщення може бути
визнаний недійсним у порядку, установленому законодавством.
2.8. Службові житлові приміщення мають бути впорядковані
відповідно до умов цього населеного пункту, відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
2.9. Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю
на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним (у тому числі на
дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо
від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті).
Члени сім'ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання
в службовому житловому приміщенні. При наданні службових житлових приміщень не допускається
заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9
років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми
деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть
проживати в одній кімнаті з членами сім'ї. Службові житлові приміщення надаються у межах не менше рівня
середньої забезпеченості громадян житловою площею в цьому
населеному пункті, визначеному в установленому порядку, але не
більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу. Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням
указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну
кімнату (однокімнатну квартиру). Військовослужбовець та повнолітні члени його сім'ї беруть
письмове зобов'язання щодо звільнення службового житлового
приміщення в передбачених законодавством випадках.
2.10. Службове житлове приміщення надається незалежно від
перебування військовослужбовця на квартирному обліку, без
урахування пільг, передбачених при забезпеченні громадян житлом.
2.11. На підставі спеціального ордера на службове житлове
приміщення між житлово-експлуатаційною організацією, відповідним
підприємством, установою, організацією та
квартирно-експлуатаційним органом Збройних Сил України
(наймодавцем) та військовослужбовцем (наймачем), на ім'я якого
видано цей ордер, укладається договір найму службового житлового
приміщення.
2.12. Наймач службового житлового приміщення має право
проживати в ньому разом з членами своєї сім'ї. Наймач має право в установленому порядку за письмовою згодою
всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане
ним службове житлове приміщення свою дружину, дітей, батьків, а
також інших членів сім'ї військовослужбовця.
2.13. Наймач службового житлового приміщення і члени його
сім'ї зобов'язані: додержуватись умов договору найму службового житлового
приміщення і правил користування службовими житловими
приміщеннями, утримання службового жилого будинку і прибудинкової
території; щомісяця своєчасно вносити квартирну плату й плату за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову
енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку
ставками й тарифами; дбайливо ставитися до наданого службового житлового
приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що
визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний
ремонт займаного службового приміщення, а при звільненні цього
приміщення здати його в належному стані.
2.14. Пільги з оплати службового житлового приміщення та
комунальних послуг встановлюються чинним законодавством.
2.15. До користування службовими житловими приміщеннями не
застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому
числі з наймачем іншого службового житлового приміщення,
бронювання житлового приміщення.
2.16. Військовослужбовці, направлені на навчання до
військових навчальних закладів з виключенням із списків військових
частин, разом з членами сім'ї звільняють займане службове житлове
приміщення за умови забезпечення на час навчання житловим
приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу.
2.17. За військовослужбовцями, направленими до інших держав
для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі
миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового
управління, а також закордонних дипломатичних установ України з
виключенням із списків військових частин, залишається службове
житлове приміщення за місцем попередньої служби за умови
проживання у ньому членів його сім'ї. Про залишення службового житлового приміщення членам сім'ї
зазначається у наказі про виключення військовослужбовця із списків
військової частини.
2.18. У разі переміщення військовослужбовців по службі,
пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові
приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби,
підлягають звільненню у двомісячний термін з дня видання наказу
про виключення із списків особового складу військової частини,
крім випадків, передбачених пунктом 2.17 Інструкції. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані негайно
звільнити займане ними службове житлове приміщення у разі
одержання, придбання житла для постійного проживання або вибуття
для виконання службових обов'язків за кордон разом з членами
сім'ї. Квартирно-експлуатаційний орган зобов'язаний прийняти
службове житлове приміщення за актом приймання-передачі, до якого
додаються дефектний акт квартири та довідка про сплату квартирної
плати та комунальних послуг. Після цього військовослужбовцю
видається довідка про здачу службового житлового приміщення.
2.19. Особа, яка звільнена з військової служби в запас або у
відставку і має вислугу менше ніж 20 років, підлягає виселенню зі
службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї, які з нею
проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Також підлягає виселенню із службового житлового приміщення з
усіма членами сім'ї без надання іншого службового житлового
приміщення особа, звільнена з військової служби в запас або у
відставку: через службову невідповідність; у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; за власним бажанням; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі,
обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення
права займати певні посади; у разі, якщо особа не перебуває на обліку осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, у Збройних Силах України. Підлягають виселенню із службового житлового приміщення без
надання іншого службового житлового приміщення колишні члени сім'ї
військовослужбовця, які проживають при ньому після розірвання
шлюбу, у двомісячний термін з дня розірвання шлюбу. Виселення провадиться у судовому порядку за позовом
командування військової частини та квартирно-експлуатаційного
органу, на обліку у яких перебуває службове житлове приміщення.
2.20. Наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають
у службовому житловому приміщенні, можуть бути виселені без
надання іншого службового житлового приміщення також у разі, якщо
вони систематично руйнують або пошкоджують службове житлове
приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому
числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або організаціям),
або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в
одній квартирі або будинку.
2.21. Особи, які самоправно зайняли службове житлове
приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого
службового житлового приміщення.
3. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов
3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими,
що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах
відповідно до чинного законодавства. З метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні
обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують
поліпшення житлових умов, контролю за розподілом та використанням
житлової площі у гарнізонах, військових частинах, організаціях та
установах утворюються житлові комісії в установленому порядку.
{ Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 518 ( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
3.2. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), ведеться у
військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних
органах. Повний та всебічний облік за всі військові частини
організовується та ведеться Головним квартирно-експлуатаційним
управлінням Збройних Сил України. { Абзац перший пункту 3.2 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 518 ( z1113-07 ) від
11.09.2007 } Військовослужбовці, зараховані на облік, заносяться до Книги
обліку осіб, які перебувають в черзі на одержання житлових
приміщень (додаток 3). Книга обліку осіб, які перебувають в черзі на одержання
житлових приміщень (далі - Книга обліку), повинна бути
пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою військової частини
та підписана секретарем житлової комісії. Книга обліку
зберігається як документ суворої звітності.
3.3. Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з
рішенням житлової комісії військової частини, яке затверджується
командиром військової частини. У рішенні житлової комісії військової частини зазначаються
дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування
на облік, вид черговості (загальна черга, у першу чергу, поза
чергою), а також підстави включення до списків осіб, що
користуються правом першочергового або позачергового одержання
житлових приміщень, а в разі відмови в зарахуванні на облік -
підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства. На засіданні житлової комісії має право бути присутнім
військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання
зарахування на облік.
3.4. Для зарахування на облік військовослужбовець подає
рапорт на ім'я безпосереднього командира (начальника) про
прийняття на квартирний облік, який підписується членами сім'ї, що
проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на
отримання житла та бажають разом з ним стати на квартирний облік. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї
(Ф-3); витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї; довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад); документи, що підтверджують право на першочергове та
позачергове одержання житла, інші пільги. Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через
командира (начальника) військової частини у відповідних державних
органів, установ, організацій, громадян. Військовослужбовці, які приймаються на квартирний облік на
пільгових засадах або користуються правом першочергового та
позачергового одержання житлових приміщень, зазначають про це у
рапорті з доданням до нього відповідних документів.
3.5. Датою зарахування на облік вважається день, коли
житловою комісією військової частини винесено рішення про
зарахування військовослужбовця на облік.
3.6. На кожного військовослужбовця, зарахованого на облік,
оформляється облікова справа. Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру у
Книзі обліку. Облікова справа є документом суворої звітності і
зберігається за місцем перебування військовослужбовця на обліку в
квартирно-експлуатаційному органі (копія - у військовій частині
постійно), а після надання йому житла для постійного проживання
протягом п'яти років - у виконавчому органі районної, міської,
районної у місті ради, що видав ордер, якщо ордер видано
квартирно-експлуатаційним органом, - в квартирно-експлуатаційному
органі. { Абзац третій пункту 3.6 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 193 ( z0444-07 ) від 23.04.2007 } Відомості про перебування військовослужбовців та членів їх
сімей на обліку, а також надання (здачу) ними житлового приміщення
вносять до особових справ військовослужбовців у встановленому
порядку.
3.7. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі
переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом до
іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за
новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням
попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб,
що користуються правом першочергового або позачергового одержання
житла. При цьому облікова справа направляється командиром
(начальником) військової частини до нового місця служби
військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі
розформування військової частини - до військового комісаріату.
Перебування військовослужбовця на квартирному обліку за
останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються
правом першочергового та позачергового одержання житлових
приміщень, підтверджується Довідкою (додаток 4) про перебування на
обліку за попереднім місцем служби та зняття з обліку, виданою
відповідним квартирно-експлуатаційним органом та командиром
військової частини.
3.8. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових
навчальних закладів з виключенням із списків військових частин,
разом з членами сім'ї на час навчання забезпечуються житлом у
гуртожитках навчального закладу, яке звільнюють після закінчення
навчання у двомісячний термін. За зазначеними військовослужбовцями на весь період навчання
зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.
3.9. Військовослужбовці, направлені до інших держав для
участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих
контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, багатонаціональних органів військового управління, а
також закордонних дипломатичних установ України з виключенням із
списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім
місцем служби.
3.10. Військовослужбовці, які перебувають на обліку при
звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком,
станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості
використання на військовій службі залишаються на обліку у
військовій частині до одержання житла з державного житлового
фонду, а в разі розформування військової частини - у військовому
комісаріаті і квартирно-експлуатаційному органі та користуються
правом позачергового одержання житла. Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає
для проживання після звільнення з військової служби, з урахуванням
існуючого порядку реєстрації, інший населений пункт, відповідний
командир військової частини за проханням військовослужбовця за 6
місяців до звільнення в запас або у відставку за віком подає до
військового комісаріату і квартирно-експлуатаційного органу
необхідні документи для зарахування військовослужбовця на
квартирний облік, на якому він перебуває до одержання житла. На
підставі повідомлення квартирно-експлуатаційного органу про
зарахування такого військовослужбовця до черги на отримання житла
у військовому комісаріаті він знімається з квартирного обліку за
останнім місцем служби. Він також може скористатися правом отримати житлове
приміщення після звільнення з військової служби від виконавчого
органу районної, міської, районної у місті ради на загальних
підставах відповідно до чинного законодавства.
3.11. Військовослужбовцю, який перебуває на обліку,
черговість надання житлового приміщення може бути перенесена на
рік, якщо він без підстав відмовився від виділеного житлового
приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру. Рішення про перенесення черги приймається житловою комісією
військової частини, яка зарахувала військовослужбовця на
квартирний облік, та повідомляється нею військовослужбовцю у
15-денний термін із зазначенням причини у письмовій формі.
3.12. Військовослужбовці знімаються з обліку в цьому
населеному пункті в разі: поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в
наданні житла; переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший
населений пункт; засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк
понад шість місяців, крім умовного засудження; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю,
у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали
підставою для зарахування на облік; в інших випадках, передбачених законодавством.
3.13. Списки військовослужбовців, яких прийнято на квартирний
облік, окремі списки осіб, які користуються правом першочергового
та позачергового одержання житлових приміщень, вивішуються для
загального огляду, а також розміщуються в центральному друкованому
органі Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" та в
мережі Інтернет, на веб-сайтах Міністерства оборони України та
оперативних командувань (територіальних управлінь).
4. Забезпечення житловими приміщеннями для постійного
проживання
4.1. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання згідно з чергою, яка визначається часом
зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення
житлових умов (включення до Списків осіб, які користуються правом
першочергового одержання житлових приміщень (додаток 5) або
Списків осіб, які користуються правом позачергового одержання
житлових приміщень (додаток 6)). У квартирно-експлуатаційному органі на підставі Книг обліку
складаються узагальнені списки осіб, які користуються правом
першочергового та позачергового одержання житлових приміщень у
межах гарнізону за датою зарахування на облік, а також за датою
отримання пільг.
4.2. Правом позачергового одержання житлових приміщень
користуються особи: житло яких унаслідок стихійного лиха стало
непридатним для проживання; незаконно засуджені та згодом
реабілітовані, за неможливості повернення їм раніше займаного
житлового приміщення; які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи і віднесені до 1 та 2 категорій; військовослужбовці,
зазначені в абзаці першому пункту 3.10 Інструкції.
4.3. Правом першочергового одержання житлових приміщень, крім
осіб, зазначених в статті 45 Житлового кодексу України
( 5464-10 ), користуються військовослужбовці - учасники війни,
військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років,
сім'ї військовослужбовців, які загинули, чи померли або пропали
безвісти під час проходження служби, які перебували на обліку та
потребують поліпшення житлових умов.
4.4. Правом позачергового одержання житлових приміщень
користуються особи, на яких поширюється чинність статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ).
4.5. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання за рішенням квартирно-експлуатаційного
органу, погодженим з гарнізонною житловою комісією, житловою
комісією військової частини. Списки розподілу житлової площі (додаток 7) розробляються
квартирно-експлуатаційним органом та з необхідними документами
проходять правову експертизу і перевіряються на відповідність
чинному законодавству помічником начальника гарнізону з правової
роботи та направляються на затвердження начальнику гарнізону. У разі непогодження гарнізонною житловою комісією, житловою
комісією військової частини списків розподілу житлової площі або
погодження із зауваженнями керівник квартирно-експлуатаційного
органу протягом 5 днів доповідає начальнику гарнізону внесені
гарнізонною житловою комісією та житловою комісією військової
частини обґрунтовані письмові зауваження для прийняття ним
відповідного рішення. Списки розподілу житлової площі подаються начальником
гарнізону, головою гарнізонної житлової комісії та керівником
квартирно-експлуатаційного органу на перевірку до Головного
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України для
подальшого їх розгляду комісією з контролю за розподілом житла в
гарнізонах Збройних Сил України. У гарнізоні міста Києва списки розподілу житлової площі по
військовій частині перед розглядом комісією з контролю за
розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України в обов'язковому
порядку проходять правову експертизу та перевіряються на
відповідність чинному законодавству в Правовому департаменті
Міністерства оборони України. Рішення (пропозиції) комісії з контролю за розподілом житла в
гарнізонах Збройних Сил України є остаточними і обов'язковими для
розгляду начальником гарнізону, керівником
квартирно-експлуатаційного органу та головою гарнізонної житлової
комісії { Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства оборони N 518
( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
4.6. На підставі рішення про надання житлового приміщення
виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради, а в
закритому військовому містечку - квартирно-експлуатаційний орган
видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове
приміщення. Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у
судовому порядку.
4.7. Для оформлення документів на видачу ордерів військові
частини, крім документів, зазначених у пункті 3.4 Інструкції,
подають до квартирно-експлуатаційної частини району такі
документи: витяг із протоколу засідання житлової комісії військової
частини про зарахування на облік;

{ Абзац третій пункту 4.7 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 518 ( z1113-07 ) від 11.09.2007 }

довідку про перевірку житлових умов (додаток 8) житловою
комісією військової частини; витяг із протоколу засідання житлової комісії військової
частини (гарнізону) щодо погодження надання житлової площі
військовослужбовцю частини (гарнізону); { Абзац четвертий пункту
4.7 в редакції Наказу Міністерства оборони N 518 ( z1113-07 ) від
11.09.2007 } ксерокопії паспортів на членів сім'ї військовослужбовця, які
включаються в ордер; довідку військової частини про проходження служби
військовослужбовця (Ф-5); витяги з послужного списку про проходження служби, про
отримання (здачу), приватизацію житлових приміщень; довідку про здачу житлового приміщення за останнім місцем
проживання військовослужбовця (додаток 9), видану відповідним
квартирно-експлуатаційним органом; довідку про перебування на квартирному обліку за попереднім
місцем служби та зняття з обліку; довідку з бюро технічної інвентаризації про відсутність
(наявність) житла у військовослужбовця та членів його сім'ї за
місцем проходження служби у цьому населеному пункті.
4.8. Житлові приміщення, якими забезпечуються
військовослужбовці, повинні бути благоустроєними стосовно до умов
цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та
технічним вимогам.
4.9. Житловими приміщеннями забезпечуються тільки
військовослужбовці, які перебувають на обліку, крім випадків,
передбачених законодавством.
4.10. Рішення про забезпечення житловим приміщенням може бути
переглянуте до видачі ордера, якщо з'ясуються обставини, які не
були раніше відомі і могли вплинути на зазначене рішення.
5. Облік житлової площі
5.1. Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил
України організовує та здійснює належний облік житлової площі, що:
надійшла від власного будівництва; одержана від районної, міської,
районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади;
надійшла від перебудови нежитлових приміщень; належить
військовослужбовцям та членам їх сімей у будинках, які раніше
належали Міністерству оборони України та були передані
встановленим порядком на баланс житлових організацій виконавчих
органів районної, міської, районної у місті ради; побудована за
кошти інвесторів.
5.2. Уся житлова площа враховується у
квартирно-експлуатаційному органі у Книзі обліку житлової площі,
яка підлягає заселенню (додаток 10).
5.3. Житлова площа у будинках виконавчих органів районної,
міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої
влади обліковується також у Картках обліку житлової площі,
закріпленої за гарнізоном (додаток 11). Картки обліку житлової площі, закріпленої за гарнізоном,
нумеруються та реєструються у Книзі реєстрації карток обліку жилої
площі, закріпленої за гарнізоном (додаток 12). У разі зняття з обліку закріпленої житлової площі на картці
обліку житлової площі, закріпленої за гарнізоном, робиться
відповідна помітка. Картки обліку житлової площі, закріпленої за
гарнізоном, зберігаються постійно.
5.4. У разі, якщо військовослужбовець, який звільняється в
запас або у відставку, залишається проживати на закріпленій за
Міністерством оборони України житловій площі у будинках виконавчих
органів районної, міської, районної у місті ради та центральних
органів виконавчої влади, така житлова площа знімається з обліку у
військових частинах, вона ураховується у відповідному
квартирно-експлуатаційному органі.
6. Контроль
6.1. Перевірка стану обліку та використання житлової площі,
закріпленої за гарнізонами у будинках виконавчих органів районної,
міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої
влади, провадиться щорічно квартирно-експлуатаційними органами
разом з гарнізонними житловими комісіями. Про проведені перевірки
робляться відповідні помітки у картках обліку жилої площі,
закріпленої за гарнізоном.
6.2. Контроль за станом обліку військовослужбовців та членів
їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється
відповідними квартирно-експлуатаційними органами у взаємодії з
виконавчим органом районної, міської, районної у місті ради.
6.3. Контроль за розподілом житлових приміщень в гарнізонах
Збройних Сил України, перевіркою правильності оформлення облікових
справ військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових
умов, здійснюється комісією з контролю за розподілом житла в
гарнізонах Збройних Сил України.
7. Відповідальність
7.1. Начальник гарнізону несе персональну відповідальність за
належну організацію роботи житлових комісій гарнізону, дотримання
законності під час забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей житловими приміщеннями.
7.2 Керівник та відповідні посадові особи
квартирно-експлуатаційного органу несуть персональну
відповідальність за організацію контролю та правильність ведення в
гарнізоні обліку військовослужбовців та членів їх сімей, що
потребують поліпшення житлових умов, а також дотримання законності
під час розподілу житлових приміщень { Інструкцію доповнено розділом 7 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 518 ( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
Директор Правового департаменту
Міністерства оборони України В.І.Кириленко

Додаток 1
до пункту 1.7 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців
щодо надання службових житлових приміщень
____________________________________________________
(найменування військової частини)

------------------------------------------------------------------ | N | Дата та | Військове звання, | Перелік | Кіль- |Приміт-| |з/п| вхідний | прізвище, ім'я, по |документів,| кість | ка | | | номер | батькові |доданих до |кімнат | | | | рапорту | військовослужбовця, | рапорту | | | | | | членів його сім'ї | | | | |---+----------+---------------------+-----------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Командир військової Особа, відповідальна Начальник квартирно-
частини за ведення журналу експлуатаційного
органу ___________________ ____________________ ____________________
(підпис) (підпис) (підпис)
М.П.
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 2
до пункту 2.4 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

КНИГА ОБЛІКУ
службових житлових приміщень по ________ КЕЧ району
(військовій частині)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наймену-|Номер| Характеристика | Житлова | Кому передається житлова площа | Виданий ордер | Номер | | вання |квар-| житлової площі | площа |--------------------------------------+---------------|справи, | | вулиці |тири |---------------------------|надійшла |прізвище, |склад сім'ї|безквартирному,|номер|розписка |куди | | або | |кількість| упоряд- |окрема,| від |ім'я, по |військово |на поліпшення | |в |підшиті | |містечка,| | кімнат, | кована, | не |будівниц- |батькові |службовця |житлових умов | |отриманні|документи| | номер | | кв.м |невпоряд-|окрема |тва, від |(військове| | | |ордера |до ордера| |будинку і| | | кована | |місцевих |звання) | | | | | | | кому | | | | |рад, за | | | | | | | |належить | | | | |виїздом | | | | | | | | будинок | | | | |(прізвище,| | | | | | | | | | | | |ім'я, по | | | | | | | | | | | | |батькові, | | | | | | | | | | | | |військове | | | | | | | | | | | | |звання) | | | | | | | |---------+-----+---------+---------+-------+----------+----------+-----------+---------------+-----+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 3
до пункту 3.2 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають в черзі на одержання
житлових приміщень
____________________________________________________
(найменування військової частини)

------------------------------------------------------------------ |N |Військове|Місце| Місце |Дата і |Підста-|Дата і| Дата і |При-| |з/| звання, |робо-| знаход-| номер |ви для |номер | номер |міт-| |п |прізвище,| ти | ження, |рішення|прийня-|рішен-|рішення | ка | | |ім'я, по | чле-|характе-| житло-|ття на | ня | про |(рі-| | |батькові | нів |ристика | вої | облік |житло-|надання |шен-| | | військо-|сім'ї|займаної|комісії| | вої |житлово-|ня | | | вослуж- | | жилої |частини| | комі-| го |про | | |бовця та | | площі, | про | | сії |приміще-|зня-| | | членів | | наяв- |прийня-| |части-| ння, |ття | | |сім'ї, їх| | ність |ття на | |ни про| місце | з | | | родинні | |зручнос-| облік | |внесе-|знаход- | об-| | |відноси- | | тей, | | |ння у | ження, | лі-| | | ни, рік | | належ- | | |списки| розмір |ку) | | |народжен-| | ність | | |першо-| жилої | | | | ня | |будинку | | |черго-| площі | | | | | | | | |виків | | | |--+---------+-----+--------+-------+-------+------+--------+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 4
до пункту 3.7 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

Кутовий штамп квартирно-експлуатаційної частини району

ДОВІДКА

Надана ______________________________________________________
(військове звання, прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я, по батькові) що він (вона) перебував (ла) на квартирному обліку у ___________________________________ з ____________________________
(номер військової частини) (число, місяць, рік) складом сім'ї _________________ особи, а також у списках осіб, які
(кількість) мають право на першочергове, позачергове отримання житлових
(підкреслити) приміщень з ______________________ .
(число, місяць, рік)
Проживав у гуртожитку; службовому приміщенні; житловому
приміщенні, що знаходиться у його приватній власності; є наймачем
іншого житлового приміщення (підкреслити).
Начальник квартирно-експлуатаційної
частини району
Командир військової частини
М.П.
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 5
до пункту 4.1 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового
одержання житлових приміщень
______________________________________________
(найменування військової частини, гарнізону)

------------------------------------------------------------------ | N | Військове |Підста-| Дата і | Дата і |Рішення|Приміт-| |з/п| звання, | ва для| номер | номер | про | ка | | | прізвище, |включе-| рішення |рішення про|виклю- | | | | ім'я, по | ння в |житлової | надання | чення | | | | батькові |список | комісії | житлового | зі | | | |військовослуж-| | частини |приміщення,|списку | | | |бовця та чле- | | про | кількість | | | | |нів сім'ї, які| |включення| кімнат, | | | | | перебувають | |в список | розмір | | | | |разом з ним на| | | житлової | | | | | обліку | | | площі | | | |---+--------------+-------+---------+-----------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 6
до пункту 4.1 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового
одержання житлових приміщень
________________________________________________
(найменування військової частини, гарнізону)

------------------------------------------------------------------ | N | Військове |Підстава| Дата і | Дата і |Рішення |При-| |з/п| звання, | для | номер | номер | про |міт-| | |прізвище, ім'я,|включен-| рішення |рішення про|виключе-| ка | | | по батькові | ня в |житлової | надання | ння зі | | | |військовослуж- | список | комісії | житлового | списку | | | |бовця та членів| | частини |приміщення,| | | | | сім'ї, які | | про | кількість | | | | | перебувають | |включення| кімнат, | | | | |разом з ним на | |в список | розмір | | | | | обліку | | | житлової | | | | | | | | площі | | | |---+---------------+--------+---------+-----------+--------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 7
до пункту 4.5 Інструкції
про організацію забезпечення
і надання
військовослужбовцям Збройних
Сил України та членам
їх сімей житлових приміщень
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.09.2007 N 518
( z1113-07 )

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону Рішення виконавчого комітету _______________________________ ________________________
"___"___________ 20__ року Ради народних депутатів ____________ N ______

СПИСОК
розподілу житлової площі ___________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер і |Військове|Прізвище, |Усього| Надається житлова площа | Попереднє місце проживання | При-| |з/п| дата | звання, | ім'я, по |членів|--------------------------------+--------------------------------|мітка| | |протоколу|прізвище,| батькові |сім'ї | місце |номер|кільк.|площа,| по-| місце |номер|кільк.|площа,| по-| | | |засідання|ім'я, по | членів | |знаход-| кв. |кімнат| кв.м |верх|знаход-| кв. |кімнат| кв.м |верх| | | |житлової |батькові |сім'ї, їх | | ження | | | | | ження | | | | | | | | комісії | голови | родинні | | | | | | | | | | | | | | | | сім'ї |відносини | | | | | | | | | | | | | | | | | та рік | | | | | | | | | | | | | | | | |народження| | | | | | | | | | | | | |---+---------+---------+----------+------+-------+-----+------+------+----+-------+-----+------+------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник _______________ ПОГОДЖЕНО
КЕЧ (КЕВ) району Голова гарнізонної житлової
комісії _________ __________
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії
військової частини
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства оборони N 518
( z1113-07 ) від 11.09.2007 }
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 8
до пункту 4.7 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

ДОВІДКА
про перевірку житлових умов

Комісія у складі ____________________________________________ __________________________________________________________________
перевірила житлові умови _________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________ військовослужбовця військової
частини ____________________ на посаді __________________________,
що мешкає у місті _____________ по вул. (провулку) _______________
будинок N _____________ кв._____________, та постановила таке:
1. Будинок належить ______________________________________________
(КЕЧ, в/ч, міській Раді, відомству) 2. Склад сім'ї ___________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, | Родинні | Рік | З якого часу у | |з/п | по батькові | стосунки |народження| цьому населеному | | | | | | пункті | |----+-----------------+----------+----------+-------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Якщо сім'я проживає окремо, зазначити, де проживає та
яку площу займає: ________________________________________________
1. Розмір займаної площі _________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити окремо кожну кімнату)
2. На кого відкритий особистий рахунок, з якого часу та на
підставі яких документів _________________________________________
3. Скільки кімнат в квартирі та окремо, скільки квартиронаймачів і
членів їх сімей у них проживає ___________________________________ __________________________________________________________________
4. Впорядкування будинку та цієї квартири: газ, водопровід,
каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон тощо _________________
(відсутнє закреслити)
5. Висновок комісії: _____________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи: "____" __________ 20___ року
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 9
до пункту 4.7 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

Кутовий штамп квартирно-експлуатаційної частини району

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________
(військове звання, прізвище, ___________________________________________________ про те, що він
ім'я, по батькові) утримувану житлову площу _________________________________________
(окрема, неокрема, ____________________________ у місті _____________________________
кількість кімнат, площа, кв.м) по вул. _________________________ буд. N ____________ кв. N ______
здав _____________________________________________________________
(повністю або частково, число, місяць, рік)
квартирним органам Міністерства оборони України або ______________ __________________________________________________________________
(приватизував, залишив повнолітнім членам сім'ї)
Начальник _________________________ квартирно-експлуатаційної
частини району ________________________________________________
(військове звання, прізвище)
М.П.
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 10
до пункту 5.2 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

КНИГА ОБЛІКУ
житлової площі, яка підлягає заселенню у 200_ році
по __________ КЕЧ району (військовій частині)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наймену | Номер |Характеристика житлової площі |Житлова | Кому передається житлова площа |Виданий ордер |Номер | | вання |квартири|--------------------------------|площа |--------------------------------------+---------------|справи, | |вулиці або| |кількість|упорядкована, |окрема,|надійшла від|прізвище, |склад сім'ї|безквартирному,|номер|розписка |куди | |містечка, | | кімнат,|невпорядкована| не |будівництва,|ім'я, по |військово- |на поліпшення | | в |підшиті | |номер | | кв.м | |окрема |від |батькові |службовця |житлових умов | |отриманні|документи| |будинку і | | | | |місцевих |(військове| | | |ордера |до ордера| |кому | | | | |рад, за |звання) | | | | | | |належить | | | | |виїздом | | | | | | | |будинок | | | | |(прізвище, | | | | | | | | | | | | |ім'я, по | | | | | | | | | | | | |батькові, | | | | | | | | | | | | |військове | | | | | | | | | | | | |звання) | | | | | | | |----------+--------+---------+--------------+-------+------------+----------+-----------+---------------+-----+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 11
до пункту 5.3 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

КАРТКА ОБЛІКУ N ______
житлової площі, закріпленої за ___________ гарнізоном
в будинках виконавчих органів районної, міської,
районної у місті ради та центральних органів
виконавчої влади

1. Місто _______________ район ________________ вул. _____________
будинок N ___________ квартира N _______________ кімнат __________
(кількість)
житловою площею _________________ кв.м.
2. Належність будинку ____________________________________________
(відомство, місцева Рада) __________________________________________________________________
Будинкоуправління ________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Коротка характеристика житлової площі _________________________ __________________________________________________________________
4. Підстава закріплення житлової площі за гарнізоном _____________ __________________________________________________________________
5. Закріплення житлової площі за військовою частиною _____________ __________________________________________________________________
(номер в/частини, підстава - наказ начальника гарнізону,
номер і дата)
(Зворотна сторона картки)
6. Хто проживає:
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Військове звання, | Місце | Склад | Ордер | | | прізвище | служби | сім'ї |--------------| | | | | | дата | номер | ------------------------------------------------------------------
Начальник _____________ квартирно-експлуатаційної частини району
"____" ______________ 20__ року
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленко

Додаток 12
до пункту 5.3 Інструкції
про організацію
забезпечення і надання
військовослужбовцям
Збройних Сил України
та членам їх сімей
житлових приміщень

КНИГА
реєстрації карток обліку житлової площі,
закріпленої за ________________________ гарнізоном

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Номер |Прізвище, ім'я,| Займана | Місце |Відмітка | | |картки| по батькові | житлова |знаходження | про | | | |квартиронаймача| площа, | |зняття з | | | | | кімнат | | обліку | | | | | (кв.м) | | обліку | |------+------+---------------+-----------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Директор Правового
департаменту Міністерства
оборони України В.І.Кириленковгору