Про затвердження Змін до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Заява, Форма типового документа [...] від 24.09.2007842
Документ z1157-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.03.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2007 N 842
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2007 р.
за N 1157/14424

Про затвердження Змін до Правил
видачі свідоцтв авіаційному персоналу

З метою впровадження Поправок 164 та 168 до Додатка 1
( 995_655 ) Конвенції про міжнародну організацію цивільної авіації
( 995_038 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні (далі - Зміни), затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 07.12.98 N 486 ( z0833-98 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.98 за
N 833/3273, що додаються.
2. Державній авіаційній адміністрації (Бабейчук Д.Г.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених установ,
підприємств, організацій та авіаційних навчальних закладів.
3. Наказ набирає чинності з 05.03.2008.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державіаадміністрації Колісника А.А.
Міністр М.Рудьковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.09.2007 N 842
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2007 р.
за N 1157/14424

ЗМІНИ
до Правил видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні
( z0833-98 )

1. У тексті Правил ( z0833-98 ) та додатків слово
"Укравіатранс" замінити словом "Державіаадміністрація", слова
"Директор Укравіатрансу" замінити словами "голова
Державіаадміністрації" та слова "кваліфікаційна відмітка" замінити
словом "рейтинг" у відповідних відмінках.
2. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити новими підпунктами
2.1.45-2.1.51 такого змісту: "2.1.45. Диспетчер управління повітряним рухом (диспетчер УПР
/диспетчер повітряного руху/ диспетчер служби руху) - особа, яка
здійснює диспетчерське обслуговування повітряного руху та має
свідоцтво диспетчера служби руху з чинними рейтингами відповідно
до наданих прав. 2.1.46. Фахівець обслуговування повітряного руху - посадова
особа, яка має свідоцтво диспетчера служби руху або оператора
служби руху та відповідні права здійснювати обслуговування
повітряного руху (диспетчерське обслуговування,
польотно-інформаційне, аварійне обслуговування), а також посадові
особи, які вповноважені здійснювати керівництво зміною, органом
ОПР, відділами, підрозділами, напрямами з організації
обслуговування повітряного руху та здійснюють інспектування
органів ОПР. 2.1.47. Студент-диспетчер управління повітряним рухом
(Student Air Traffic Controller) - особа, яка закінчила початкову
підготовку за затвердженою програмою, отримала відповідну
кваліфікацію для того, щоб розпочати стажування на реальному
робочому місці органу ОПР, та яка має свідоцтво
студента-диспетчера УПР. 2.1.48. Обслуговування за засобами спостереження ОПР -
термін, що свідчить про те, що обслуговування надається
безпосередньо з використанням засобів системи спостереження ОПР. 2.1.49. Оператор авіаційної станції (служби руху) - посадова
особа, яка має право надавати обслуговування повітряного руху, за
винятком надання диспетчерського обслуговування повітряного руху. 2.1.50. Система спостереження ОПР - загальний термін, який
означає у відповідних випадках автоматичне залежне спостереження
(ADS-B), первинний радіолокатор (PSR), вторинний радіолокатор
(SSR) або будь-яку іншу порівняну з ними систему наземного
базування, що дозволяє ідентифікувати повітряні судна. 2.1.51. Порівняна система наземного базування - це система,
що продемонструвала себе за допомогою порівняної оцінки або іншої
методології такою, що має рівень безпеки та характеристики, які
еквівалентні або кращі, ніж у моноімпульсного вторинного
радіолокатора".
3. Підпункт 2.1.9 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.1.9. Рейтинг - кваліфікаційна відмітка, яка є невід'ємною
частиною свідоцтва та встановлює особливі умови, права та
обмеження щодо власника цього свідоцтва (крім свідоцтва
студента-диспетчера)".
4. Підпункт 2.1.33 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.1.33. Державіаадміністрація - Державна авіаційна
адміністрація є урядовим органом державного управління, що діє у
складі Мінтрансзв'язку та йому підпорядковується".
5. Пункт 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.2. Скорочення АД - авіаційний двигун. АДВ - аеродромна диспетчерська вишка. АіРЕО - авіаційне і радіоелектронне обладнання. АК - авіакомпанія. АП - авіапідприємство. АРЗ - аварійно-рятувальні засоби. АТ - авіаційна техніка. АТБ - авіаційно-технічна база. АФО - аерофотознімальне обладнання. БЗМ ВРО - бортові засоби механізації
вантажно-розвантажувальних операцій. ВА - вільний аеростат. ВПП - використання повітряного простору. ВТК - відділ технічного контролю. ДОП - диспетчерський орган підходу. ЗПС - злітно-посадкова смуга. ІАС - інженерно-авіаційна служба. ІТП - інженерно-технічний персонал. КПС - командир повітряного судна. КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації. КПК - курси підвищення кваліфікації. КТЕ - керівництво з технічної експлуатації. КТЛ - комплексний тренажер літака. ЛА - літальний апарат. ЛЛСК - лікарсько-льотна сертифікаційна комісія. МКК - місцева кваліфікаційна комісія. М макс.зл. - максимальна сертифікована злітна маса
повітряного судна. МнПЛ - міжнародні повітряні лінії. НЗ - навчальний заклад. НПС - надлегке повітряне судно. НСЦ - навчально - сертифікаційний центр. ОПР - обслуговування повітряного руху. ПВП - правила візуальних польотів. ППП - правила польотів за приладами. ПС - повітряне судно. РД - руліжна доріжка. РДЦ - районний диспетчерський центр. РТЗ - радіотехнічні засоби. РТО - регламент технічного обслуговування. Сектор ПІО - сектор польотно-інформаційного обслуговування. СУ - силова установка. ТО - технічне обслуговування. ЦА - цивільна авіація. ЦЛЛСК - Центральна лікарсько-льотна сертифікаційна комісія. CRI - інструктор класу ПС (Class Rating Instructor). FI - льотний інструктор (Flight Instructor). IRI - інструктор польотів за приладами (Instrument Rating
Instructor). SFI - інструктор тренажера (Synthetic Flight Instructor). TRI - інструктор типу (Tape Rating Instructor). LI - лінійний інструктор авіакомпанії (Line Instructor)".
6. Пункт 4.2 розділу 4 доповнити новими підпунктами "ґ" та
"д" у такій редакції: "ґ) свідоцтво оператора служби руху (авіаційної станції); д) свідоцтво студента-диспетчера служби руху".
7. Пункт 4.18 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.18. Власнику свідоцтва дозволяється проводити навчання,
потрібне для видачі певного свідоцтва або отримання рейтингу, якщо
він має відповідну спеціальну відмітку інструктора. Здійснення
сертифікаційних або кваліфікаційних перевірок авіаційного
персоналу дозволяється за наявності відповідної спеціальної
відмітки інструктора за умов дозволу Державіаадміністрації на
виконання функцій екзаменатора".
8. Розділ 4 доповнити новим пунктом 4.28 у такій редакції: "4.28. Володіння мовою 4.28.1. Пілоти літаків та вертольотів і ті штурмани, які
повинні вести радіотелефонний зв'язок на борту повітряного судна,
повинні демонструвати спроможність розмовляти мовою, яка
використовується для радіотелефонного зв'язку, та розуміти її. 4.28.2. Диспетчери служби руху та оператори авіаційних
станцій повинні демонструвати спроможність розмовляти мовою, яка
використовується для радіотелефонного зв'язку, та розуміти її. 4.28.3. Пілоти літаків та вертольотів, штурмани, диспетчери
служби руху та оператори авіаційних станцій, які безпосередньо
здійснюють радіотелефонний зв'язок, повинні демонструвати
спроможність розмовляти мовою, яка використовується для
радіотелефонного зв'язку, та розуміти її на рівні не нижче 4-го
згідно зі шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для ведення
радіотелефонного зв'язку, наведеною у додатку 14 до цих Правил. 4.28.4. Пілоти літаків та вертольотів, штурмани, диспетчери
служби руху та оператори авіаційних станцій, які продемонстрували
спроможність володіння мовою нижче експертного рівня (рівень 6),
офіційно оцінюються через визначені періоди відповідно до
продемонстрованого кожною особою рівня володіння мовою, як
зазначено нижче: а) особи, які демонструють володіння мовою на робочому рівні
(рівень 4), повинні офіційно оцінюватися щонайменше один раз на
три роки; б) особи, які демонструють володіння мовою на високому рівні
(рівень 5), повинні офіційно оцінюватися щонайменше один раз на
шість років; в) періодичне офіційне оцінювання не застосовується до осіб,
які продемонстрували експертний рівень (рівень 6) володіння
мовою".
9. Підпункт "ґ" пункту 7.1.2 розділу 7 і назву підпункту
"Мова" та підпункт "б" пункту 9.1.2 розділу 9 і назву підпункту
"Мова" виключити.
10. Назву пункту 7.2 розділу 7 викласти в такій редакції: "7.2. Категорії рейтингів диспетчера служби руху (Ratings
categories)".
11. Підпункт 7.2.1 пункту 7.2 розділу 7 викласти в такій
редакції: "7.2.1. Рейтинги диспетчерів служби руху мають такі
категорії: а) рейтинг аеродромного контролю (Aerodrome Control Rating -
TWR); б) рейтинг процедурного контролю підходу (Approach Control
Procedural Rating - APP); в) рейтинг контролю підходу за засобами спостереження
(Approach Control Surveillance Rating - APS); г) рейтинг контролю підходу за радіолокатором точного
заходження на посадку (Approach Precision Radar Control Rating -
PAR); ґ) рейтинг процедурного контролю району (Area Control
Procedural Rating - АСР); д) рейтинг контролю району за засобами спостереження (Area
Control Surveillance Rating - ACS)".
12. Перший абзац підпункту 7.2.2.1.1 пункту 7.2 розділу 7
викласти в такій редакції: "7.2.2.1.1. Для рейтингу TWR, як мінімум з таких дисциплін".
13. Перший абзац підпункту 7.2.2.1.2 пункту 7.2 розділу 7
викласти в такій редакції: "7.2.2.1.2. Для рейтингів APP, APS, ACP та ACS, як мінімум з
таких дисциплін".
14. Підпункт 7.2.2.1.3 пункту 7.2 розділу 7 викласти в такій
редакції: "7.2.2.1.3. Для рейтингів APS, ACS та PAR кандидат повинен
відповідати вимогам, що зазначені в підпункті 7.2.2.1.2, та має
продемонструвати рівень знань, достатній для виконання ним його
службових обов'язків, як мінімум з таких додаткових дисциплін: а) принципи функціонування, використання та обмеження
відповідних систем спостереження ОПР та пов'язаного з ними
обладнання; б) процедури з надання у відповідних видів диспетчерського
обслуговування за засобами спостереження, уключаючи процедури
контролю за витримуванням безпечних висот польоту".
15. Підпункти 7.2.2.2.1-7.2.2.2.3 пункту 7.2 розділу 7
викласти в такій редакції: "7.2.2.2.1. Для отримання рейтингу TWR: аеродромне
диспетчерське обслуговування здійснюється протягом не менше
90 годин або одного місяця залежно від того, що надійде пізніше, у
тому органі ОПР, для якого цей рейтинг здобувається. 7.2.2.2.2. Для отримання рейтингів APP, APS, ACP, ACS:
диспетчерське обслуговування, протягом не менше 180 годин або
трьох місяців залежно від того, що надійде пізніше, у тому органі
ОПР, для якого рейтинг здобувається. Якщо для диспетчера УПР, який має рейтинг APS, необхідно
забезпечувати заходження на посадку за оглядово-диспетчерським
радіолокатором, то досвід має включати не менше 25 таких заходжень
на посадку під контролем диспетчера, який має спеціальну відмітку
інструктора. 7.2.2.2.3. Для отримання рейтингу PAR: потрібно не менше
200 заходжень на посадку, 100 з яких необхідно здійснити на
диспетчерському тренажері, та не менше ніж 50 заходжень на посадку
повинні бути забезпечені на тому органі та на тому обладнанні, для
якого рейтинг здобувається".
16. Підпункт 7.2.2.4 пункту 7.2 розділу 7 викласти в такій
редакції: "7.2.2.4. Коли кандидат уже мав відповідний рейтинг, але в
іншому органі ОПР та/або іншому секторі, структурний підрозділ
Державіаадміністрації з видачі свідоцтв визначає можливість
зниження вимог щодо досвіду, установлених для цього рейтингу".
17. Підпункти 7.2.3, 7.2.3.1-7.2.3.6 пункту 7.2 розділу 7
викласти в такій редакції: "7.2.3. Права власника рейтингу(ів) диспетчера служби руху та
умови, що мають бути дотримані при виконанні цих прав. 7.2.3.1. Власник свідоцтва з рейтингом TWR має право
забезпечувати або наглядати за забезпеченням аеродромного
диспетчерського обслуговування на тому аеродромі, для якого
власник свідоцтва має цей рейтинг. 7.2.3.2. Власник свідоцтва з рейтингом APP має право забезпечувати або наглядати за забезпеченням диспетчерського
обслуговування підходу на тому аеродромі або аеродромах, для яких
власник свідоцтва має цей рейтинг, у межах повітряного простору
або його частині, яка перебуває під контролем органу ОПР, що
забезпечує диспетчерське обслуговування підходу. 7.2.3.3. Власник свідоцтва з рейтингом АРС має право
забезпечувати та/або наглядати за забезпеченням диспетчерського
обслуговування підходу з використанням відповідної системи
спостереження ОПР на аеродромі або аеродромах, для яких власник
свідоцтва має цей рейтинг, у межах повітряного простору або його
частині, яка перебуває під контролем органу ОПР, що забезпечує
диспетчерське обслуговування підходу. 7.2.3.4. Власник свідоцтва з рейтингом PAR має право
забезпечувати та/або наглядати за забезпеченням радіолокаційного
обслуговування точного заходження на посадку за радіолокатором
точного заходження на посадку на аеродромі, для якого власник
свідоцтва має цей рейтинг. 7.2.3.5. Власник свідоцтва з рейтингом ACP має право
забезпечувати та/або наглядати за забезпеченням районного
диспетчерського обслуговування в диспетчерському районі або його
частині, для якого власник свідоцтва має цей рейтинг. 7.2.3.6. Власник свідоцтва з рейтингом ACS має право
забезпечувати та/або наглядати за забезпеченням районного
диспетчерського обслуговування за засобами спостереження в
диспетчерському районі або його частині, для якого власник
свідоцтва має цей рейтинг".
18. Розділ 7 доповнити новим пунктом 7.4 та підпунктами
7.4.1-7.4.3 в такій редакції: "7.4. Загальні вимоги, що висуваються до кандидата для
одержання свідоцтва студента-диспетчера служби руху Свідоцтво студента-диспетчера служби руху надає право його
власнику проходити стажування на реальному робочому місці
відповідного органу ОПР під контролем диспетчера, який має
спеціальну відмітку інструктора та рейтинг для того органу ОПР, де
проводиться стажування. Свідоцтво студента-диспетчера служби руху видається
відповідним підрозділом Державіаадміністрації на термін 9 місяців
за клопотанням керівника відповідного підприємства, на якому
проводиться стажування, за умов закінчення початкової підготовки
за спеціальністю диспетчер УПР (обслуговування повітряного руху) у
відповідному навчальному закладі (центрі). Свідоцтво студента-диспетчера служби руху скасовується при
отриманні його власником свідоцтва диспетчера служби руху.
7.4.1. Знання Кандидат для одержання свідоцтва студента-диспетчера служби
руху повинен закінчити повний курс початкової підготовки за
затвердженою програмою і успішно скласти екзамени (заліки, тести)
як мінімум з дисциплін, що зазначені в додатку 12 до цих Правил.
7.4.2. Досвід Кандидат для одержання свідоцтва студента-диспетчера служби
руху повинен успішно скласти екзамени (заліки, тести) за
дисциплінами, зазначеними в додатку 12 до цих Правил.
7.4.3. Придатність за станом здоров'я Кандидат для одержання свідоцтва студента-диспетчера служби
руху повинен мати медичний сертифікат, що відповідає медичному
стандарту третього класу".
19. Підпункт 9.1.3 пункту 9.1 розділу 9 викласти в такій
редакції: "9.1.3. Досвід Кандидат повинен: а) успішно пройти затверджений курс підготовки протягом
12 місяців, що безпосередньо передують одержанню свідоцтва, й
успішно виконувати свої обов'язки під керівництвом кваліфікованого
оператора служби руху (авіаційної станції) протягом не менше двох
місяців або б) успішно виконувати свої обов'язки під керівництвом
кваліфікованого оператора служби руху (авіаційної станції)
протягом не менше шести місяців 12 - місячного курсу підготовки,
що безпосередньо передує одержанню свідоцтва, або в) мати досвід роботи диспетчером служби руху, спеціальну
підготовку за затвердженою програмою та успішно виконувати свої
обов'язки під керівництвом кваліфікованого оператора авіаційної
станції (служби руху) протягом не менше 90 годин або одного місяця
залежно від того, що надійде пізніше".
20. Підпункт 11.2.1 пункту 11.2 розділу 11 доповнити новим
абзацом такого змісту: "Свідоцтво студента-диспетчера складається лише з основної
(постійної) частини".
21. Таблицю пункту 11.3 розділу 11 доповнити новим рядком
такого змісту:
"------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------+----------+-----------------| |Свідоцтво студента-диспетчера | S-ТС |одна, жовтий | ------------------------------------------------------------------"
22. У пункті 11.4 розділу 11: підпункт 11.4.2.10 виключити; абзац другий підпункту 11.4.3.1 викласти в такій редакції: "про допуск до ведення радіотелефонного зв'язку відповідною
мовою (зазначаються мови, номер сертифіката (свідоцтва, протоколу)
та дата проведення відповідного оцінювання)"; абзац десятий підпункту 11.4.3.1 викласти в такій редакції: "про допуск до роботи інструктором (зазначається номер і дата
наказу про допуск, а також рейтинг того органу ОПР, для якого
надається допуск)".
23. Підпункт 12.2.2.3 пункту 12.2 розділу 12 викласти в такій
редакції: "12.2.2.3. Для кандидатів на одержання свідоцтва диспетчера
служби руху: заяви про видачу свідоцтва диспетчера служби руху в
друкованому вигляді (додаток 11); результатів здачі екзаменів (тестів, заліків) (додаток 12); результатів перевірки на диспетчерському тренажері (за його
наявності) та перевірки практичних навиків на робочому
місці/секторі органу/об'єкта ОПР (додаток 13); довідки про наявний рівень володіння англійською мовою; завіреної копії документа про закінчення навчального закладу
за фахом; завіреної копії медичного сертифіката третього класу; завіреної копії першої сторінки паспорта громадянина України; завіреної копії першої сторінки закордонного паспорта (за
наявності); документа про сплату послуг з видачі свідоцтва".
24. Підпункт 12.2.2 пункту 12.2 розділу 12 доповнити новими
підпунктами 12.2.2.4 та 12.2.2.5 такого змісту: "12.2.2.4. Для кандидатів на одержання свідоцтва оператора
служби руху (авіаційної станції): заяви про видачу свідоцтва диспетчера служби руху (авіаційної
станції) (додаток 11); результатів перевірки на диспетчерському тренажері (за його
наявності) та перевірки практичних навиків на робочому
місці/секторі органу/об'єкта ОПР (додаток 13); результатів здачі екзаменів (тестів, заліків) (додаток 24); завіреної копії документа про закінчення навчального закладу
за фахом; завіреної копії першої сторінки паспорта громадянина України; завіреної копії першої сторінки закордонного паспорта (за
наявності); документа про сплату послуг з видачі свідоцтва. 12.2.2.5. Для кандидатів на одержання свідоцтва
студента-диспетчера: заяви про видачу свідоцтва студента-диспетчера служби руху в
друкованому вигляді (додаток 11); довідки про наявний рівень володіння англійською мовою; завіреної копії документа про закінчення навчального закладу
за фахом; завіреної копії медичного сертифіката третього класу; завіреної копії першої сторінки паспорта громадянина України; завіреної копії першої сторінки закордонного паспорта (за
наявності); документа про сплату послуг з видачі свідоцтва диспетчера
служби руху".
25. Підпункти 12.3.3.3, 12.3.3.3.1, 12.3.3.3.2 пункту 12.3
розділу 12 викласти в такій редакції: "12.3.3.3. Власникам свідоцтва диспетчера служби руху подати: заяву про продовження терміну дії свідоцтва (додаток 21); сертифікаційний акт з результатами сертифікаційної перевірки
(додаток 12); протокол перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці
(додаток 13); протокол перевірки практичних навиків з ОПР на
диспетчерському тренажері (за наявності відповідних тренажерів)
(додаток 13); завірену копію чинного медичного сертифіката, що відповідає
медичному стандарту третього класу; завірену копію свідоцтва диспетчера служби руху та оригінал
додатка до свідоцтва диспетчера служби руху. 12.3.3.3.1. Сертифікаційні перевірки з теоретичних дисциплін,
перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці, на
диспетчерському тренажері (за його наявності) при продовженні
терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху має бути організовано
та здійснено завчасно - до закінчення терміну його дії. 12.3.3.3.2. Як виняток, диспетчер служби руху може
здійснювати права власника свідоцтва диспетчера служби руху після
закінчення терміну його дії протягом часу заміни додатка до
свідоцтва диспетчера служби руху, але не більше одного місяця".
26. Додатки 11, 12, 13 та 14 викласти в такій редакції:

"
Додаток 11
до підпунктів 12.2.2.3,
12.2.2.4 та 12.2.2.5 Правил
видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні

ЗАЯВА
на видачу свідоцтва диспетчера служби
руху/ оператора служби руху (авіаційної
станції) /студента-диспетчера служби руху

Сертифікаційній комісії _________________________________________
(назва уповноваженого органу ЦА)
Від _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові українською мовою)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові англійською мовою)
Місце роботи (навчання), адреса, телефон ________________________ _________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________
Місце проживання, телефон _______________________________________
Дата народження ________ Стать ________ Громадянство ____________
Освіта загальна _________________________________________________
спеціальна ______________________________________________________
остання перепідготовка __________________________________________
Прошу ___________________________________________________________
(видати свідоцтво диспетчера/оператора
служби руху/студента-диспетчера)
Чинне свідоцтво _________________________________________________
(назва, серія, N, термін дії)
Допущений до обслуговування повітряного руху ____________________ _________________________________________________________________
(назва робочого місця/ сектора органу/ об'єкта ОПР)
Визнаний придатним до роботи диспетчером/оператором за __________
медичним стандартом
_________________________________________________________________
(назва ЛЛСК, дата видачі та номер медичного сертифіката)
Підпис кандидата ___________________________ Дата _______________
Достовірність даних засвідчую ___________________________________
(посада, підпис, прізвище)
М.П.
До заяви додається:
Довідка про сплату послуг з видачі свідоцтва
N _____ від ______________
Рішення про видачу свідоцтва ____________________________________
Посадова особа __________________________________________________
(підпис)
Матеріали для розгляду підготовлені _____________________________
(підпис)
М.П.

Додаток 12
до підпунктів 12.2.2.3
та 12.3.3.3 Правил видачі
свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ АКТ
перевірки теоретичних знань

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Місце роботи ____________________________________________________
Спеціальність ___________________________________________________
Посада, робоче місце, орган ОПР _________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Назва дисципліни| Оцінка (або % | Прізвище |Підпис, дата| |з/п | | правильних |екзаменатора| | | | | відповідей) | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 1 |Повітряне право | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 2 |Обладнання та | | | | | |технічні засоби | | | | | |для ОПР | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 3 |Загальні знання | | | | | |(принципи | | | | | |польоту, | | | | | |принципи | | | | | |експлуатації та | | | | | |функціонування | | | | | |ПС, силових | | | | | |установок та | | | | | |систем, | | | | | |характеристики | | | | | |ПС, що мають | | | | | |відношення до | | | | | |процесу ОПР) | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 4 |Можливості та | | | | | |обмеження людини| | | | | |(людський | | | | | |фактор) | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 5 |Метеорологія | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 6 |Повітряна | | | | | |навігація | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 7 |Експлуатаційні | | | | | |процедури | | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар сертифікаційної
комісії/ МКК
Голова сертифікаційної
комісії/ МКК
М.П. (дата, підпис)

Додаток 13
до підпунктів 12.2.2.3
та 12.2.2.4 Правил видачі
свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні

ПРОТОКОЛ
перевірки практичних навиків з ОПР

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, підрозділ)
Перевірку _______________________________________________________
(безпосереднього ОПР, планування та забезпечення)
проведено на робочому місці/ секторі органу/ об'єкта ОПР/
диспетчерському тренажері ________________________________________
(назва)
Дата, метеорологічні умови ______________________________________ _________________________________________________________________
(кількість ПС, що одночасно обслуговуються)
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Технологічні операції |Оцінка| |-----+---------------------------------------------------+------| | 1 |Прийом чергування та підготовка робочого місця | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 2 |Знання метеорологічних умов та взаємного | | | |розташування ПС у зоні відповідальності | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 3 |Дотримання правил та процедур ОПР згідно з робочою | | | |інструкцією органу ОПР | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 4 |Використання радіотехнічних засобів та засобів | | | |зв'язку | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 5 |Дотримання правил ведення радіотелефонного зв'язку | | | |та фразеології радіообміну | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 6 |Ведення встановленої документації (згідно з робочою| | | |інструкцією органів ОПР) | | |-----+---------------------------------------------------+------| | 7 |Дії при виникненні непередбачених обставин, | | | |особливих випадків у польоті тощо (згідно з | | | |робочою інструкцією органів ОПР) | | ------------------------------------------------------------------
Тривалість перевірки _______ год.
Загальна оцінка _________________________________________________
Зауваження та висновки перевірника ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірник ______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище)
"___" ________________
(дата)
Примітка. Пункт 7 розповсюджується тільки при перевірці
практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері.

Додаток 14
до пункту 4.28 Правил видачі
свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні

ШКАЛА
оцінювання рівнів володіння мовою
для ведення радіотелефонного зв'язку

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | РІВЕНЬ | ВИМОВА | СТРУКТУРА | ЛЕКСИКОН | ВІЛЬНІСТЬ | РОЗУМІННЯ |СПІЛКУВАННЯ | | | діалект та/ | відповідні |(ЗАПАС СЛІВ) |ВОЛОДІННЯ МОВОЮ | | | | |/або акцент, | граматичні | | | | | | | зрозумілий | структури та | | | | | | | для | побудова | | | | | | | авіаційної | речення | | | | | | | спільноти | визначаються | | | | | | | |лінгвістичними| | | | | | | |функціями, що | | | | | | | | відповідають | | | | | | | | конкретному | | | | | | | | завданню | | | | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | |Вимова, |Постійне |Запас слів та|Спроможність |Упевнене |Легке | |ЕКСПЕРТНИЙ|наголос, |дотримування |правильність |природно та |розуміння |спілкування | | РІВЕНЬ |ритм та |простих і |їх |невимушено |практично в |у майже всіх| | |інтонація, |складних |застосування |говорити |усіх |ситуаціях. | | 6 |хоча і |граматичних |є достатніми |протягом довгого|ситуаціях, |Сприймання | | |можуть |конструкцій та|для |часу. Мову |уключно з |словесних | | |знаходитися |побудови |ефективного |урізноманітнено |розумінням |реплік й | | |під впливом |речень |спілкування |стилістично, |лінгвістичних|невербальних| | |рідної мови | |широким колом|наприклад для |та культурних|сигналів та | | |або | |знайомих та |підкреслення |особливостей |відповідне | | |регіональних | |незнайомих |окремих | |реагування | | |особливостей,| |тем. Лексикон|моментів. | |на них | | |практично | |ідіоматичний,|Правильно і | | | | |ніколи не | |насичений |легко | | | | |перешкоджають| |нюансами та |використовуються| | | | |розумінню | |стилістично |структурні | | | | | | |забарвлений |елементи мови та| | | | | | | |зв'язки | | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | |Вимова, |Постійне |Запас слів та|Спроможність |Точне |Негайне | | ВИСОКИЙ |наголос, |дотримування |правильність |відносно легко |розуміння |реагування, | | РІВЕНЬ |ритм та |базових |їх |говорити |загальних, |доречне та | | 5 |інтонація, |граматичних |застосування |протягом довгого|конкретних |інформа- | | |незважаючи |конструкцій |є достатніми |часу на знайомі |та пов'язаних|тивне. | | |на вплив |та побудови |для |теми, проте мову|з роботою тем|Ефективно | | |рідної мови |речень. |ефективного |не |та практично |підтримує | | |або |Спроби |спілкування |урізноманітнено |повне |діалог | | |регіональних |застосовувати |на загальні, |стилістично. |розуміння в |"промовець | | |особливостей,|складні |конкретні та |Використовуються|разі |- слухач" | | |лише інколи |конструкції, |пов'язані з |відповідні |виникнення у | | | |перешкоджають|але з |роботою теми.|структурні |промовця | | | |розумінню |помилками, |Упевнено та |елементи або |лінгвістичних| | | | |які іноді |правильно |зв'язки |чи | | | | |перекручують |викори- | |ситуативних | | | | |зміст |стовуються | |ускладнень | | | | | |перефра- | |або при | | | | | |зування. | |неочікуваному| | | | | |Іноді | |повороті | | | | | |застосо- | |подій. | | | | | |вуються | |Сприймання | | | | | |ідіоми | |різноманітних| | | | | | | |мовних | | | | | | | |варіацій | | | | | | | |(діалектів | | | | | | | |та/або | | | | | | | |акцентів) або| | | | | | | |стилістичних | | | | | | | |рівнів | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | РОБОЧИЙ |Вимова, |Основні |Запас слів та|Підтримання |В основному |Реагування | | РІВЕНЬ |наголос, |граматичні |правильність |розмови |правильне |зазвичай | | 4 |ритм та |конструкції |їх застосу- |протягом |розуміння |негайне, | | |інтонація |та побудова |вання є |певного |загальних, |доречне та | | |знаходяться |речень |достатніми |часу у |конкретних |інфо- | | |під впливом |викори- |для |відповідному |та пов'язаних|рмативне. | | |рідної мови |стовуються |ефективного |темпі. Іноді |з роботою тем|Ініціювання | | |або |уміло і |спілкування |вільність |коли акцент |та | | |регіональних |зазвичай |на загальні, |мови |або варіації |підтримання | | |особливостей,|свідомо. |конкретні та |порушується |є достатньо |обміну | | |але лише в |Можливі |пов'язані з |при переході |зрозумілими |навіть | | |окремих |помилки, |роботою теми.|від |для |у разі | | |випадках |зокрема, у |У незвичних |використання |міжнародної |неочі- | | |перешкоджають|незвичних або |або |стандартних |спільноти |куваного | | |розумінню |неочікуваних |неочікуваних |зворотів або |користувачів.|повороту | | | |ситуаціях, |ситуаціях у |вивчених |У разі |подій. | | | |але вони |разі |шаблонних |виникнення у |Правильне | | | |рідко |відсутності |мовних |промовця |усування | | | |впливають на |достатнього |конструкцій |лінгвістичних|явного | | | |розуміння |запасу слів |до спонтанного |або |непоро- | | | | |можуть часто |спілкування, |ситуативних |зуміння із | | | | |викори- |але це не |ускладнень, |засто- | | | | |стовуватися |перешкоджає |або при |суванням | | | | |перефра- |ефективному |неочікуваному|перевірок, | | | | |зування |спілкуванню. |повороті |підтверджень| | | | | |В обмеженому |подій зміст |та уточнень | | | | | |об'ємі можуть |може бути | | | | | | |викори- |менш | | | | | | |стовуватися |зрозумілим | | | | | | |емфатичні |або | | | | | | |елементи або |потребуватиме| | | | | | |зв'язки. |уточнення | | | | | | |Слова-паразити | | | | | | | |не | | | | | | | |перешкоджають | | | | | | | |розумінню | | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | РІВЕНЬ |Вимова, |Відхилення від|Запас слів та|Підтримання |Часто |Реакція | | НИЖЧЕ |наголос, |належних |правильність |розмови |правильне |іноді | |РОБОЧОГО |ритм та |основних |їх |протягом |розуміння |негайна, | | 3 |інтонація |граматичних |використання |певного часу, |загальних, |доречна та | | |знаходяться |структур та |зазвичай |але часто |конкретних та|інформа- | | |під впливом |від правильної|достатні для |трапляються |пов'язаних з |тивна. | | |рідної мови |побудови |ефективного |неправильна |роботою тем, |Відносна | | |або |речень у |спілкування |побудова фраз |коли акцент |легкість в | | |регіональних |передбачуваних|на загальні, |та довгі |або інша |ініціюванні | | |особливостей |ситуаціях. |конкретні та |паузи. |особливість |та підтримці| | |та часто |Помилки часто |пов'язані з |Невпевненість |мовлення є |спілкування | | |перешкоджають|впливають на |роботою теми,|або повільне |загально- |на знайомі | | |розумінню |розуміння |але лексикон |розуміння мови |зрозумілою |теми та в | | | | |обмежений, а |може |для |очікуваних | | | | |добір слів |перешкоджати |міжнародної |ситуаціях. | | | | |часто |ефективному |спільноти |У разі | | | | |неправильний.|спілкуванню. |користувачів.|неочі- | | | | |Нездатність |Слова-паразити |Можливі |куваного | | | | |висловити |інколи |випадки |повороту | | | | |правильно |заважають |непорозуміння|подій | | | | |думку іншими |розумінню |лінгвістичних|взаємодія | | | | |словами через| |або |в основному | | | | |нестачу | |ситуативних |неадекватна | | | | |запасу | |особливостей,| | | | | |слів | |або за умов | | | | | | | |неочікуваного| | | | | | | |повороту | | | | | | | |подій | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | |Вимова, |Наявна |Запас слів |Застосування |Розуміння |Реакція | |ПОЧАТКОВИЙ|наголос, |здатність |обмежений і |коротких, |обмежене |уповільнена | | РІВЕНЬ |ритм та |оперувати |складається |ізольованих, |окремими, |та часто | | 2 |інтонація |обмеженою |тільки з |завчених фраз з |вивченими |неадекватна.| | |знаходяться |кількістю |окремих |частими паузами |фразами, коли|Спілкування | | |під сильним |простих, |слів та |та |вони ретельно|обмежується | | |впливом |завчених |засвоєних |використовування|та повільно |простим | | |рідної мови |граматичних |фраз |слів-паразитів, |артикулюються|обміном | | |або |конструкцій | |які | |звичайною | | |регіональних |та речових | |перешкоджають | |інформацією | | |особливостей,|шаблонів | |розумінню при | | | | |що зазвичай | | |виборі виразів | | | | |перешкоджає | | |та артикуляції | | | | |розумінню | | |менше знайомих | | | | | | | |слів | | | |----------+-------------+--------------+-------------+----------------+-------------+------------| | РІВЕНЬ |Знання на |Знання на |Знання на |Знання на рівні |Знання на |Знання на | | НИЖЧЕ |рівні нижче |рівні нижче |рівні нижче |нижче |рівні нижче |рівні нижче | | ПОЧАТКО- |початкового |початкового |початкового |початкового |початкового |початкового | | ВОГО | | | | | | | | 1 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Робочий рівень 4 є мінімально необхідним для ведення
радіотелефонного зв'язку. Рівні від 1 до 3 (включно) описують
відповідно рівень нижче початкового, початковий рівень та рівень
нижче робочого, які характеризують рівень знання нижче вимог ICAO
до знання мов. Рівні 5 та 6 характеризують високий та експертний
рівні, які є вищими, ніж мінімальний визначений стандарт. У цілому
ця шкала є орієнтиром для підготовки та перевірки кандидатів на
отримання робочого рівня (рівень 4) ІСАО. 2. Шкала щодо рівнів володіння мовою ведення радіотелефонного
зв'язку застосовується при визначені рівнів володіння англійською
та російською мовами".
27. Доповнити додаток 15 Правил зразком свідоцтва
студента-диспетчера в такій редакції:
"------------------------ -------------------------------------------------- |I. | |IV. Прізвище, ім'я, по батькові МІСЦЕ ДЛЯ | | УКРАЇНА | | ______________________ ФОТОКАРТКИ | | | | Name of holder in full VII. Підпис | | UKRAINE | | власника | | | | Пробний __________________ | |II. | | Іван Signature of Holder| | СВІДОЦТВО | | Іванович | | СТУДЕНТА - ДИСПЕТЧЕРА| | Ivan Серія та номер | | СЛУЖБИ РУХУ | | Probnya свідоцтва | | | |IV. Дата народження | | Student - air traffic| | _______________ | | controller | | Date of birtha | | | | | | LICENCE | | 12.12.1984 | | | | | |III. | |V. Адреса Україна | | S - TC N 000013| | ________________ | | | | Address Ukraine | | | | | | | |VI. Громадянство України | | | | ___________________ | | | | Citizenship Ukraine | | | | | | | |VIII. Видане Державною | | | | авіаційною адміністрацією | | | | ____________________________ | | | | Issued by State Aviation | | | | Administration | | | | | | | |IX. Уповноважена особа Підпис/Signature | | | | _________________ | | | | Licensed Officer | | | | | | | | Дата видачі | | | | __________ 28.10.2008 X. М.П. | | | | | | | | Date of Issue | | | | | | | | Термін дії свідоцтва | | | | _______________ 28.07.2009 | | | | LICENCE VALIDITY | ------------------------ --------------------------------------------------"
28. Доповнити Правила новим Додатком 24 такого змісту:

"
Додаток 24
до підпункту 12.2.2.4 Правил
видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ АКТ
перевірки теоретичних знань

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Місце роботи ____________________________________________________
Спеціальність ___________________________________________________
Посада, робоче місце, орган ОПР _________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Назва дисципліни| Оцінка (або % | Прізвище |Підпис, дата| |з/п | | правильних |екзаменатора| | | | | відповідей) | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 1 |Загальні знання | | | | | |(види та | | | | | |організація | | | | | |забезпечення | | | | | |обслуговування | | | | | |повітряного руху| | | | | |в Україні) | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 2 |Експлуатаційні | | | | | |процедури | | | | | |(процедури | | | | | |ведення | | | | | |радіозв'язку, | | | | | |авіаційна | | | | | |фразеологія) | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 3 |Правила та | | | | | |положення | | | | |----+----------------+----------------+------------+------------| | 4 |Обладнання та | | | | | |технічні засоби | | | | | |для ОПР | | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар сертифікаційної
комісії/ МКК
Голова сертифікаційної
комісії/ МКК
М.П. (дата, підпис)".
Заступник голови
Державіаадміністрації О.Ігнат'єввгору