Положення про спеціалізовану вчену раду
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 14.09.20111059
Документ z1170-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2012, підстава - z0466-12


     Були присутні   на  засіданні  _____  членів  спеціалізованої 
вченої ради, зокрема _____ докторів наук за профілем розглянутої
дисертації.
Роздано бюлетенів ______. Залишилось нерозданих бюлетенів ______. Виявлено в урні бюлетенів ______.
Результати голосування про присудження наукового ступеня
доктора (кандидата) _______________ наук
(галузь науки)
______________________________________________________:
(прізвище, ім'я, по батькові)
подано голосів:
"За" - _______,
"Проти" - _______,
недійсних бюлетенів - _______.
Члени лічильної комісії:__________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар ___________ ________ ____________________
(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у
двох примірниках.
2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в
конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і
підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.вгору