Документ z1159-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2013 N 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за N 1159/23691

Про затвердження Змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 10 липня 2007 року N 378

Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року N 467 ( 467/2011 ), та з метою удосконалення
звітності в закладах охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Зміни до форми звітності N 12 "Звіт про захворювання,
зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування
лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік" (річна),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від
10 липня 2007 року N 378 ( z1009-07 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276,
що додаються.
1.2. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12
"Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у
районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за
20__ рік" ( z1011-07 ), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378 ( z1009-07 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року
за N 1011/14278, що додаються.
1.3. Зміни до форми звітності N 17 "Звіт про медичні кадри за
20__ рік" (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378 ( z1009-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року
за N 1009/14276, що додаються ( z1160-13 ).
1.4. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 17
"Звіт про медичні кадри за 20__ рік" ( z1016-07 ), затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня
2007 року N 378 ( z1009-07 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1016/14283, що додаються
( z1160-13 ).
1.5. Зміни до форми звітності N 20 "Звіт
лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від
10 липня 2007 року N 378 ( z1009-07 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276,
що додаються ( z1161-13 ).
1.6. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 20
"Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік"
( z1018-07 ), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 10 липня 2007 року N 378 ( z1009-07 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за
N 1018/14285, що додаються ( z1161-13 ).
2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
(М.Хобзей) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства
охорони здоров'я України" (М.Голубчиков) забезпечити територіальні
інформаційно-аналітичні центри зразками змінених форм звітності,
зазначених у пункті 1 цього наказу.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони
здоров'я, забезпечити впровадження зазначених форм звітності та
інструкцій щодо їх заповнення у відповідних закладах охорони
здоров'я.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.Качура.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Р.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України О.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.06.2013 N 511

ЗМІНИ
до форми звітності N 12 "Звіт про захворювання,
зареєстровані у хворих, які проживають у районі
обслуговування лікувально-профілактичного закладу,
за 20___ рік" (річна), затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров'я України
від 10 липня 2007 року N 378
( z1009-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
03 вересня 2007 року за N 1009/14276

1. До таблиці 1000 глави 1 "Діти віком 0-14 років включно"
внести такі зміни:
1.1. Після рядка 2.0 доповнити новими рядками такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них: хронічний вірусний гепатит B | 2.1 | B18.0.1 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | B18.2 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.2. Після рядка 4.3 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |гемофілія | 4.4 |D66, D67, | | | | | | | | | | | | |D68.0.1.4 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.3. Після рядка 5.8 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |нецукровий діабет | 5.17 | E23.2 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ". У зв'язку з цим рядки 5.16, 5.17 вважати відповідно
рядками 5.18, 5.19.
1.4. Після рядка 10.3 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них ревматичні ураження клапанів серця| 10.4 | I05-I08 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядок 10.5 вважати рядком 10.6.
1.5. Після рядка 10.6 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |неревматичні ураження клапанів серця | 10.15 | I34-I38 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.6. У рядку 11.8 у графі "B" рубрики "J30.0-4" замінити
рубриками "J30.1-4".
1.7. У рядку 11.14 у графі "B" рубрики "j41-j42, j44.8.2"
замінити рубриками "j41-j42".
1.8. Після рядка 12.0 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |у тому числі: гастроезофагеальний | 12.1 | K21 | | | | | | | | | | |рефлюкс | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.9. Після рядка 12.4 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |диспепсії | 12.5 | K30 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядок 12.5 вважати рядком 12.6.
1.10. Після рядка 12.6 доповнити новими рядками такого
змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |хвороба Крона | 12.7 | K50 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |неспецифічний виразковий коліт | 12.8 | K51 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |синдром подразненого кишечника | 12.10 | K58 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.11. Після рядка 12.15 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |целіакія | 12.16 | K90.0 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.12. Після рядка 15.11 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |хронічний цистит | 15.12 | N30.1.2 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
1.13. У рядку 18.1 у графі "B" рубрики "Q20-Q28" замінити
рубриками "Q20-Q26".
2. До таблиці 2000 глави 2 "Діти віком 15-17 років включно"
внести такі зміни:
2.1. Після рядка 2.0 доповнити новими рядками такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них: хронічний вірусний гепатит B | 2.1 | B18.0.1 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | B18.2 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.2. Після рядка 4.3 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |гемофілія | 4.4 |D66, D67, | | | | | | | | | | | |D68.0.1.4 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.3. У рядку 5.9 графу "B" після рубрики "E10" доповнити
рубрикою "E12-частина I".
2.4. Після рядка 5.9 доповнити новими рядками такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |інсулінонезалежний |5.10 |E11.X.1, | | | | | | | | | | | |E12-част.II.X.1| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них інсулінонезалежний з отриманням |5.11 |E11.X.2, | | | | | | | | | |інсуліну | |E12-част.II.X.2| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядки 5.10-5.14 вважати відповідно
рядками 5.12-5.16.
2.5. У рядку 5.12 у графі "B" рубрики "E10-Е14.0-8" замінити
рубриками "E10.0-8-Е14.0-8".
2.6. Після рядка 5.16 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |нецукровий діабет |5.17 | Е23.2 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядки 5.16, 5.17 вважати відповідно
рядками 5.18, 5.19.
2.7. Рядок 6.1 виключити.
2.8. Після рядка 10.3 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них ревматичні ураження клапанів серця |10.4 | I05-I08 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядки 10.5, 10.12 вважати відповідно
рядками 10.6, 10.14.
2.9. Після рядка 10.14 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них неревматичні ураження клапанів серця |10.15| I34-I38 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.10. У рядку 11.8 у графі "В" рубрики "J30.0-4" замінити
рубриками "J30.1-4".
2.11. У рядку 11.14 у графі "В" рубрики "J40-J42, J44.8,2"
замінити рубриками "J40-J42".
2.12. У рядку 11.15 у графі "В" рубрики "J44, J47
(крім J44.8,2)" замінити рубрикою "J44".
2.13. Після рядка 12.0 доповнити новим рядком 12.1 такого
змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |у тому числі: гастроезофагеальний рефлюкс |12.1 | K21 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.14. Після рядка 12.4 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |диспепсії |12.5 | K30 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядок 12.5 вважати рядком 12.6.
2.15. Після рядка 12.6 доповнити новими рядками такого
змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |хвороба Крона |12.7 | K50 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |неспецифічний виразковий коліт |12.8 | K51 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |синдром подразненого кишечника |12.10| K58 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.16. Після рядка 12.15 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |целіакія |12.16| K90.0 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.17. У рядку 14.2 у графі "В" рубрики "М05-М06" замінити
рубриками "M05, M06, M08.0".
2.18. Після рядка 15.11 доповнити новим рядком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |хронічний цистит |15.12| N30.1.2 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
2.19. У рядку 18.1 у графі "В" рубрики "Q20-Q28" замінити
рубриками "Q20-Q26".
3. До таблиці 3000 глави 3 "Дорослі (18 років і старші)"
внести такі зміни:
3.1. Після рядка 2.0 доповнити новими рядками такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них: хронічний вірусний | 2.1 | В18.0.1 | | | | | | | | | |гепатит B | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | В18.2 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.2. Після рядка 4.3 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |гемофілія | 4.4 |D66, D67, | | | | | | | | | | | |D68.0.1.4 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.3. У рядку 5.9 графу "В" після рубрики "Е10" доповнити
рубрикою "Е12-частина I".
3.4. Після рядка 5.9 доповнити новими рядками такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |інсулінонезалежний |5.10 |E11.X.1, Е12- | | | | | | | | | | | |част.II.X.1 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них інсулінонезалежний із |5.11 |E11.X.2, Е12- | | | | | | | | | |отриманням інсуліну | |част.II.X.2 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядки 5.10-5.14 вважати відповідно
рядками 5.12-5.16.
3.5. У рядку 5.12 у графі "B" рубрики "E10-E14.0-8" замінити
рубриками "E10.0-8-E14.0-8".
3.6. Після рядка 5.16 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |нецукровий діабет |5.17 | Е23.2 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядки 5.16, 5.17 вважати відповідно
рядками 5.18, 5.19.
3.7. Клас "Хвороби системи кровообігу" (рядок 10.0) викласти
у такій редакції:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Хвороби системи кровообігу |10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: гостра ревматична |10.1 | I00-I02 | | | | | | | | | |гарячка | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них без ураження серця |10.2 | I00 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічні ревматичні хвороби серця|10.3 | I05-I09 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них ревматичні ураження |10.4 | I05-I08 | | | | | | | | | |клапанів серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гіпертонічна хвороба (всі форми) |10.5 |I10-I13, I20. | | | | | | | | | | | | X.7-I25.X.7, | | | | | | | | | | | | I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I69.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі гіпертонічна хвороба|10.6 | I10-I13 | | | | | | | | | |(без згадування про ішемічну | | | | | | | | | | | |хворобу серця та судинні | | | | | | | | | | | |ураження мозку) | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |вторинна гіпертензія |10.7 | I15 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |ішемічна хвороба серця |10.8 | I20-I25 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |в тому числі з гіпертонічною |10.9 | I20.X.7- | | | | | | | | | |хворобою | | I25.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |із загальної кількості хворих на |10.10| I20 | | | | | | | | | |ішемічну хворобу (рядок 10.8) - | | | | | | | | | | | |хворі на стенокардію | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гострий та повторний інфаркт |10.11| I21-I22 | | | | | | | | | |міокарда | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі великовогнищевий |10.12| I21.0-3, | | | | | | | | | |(трансмуральний) | | I22.0,1,8 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші форми гострої ішемічної |10.13| I24 | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хвороби серця |10.14| I27-I31, | | | | | | | | | | | | I33-I38, I40,| | | | | | | | | | | | I42, I50-I51 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них неревматичні ураження |10.15| I34-I38 | | | | | | | | | |клапанів серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |кардіоміопатії |10.16| I42.0-2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |порушення провідності серця |10.17| I44-I45 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |пароксизмальна тахікардія |10.18| I47 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |фібриляція та тріпотіння |10.19| I48 | | | | | | | | | |передсердь | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |цереброваскулярні хвороби |10.20| I60-I69 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них з гіпертонічною хворобою |10.21| I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I69.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інсульти (усі форми) |10.22| I60-I64 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них з гіпертонією |10.23| I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I64.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |атеросклероз |10.24| I70 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хвороби периферичних судин |10.25| I73 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |флебіт, тромбофлебіт, варикозне |10.26| I80-I83 | | | | | | | | | |розширення вен | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.8. У рядку 11.8 у графі "В" рубрики "J30.0-4" замінити
рубриками "J30.1-4".
3.9. У рядку 11.14 у графі "В" рубрики "J40-J42, J44.8.2"
замінити рубриками "J40-J42".
3.10. У рядку 11.15 у графі "В" рубрики "J44, J47
(крім J44.8.2)" замінити рубрикою "J44".
3.11. Після рядка 12.0 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |у тому числі: гастроезофагеальний|12.1 | K21 | | | | | | | | | |рефлюкс | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.12. Після рядка 12.4 доповнити новими рядками такого
змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |диспепсії |12.5 | K30 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороба Крона |12.7 | K50 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |неспецифічний виразковий коліт |12.8 | K51 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
У зв'язку з цим рядок 12.8 вважати рядком 12.9.
3.13. Після рядка 12.9 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |з них синдром подразненого |12.10| K58 | | | | | | | | | |кишечника | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.14. Після рядка 12.15 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |целіакія |12.16| K90.0 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.15. Після рядка 15.11 доповнити новим рядком такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |хронічний цистит |15.12| N30.1.2 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3.16. У рядку 18.1 у графі "В" рубрики "Q20-Q28" замінити
рубриками "Q20-Q26".
Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.06.2013 N 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за N 1159/23691

ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12
"Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих,
які проживають у районі обслуговування
лікувально-профілактичного закладу, за 20 ___ рік"
( z1011-07 ),
затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378
( z1009-07 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
03 вересня 2007 року за N 1011/14278

1. У главі 2:
1.1. У пункті 2.3: підпункт 2.3.1 викласти в такій редакції: "2.3.1. У закладах загальної лікувальної мережі для
заповнення усіх рядків та відповідних граф таблиць 1000, 2000
та 3000 використовуються дані форм первинної облікової
документації: N 025-2/о ( z0670-12 ) "Талон для реєстрації
заключних (уточнених) діагнозів" (далі - форма N 025-2/о),
N 030/о ( z0671-12 ) "Контрольна карта диспансерного нагляду"
(далі - форма N 030/о), затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 ( z0661-12 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року
за N 661/20974, N 025-6/о ( z0996-13 ) "Талон амбулаторного
пацієнта" (далі - форма N 025-6/о), затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року
N 435 ( z0990-13 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 року за N 990/23522, N 071-2/о ( va302282-99 )
"Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в
даному лікувальному закладі" (далі - форма N 071-2/о),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27
грудня 1999 року N 302 ( v0302282-99 ), та N 060/о ( za687-06 )
"Журнал обліку інфекційних захворювань" (далі - форма N 060/о),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10
січня 2006 року N 1 ( z0686-06 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560. Підставою для заповнення граф 5 і 6 таблиці 2000 "Виявлено
під час профоглядів" є форми: N 025-2/о ( z0670-12 ) або N 025-6/о
( z0996-13 ). Дані графи 9 таблиці 1000, граф 7 і 8 таблиці 2000 та граф 5
і 8 таблиці 3000 заповнюються на підставі форми N 030/о
( z0671-12 )"; підпункти 2.3.3, 2.3.4 викласти в такій редакції: "2.3.3. У шкірно-венерологічних закладах дані щодо кількості: хворих на грибкові шкірні хвороби заповнюються на підставі
форми облікової статистичної документації N 065-1/о
( va302282-99 ) "Медична карта хворого грибковим захворюванням"
(далі - форма N 065-1/о), затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302
( v0302282-99 ); хворих на венеричні захворювання - на підставі форми
облікової статистичної документації N 065/о ( va302282-99 )
"Медична карта хворого венеричним захворюванням" (далі - форма
N 065/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 27 грудня 1999 року N 302 ( v0302282-99 ); хворих на шкірні хвороби (екзема, псоріаз, дерматити тощо) -
на підставі форм: N 025-2/о ( z0670-12 ) або N 025-6/о
( z0996-13 ) та N 030/о ( z0671-12 ). 2.3.4. У психоневрологічних (психіатричних, наркологічних)
диспансерах звітність за формою N 12 заповнюється на підставі
даних форм первинної облікової документації: N 030-1/о
( z0998-13 )"Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на
розлади психіки та поведінки" (далі - форма N 030-1/о),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29
травня 2013 року N 435 ( z0990-13 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, та N 025/о
( z0669-12 ) "Медична карта амбулаторного хворого N ___ " (далі -
форма N 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 14 лютого 2012 року N 110 ( z0661-12 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N
661/20974".
1.2. Пункти 2.19, 2.20 викласти в такій редакції: "2.19. У рядку 5.9 таблиць 2000, 3000 вказується кількість
хворих на інсулінозалежний цукровий діабет I типу (рубрики згідно
з МКХ-10 - Е10, Е12-частина I). У рядку 5.10 таблиць 2000, 3000 вказується кількість хворих
на інсулінонезалежний цукровий діабет II типу (рубрики згідно з
МКХ10 - Е11.X.1, Е12-частина II.X.1). У рядку 5.11 таблиць 2000, 3000 вказується кількість хворих
на інсулінонезалежний цукровий діабет II типу (із даних
рядка 5.10), які отримують інсулін (рубрики згідно з МКХ-10 -
Е11.X.2, Е12-частина II.X.2). 2.20. У рядку 5.12 таблиць 2000 та 3000 зазначається
кількість хворих з ускладненим цукровим діабетом (рубрики згідно з
МКХ-10 - Е10.0-8 - Е14.0-8) незалежно від кількості ускладнень, що
їх має один хворий. При цьому дані рядка 5.12 таблиць 2000 та 3000
за кожною з граф мають бути меншими за дані рядка 5.8 "Цукровий
діабет". У рядках 5.13-5.16 таблиць 2000 та 3000 відображається
кількість відповідних ускладнень цукрового діабету, а саме: діабет
з ураженням нирок, діабетична катаракта, діабетична ретинопатія,
діабетична гангрена. Підсумок даних рядків 5.13-5.16 таблиць 2000 та 3000 за
кожною із граф може бути більшим за дані рядка 5.12 "Цукровий
діабет з ускладненнями", оскільки в одного хворого на цукровий
діабет може бути декілька ускладнень, а також може бути меншим, у
разі якщо у хворого переважають інші ускладнення цукрового
діабету, наприклад: діабетична поліневропатія (рубрики згідно з
МКХ-10 - Е10.4-Е14.4)".
1.3. Пункти 2.22-2.26 викласти в такій редакції: "2.22. У рядку 10.5 "гіпертонічна хвороба (всі форми)"
таблиці 3000 відображається кількість хворих на гіпертонічну
хворобу (шифр згідно з МКХ-10 - І10-І13) та комбіновані форми
гіпертонічної хвороби з ішемічною хворобою серця і
цереброваскулярними хворобами, які потрібно шифрувати з
використанням п'ятого знака "7" (рубрики згідно з МКХ-10 -
I20.X.7-I25.X.7, I60.X.7-I69.X.7). Якщо в одного хворого зареєстровані гіпертонічна хвороба,
ішемічна хвороба серця і цереброваскулярна хвороба, то такого
хворого в таблиці 3000 необхідно зазначити декілька разів
відповідно у рядках: 10.5, 10.8, 10.9, 10.20 та 10.21, але в рядку
10.5 хворий на гіпертонічну хворобу має вказуватись лише один раз
за графами 5, 8. Тому підсумок даних рядків 10.6, 10.9, 10.21 у
графах 1-4, 6 і 7 може бути більшим за дані рядка 10.5 (за рахунок
комбінованих форм гіпертонічної хвороби в одного хворого) або
збігатися, якщо таких хворих немає. 2.23. У рядку 10.6 таблиці 3000 відображається кількість
хворих на гіпертонічну хворобу без згадування про ішемічну хворобу
серця та цереброваскулярну хворобу (рубрики згідно з МКХ-10 -
I10-I13). У таблицях 1000 та 2000 в рядку 10.6 зазначається
кількість хворих на есенціальну гіпертензію (рубрика згідно з
МКХ-10 - I10)". 2.24. У рядку 10.7 таблиці 3000 відображається кількість
хворих на вторинну гіпертензію. Крім того, вони мають бути
зазначені в рядку 10.0 "Хвороби системи кровообігу", але не
вказані у рядку 10.5 "гіпертонічна хвороба (всі форми)". Хворі на
вторинну гіпертензію перебувають під диспансерним наглядом з
приводу основного захворювання". 2.25. Із загальної кількості хворих на ішемічну хворобу серця
в рядку 10.10 вказується кількість хворих на стенокардію, у
рядку 10.11 - кількість випадків гострого та повторного інфаркту
міокарда, у рядку 10.13 - кількість випадків іншої форми гострої
ішемічної хвороби серця. 2.25.1. У рядку 10.10 "із загальної кількості хворих на
ішемічну хворобу (рядок 10.8) - хворі на стенокардію" (рубрика
згідно з МКХ-10 - I20) відображається кількість хворих на всі
форми стенокардії включно з нестабільною (рубрика згідно
з МКХ-10 - I20.0). 2.25.2. У рядку 10.11 відображається кількість випадків
гострого та повторного інфаркту міокарда, перенесеного хворим
протягом звітного року (рубрики згідно з МКХ-10 - I21-I22). Гострим інфаркт міокарда вважається протягом чотирьох тижнів
(28 днів) і кодується рубрикою згідно з МКХ-10 - I21 (далі -
рубрика I21). Повторний інфаркт міокарда виникає після чотирьох тижнів і
більше після перенесеного гострого інфаркту міокарда і кодується
рубрикою згідно з МКХ-10 - I22. Рубрикою I22 шифрується також
рецидивний інфаркт міокарда. Рецидивний інфаркт міокарда характеризується розвитком
повторних інфарктів з короткими паузами між ними. Рецидивним
вважають інфаркт міокарда, що виник раніше 4 тижнів з моменту
попереднього інфаркту, від 72 годин після його розвитку. Усі випадки інфаркту міокарда, як гострого, так і повторного,
які мали місце у хворого протягом звітного року, мають
реєструватись як гострі захворювання (зі знаком "+"). Тому різниці
між загальною кількістю зареєстрованих випадків інфаркту міокарда
(графи 1, 2, 6) і "у тому числі вперше в житті" (графи 3, 4, 7) не
повинно бути. У рядку 10.11 за графами 1, 2, 3, 4, 6, 7 має бути
зареєстровано кількість смертельних випадків інфаркту міокарда,
про які в поліклініці стало відомо на підставі форми первинної
облікової документації N 027/о ( z0682-12 ) "Виписка із медичної
карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого
2012 року N 110 ( z0661-12 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (отриманої зі
стаціонару), а також смертельні випадки інфаркту міокарда поза
стаціонаром. У рубриці I21 "Гострий інфаркт міокарда" не враховуються:
інфаркт міокарда, перенесений у минулому (шифр згідно з МКХ-10 -
I25.2); уточнений як хронічний або з тривалістю більше 4 тижнів
(28 днів) від початку (шифр згідно з МКХ-10 - І25.8); повторний
інфаркт міокарда (шифр згідно з МКХ-10 - I22). Хворі після чотирьох тижнів з моменту встановлення діагнозу
інфаркт міокарда мають відображатися в рядку 10.8 як хворі з
ішемічною хворобою серця (шифр згідно з МКХ-10 - I25). У рядку 10.12 відображається у тому числі з рядка 10.11
кількість випадків великовогнищевого (трансмурального) інфаркту
міокарда (рубрики згідно з МКХ-10 - I21.0-3, I22.0,1,8). Дрібновогнищевий інфаркт міокарда кодується рубрикою I21.4
(згідно з МКХ-10) і враховується у рядок 10.11. 2.25.3. У рядку 10.13 "інші форми гострої ішемічної хвороби
серця" (рубрика згідно з МКХ-10 - I24) відображаються випадки:
коронарного тромбозу, який не призводить до інфаркту міокарда
(рубрика згідно з МКХ-10 - I24.0); синдрому Дреслера (рубрика
згідно з МКХ-10 - I24.1); інших форм гострої ішемічної хвороби
серця: гострої коронарної недостатності (рубрика згідно з МКХ-10 -
I24.8), гострої ішемічної хвороби серця неуточненої (рубрика
згідно з МКХ-10 -I24.9). 2.26. У рядку 10.20 таблиці 3000 відображається кількість
хворих на цереброваскулярні хвороби як з гіпертонічною хворобою,
так і без неї (рубрики згідно з МКХ-10 - I60-I69). Не зазначаються в цьому рядку кількість випадків:
транзиторних церебральних ішемічних нападів і споріднених
синдромів (рубрика згідно з МКХ-10 - G45-); травматичних
внутрішньочерепних крововиливів (рубрика згідно з МКХ-10 - S06-);
судинної деменції (рубрика згідно з МКХ-10 - F01-). У рядку 10.22 відображається кількість як геморагічних, так і
ішемічних випадків інсультів (рубрики згідно з МКХ-10 -I60-I64). Хворий після перенесеного інсульту має перебувати під
диспансерним наглядом у невропатолога з даним діагнозом протягом
одного року. Після одного року випадки залишкових наслідків
інсультів мають бути відображені в рядку 7.0 "Хвороби нервової
системи" (рубрики згідно з МКХ-10 - G81-G83). Якщо у хворого мали
місце множинні наслідки інсульту, то дані відображаються в
рядку 10.20 як віддалені наслідки цереброваскулярних хвороб
(рубрики згідно з МКХ-10 - I69.0-4). Кожний новий випадок інсульту має реєструватись як гостре
захворювання (зі знаком "+"). Різниці між загальною кількістю
випадків (графи 1, 2, 6) і "у тому числі вперше в житті" (графи 3,
4, 7) не повинно бути".
1.4. Пункт 2.31 викласти в такій редакції: "2.31. У рядках 9.2, 11.1, 11.2, 11.5, 15.2, 15.11 таблиць
1000, 2000 та 3000 і рядках 7.7, 10.11, 10.12, 10.13, 10.22, 10.23
таблиці 3000 відображається кількість випадків гострої патології у
хворих, які можуть реєструватись протягом звітного року декілька
разів, але як уперше зареєстровані (зі знаком "+"). Тому загальна
кількість зареєстрованих випадків захворювань "усього" та "у тому
числі вперше в житті" в зазначених вище рядках має збігатися".
1.5. У пункті 2.36: 1.5.1. Підпункт 2.36.2 викласти в такій редакції: "2.36.2. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 3 за
кожним із рядків, крім рядків 7.7, 9.2, 10.11, 10.12, 10.13,
10.22, 10.23, 11.1, 11.2, 11.5, 15.2, 15.11, де дані в зазначених
графах мають збігатися". 1.5.2. Підпункт 2.36.4 викласти у такій редакції: "2.36.4. Дані графи 6 мають бути більшими за дані графи 7 за
кожним із рядків, крім рядків 7.7, 9.2, 10.11, 10.12, 10.13,
10.22, 10.23, 11.1, 11.2, 11.5, 15.2, 15.11, де дані в зазначених
графах мають збігатися".
Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги М.Хобзейвгору