Документ z1164-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
04.11.2010 N 832
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2010 р.
за N 1164/18459

Про затвердження Змін до Положення
про навчання, перепідготовку, підвищення
кваліфікації та складання екзаменів
особами, які провадять діяльність
на ринках фінансових послуг

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 36 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та підпункту 93 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.02.2010 N 157 ( 157-2010-п ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про навчання,
перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів
особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 183
( z0122-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2004 за N 122/8721, що додаються.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності одночасно з набранням
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010
N 981 ( 981-2010-п ) "Деякі питання діяльності аварійних
комісарів".
4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити опублікування цього
розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг у мережі Інтернет після його
державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Протокол засідання Комісії
від 04.11.2010 N 588

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
04.11.2010 N 832
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2010 р.
за N 1164/18459

ЗМІНИ
до Положення про навчання, перепідготовку,
підвищення кваліфікації та складання екзаменів
особами, які провадять діяльність
на ринках фінансових послуг
( z0122-04 )

У розділі 1:
1. Пункт 1.1 доповнити новим підпунктом "ґ" такого змісту: "ґ) фізичних осіб (у тому числі суб'єктів підприємницької
діяльності), які здійснюють діяльність з визначення причин
настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних
комісарів)".
2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Навчання осіб, зазначених у підпунктах "а", "б" та "г"
пункту 1.1 цього розділу, проводиться відповідно до вимог
законодавства протягом строку перебування у трудових відносинах із
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках
фінансових послуг. Навчання осіб, зазначених у підпунктах "в" та "ґ" пункту 1.1
цього розділу, які не перебувають у трудових відносинах із
суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках
фінансових послуг, проводиться відповідно до вимог законодавства
протягом строку здійснення цими особами діяльності на ринках
фінансових послуг.".
3. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. У випадках, передбачених законодавством, Держфінпослуг
установлює для осіб, які провадять діяльність на ринках фінансових
послуг, кваліфікаційні вимоги та кваліфікаційний мінімум.".
4. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Складання екзамену є обов'язковим для осіб, для яких
установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму. При
успішному складанні екзамену особі видається кваліфікаційне
свідоцтво або сертифікат.".
Заступник Голови
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.Левченковгору