Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами
МОН України, Мінфін України, Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, Порядок від 01.12.2003798/657/351
Документ z1169-03, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 16.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2003 N 798/657/351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1169/8490

Про затвердження Порядку та умов
надання платних послуг
бюджетними науковими установами

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.07.2003 N 1180 ( 1180-2003-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими
установами" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок та умови надання платних послуг бюджетними
науковими установами (додається).
Міністр освіти і науки В.Кремень
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів М.Азаров
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції В.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки та з
питань європейської
інтеграції України
01.12.2003 N 798/657/351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1169/8490

ПОРЯДОК
та умови надання платних послуг бюджетними
науковими установами

Цей Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 28.07.2003 N 1180 ( 1180-2003-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними науковими установами", від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання" і визначає організаційно-правові засади надання
бюджетними науковими установами (далі - установи) платних послуг,
пов'язаних з їх основною діяльністю.
1. Загальні положення та умови
надання платних послуг
1.1. Підставою для надання платних послуг є договір з
фізичною або юридичною особою, у якому визначається порядок
надання послуги, розмір та терміни оплати за надану послугу; заява
фізичної особи. У разі неякісного виконання або невиконання
послуги внесені кошти підлягають обов'язковому поверненню фізичній
(юридичній) особі, яка оплатила послугу.
1.2. При укладенні договорів про надання послуг, зазначених в
Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
науковими установами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 28.07.2003 N 1180 ( 1180-2003-п ) (далі - Перелік),
сторони керуються такими нормативно-правовими актами: при наданні послуг, передбачених пунктами 1-6 Переліку
( 1180-2003-п ), - Типовим положенням з планування, обліку і
калькулювання собівартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20.07.1996 N 830 ( 830-96-п ); при наданні послуг, передбачених пунктами 7, 14, 15, 18
Переліку ( 1180-2003-п ), - законодавством у сфері інтелектуальної
власності із зазначенням в договорі прав авторів та власників
об'єктів інтелектуальної власності; при наданні послуг, передбачених пунктами 10-12, 16 Переліку
( 1180-2003-п ), - наказом Міністерства освіти України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від
27.10.1997 N 383/239/131 ( z0596-97 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України від 12.12.1997 за N 596/2400 , "Про
затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними
закладами".
1.3. Для надання послуги, передбаченої пунктом 19 Переліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003
N 1180 ( 1180-2003-п ), використовується обладнання, що
знаходиться на балансі установи як основні засоби.
1.4. Планування власних надходжень установ від надання
платних послуг здійснюється відповідно до переліків послуг, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі.
2. Порядок визначення вартості послуг
2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги встановлюється
на підставі її ціни, базою для визначення якої є розрахунок
валових витрат, пов'язаних з наданням послуги. Валові витрати з надання послуги визначаються відповідно до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
2.2. До складу валових витрат належать: витрати на оплату праці, у тому числі витрати на заробітну
плату працівникам, які надають послуги, та нарахування на
заробітну плату (на державне соціальне страхування, державне
пенсійне страхування тощо); матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини,
матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального
одягу і взуття, захисних пристроїв, на проведення поточного та
капітального ремонту, технічний огляд та технічне обслуговування
основних фондів, що використовуються для надання послуг, службові
відрядження, винагороду автору та власнику об'єкта інтелектуальної
власності в разі використання таких об'єктів, на оплату послуг
зв'язку, засобів сигналізації, господарські та канцелярські
витрати тощо; інші витрати, віднесені Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) до валових витрат платників
податку на прибуток.
2.3. Кількість ставок (штатних одиниць) посад наукових
працівників визначається з урахуванням тих функцій і видів робіт,
які безпосередньо пов'язані з наданням послуги. У разі
недоцільності закріплення окремих працівників для надання послуг у
розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних
одиниць для здійснення доплат за суміщення професій працівникам.
2.4. Витрати на преміювання та інші види матеріального
заохочення, на надання додаткових пільг працівникам, будівництво
житла, заходи з розвитку матеріальної та побутової баз
здійснюються за рахунок прибутку.
2.5. Під час здійснення розрахунків вартості послуг,
передбачених пунктами 1-6 Переліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 1180 ( 1180-2003-п ),
що виконуються за рахунок бюджетних коштів за договорами,
враховуються граничні розміри накладних витрат, які встановлені
відповідними нормативно-правовими актами.
2.6. У разі, якщо послуга надається відокремленими
структурними підрозділами, що входять до складу установи, то її
вартість визначається виходячи із середніх витрат установи на
певну послугу.
3. Облік та використання коштів від надання послуг
3.1. Кошти, отримані установами від надання послуг,
зараховуються на їх спеціальні реєстраційні рахунки органів
Державного казначейства України і використовуються в порядку,
визначеному чинним законодавством.
3.2. Кошти, отримані від надання послуг, спрямовуються на
покриття витрат, пов'язаних з їх організацією та наданням, на
сплату податків, обов'язкових відповідно до чинного законодавства
внесків, зборів і платежів.
3.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні установи,
спрямовується на покриття перевищення загальної суми видатків
установи над установленими бюджетними призначеннями.
3.4. Документальне оформлення операцій з надання послуг,
забезпечення їх обліку та складання звітності за цим видом
діяльності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Директор департаменту
науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки В.О.Свіженко
Директор департаменту
зведеного бюджету
Міністерства фінансів С.О.Рибак
Директор департаменту
економічної та соціальної
політики Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції В.О.Піщейковгору