Документ z1155-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.10.2012, підстава - z1656-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
29.10.2010 N 770
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1155/18450
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 580 ( z1656-12 ) від 25.09.2012 }
Про затвердження зразків документів,
необхідних для продажу у 2010 році
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на земельних торгах

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2010 N 805 ( 805-2010-п ) "Про затвердження Порядку
продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на земельних торгах" та з метою забезпечення
проведення у 2010 році земельних торгів щодо продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразки таких документів, що додаються:
1.1. Заяви про участь в аукціоні для фізичних осіб (громадян
України, іноземців та осіб без громадянства).
1.2. Заяви про участь в аукціоні для юридичних осіб -
резидентів.
1.3. Заяви про участь в аукціоні для іноземних юридичних
осіб.
1.4. Довідки про отримання документів від претендента на
участь в аукціоні.
1.5. Книги реєстрації учасників аукціону.
1.6. Інформаційної картки на лот.
2. Управлінню організації ринку земель та оціночної
діяльності (Горбатович С.М.), Юридичному департаменту
(Харченко А.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу роботи з громадськістю та засобами масової
інформації (Зінковська Л.М.) забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Левушевського І.Д.
Голова І.Ю.Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770
Реєстраційний N _____ ____________________________
(виконавець торгів)
"___" ______________ 20__ року
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні для фізичних осіб
(громадян України, іноземців
та осіб без громадянства)

Претендент на участь в аукціоні _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) фізичної особи)
Громадянство ________________________________________________ Паспортні дані: _____________________, серія __, N _____, виданий "__" ___ __ року
(назва паспортного документа)
__________________________________________________________________
(найменування органу, яким видано паспортний документ)
Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) __________________________________________________________________
Місце проживання: ___________________________________________
Представник претендента на участь в аукціоні (за наявності) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
Паспортні дані: _____________________, серія __, N _____, виданий "__" ___ __ року
(назва паспортного документа)
__________________________________________________________________
(найменування органу, яким видано паспортний документ)
Контактні телефони уповноваженого представника: ____________,
який діє на підставі _______________ від "__" ________ року N ____
(назва, дата та номер документа на вчинення
дій під час аукціону)
Ознайомившись з текстом офіційного повідомлення про продаж
земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права
користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій))
площею ____________ га, розташованої _____________________________
(кадастровий номер ________), за цільовим призначенням __________,
з якісними характеристиками земельної ділянки за складом та видами
угідь ____________, оприлюдненого _______________________________,
(найменування джерела)
я, ________________________________________________________, бажаю
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) фізичної особи)
взяти участь в аукціоні та зобов'язуюсь у разі визнання переможцем
аукціону протягом 15 календарних днів, але не раніше ніж через
10 календарних днів після підписання протоколу, укласти договір
купівлі-продажу лота та протягом 10 банківських днів перерахувати
кошти за придбаний лот на зазначений у договорі рахунок, відкритий
у територіальному органі Державного казначейства України.
Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних
внесків.
З порядком проведення аукціону та зі справою щодо лота,
виставленого на аукціон, ознайомлений.
Додаткові відомості (за бажанням): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаються: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________
_________________________________
(підпис претендента на участь
в аукціоні або його представника)
"____" ________________ 20__ року
(дата заповнення заяви)
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770
Реєстраційний N _____ ____________________________
(виконавець торгів)
"___" ______________ 20__ року
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні для юридичних осіб - резидентів

Претендент на участь в аукціоні _____________________________
(повне найменування
юридичної особи)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________________________ Місцезнаходження: __________________________________________________________________
Банківські реквізити: рахунок N ________ у _________________,
МФО __________________ Керівник ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Представник претендента на участь в аукціоні __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
Паспортні дані: серія __, N _____, виданий "__" _____ __ року __________________________________________________________________
(найменування органу, яким видано паспорт)
Контактні телефони уповноваженого представника: ____________,
який діє на підставі ________________ від "__" ________ року N ___
(назва, дата та номер документа на вчинення
дій під час аукціону)
Ознайомившись з текстом офіційного повідомлення про продаж
земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права
користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій))
площею _________________ га, розташованої ________________________
(кадастровий номер ________), за цільовим призначенням __________,
з якісними характеристиками земельної ділянки за складом та видами
угідь ___________, оприлюдненого ________________________________,
(найменування джерела)
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
бажає взяти участь в аукціоні та зобов'язується у разі визнання
переможцем аукціону протягом 15 календарних днів, але не раніше
ніж через 10 календарних днів після підписання протоколу, укласти
договір купівлі-продажу лота та протягом 10 банківських днів
перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у договорі
рахунок, відкритий у територіальному органі Державного
казначейства України.
Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних
внесків.
З порядком проведення аукціону та зі справою щодо лота,
виставленого на аукціон, ознайомлений.
Додаткові відомості (за бажанням): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаються: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________
________________________________
(підпис уповноваженої особи
претендента на участь в аукціоні
або його представника)
М.П.
"___" ________________ 20__ року
(дата заповнення заяви)
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770
Реєстраційний N _____ ____________________________
(виконавець торгів)
"___" ______________ 20__ року
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні для іноземних юридичних осіб

Претендент на участь в аукціоні _____________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи (мовою претендента),
що подає заяву)
Місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична
особа ____________________________________________________________ Дані щодо реєстрації постійного представництва юридичної
особи з правом ведення господарської діяльності на території
України __________________________________________________________
(місце та номер реєстрації)
__________________________________________________________________
Банківські реквізити: рахунок N _____________________________
у _______________________________________________________________,
МФО __________________ Керівник ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Представник претендента на участь в аукціоні __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
Паспортні дані: _____________________, серія __, N ___, виданий "___" ____ __ року
(назва паспортного документа)
__________________________________________________________________
(найменування органу, яким видано паспортний документ)
Контактні телефони уповноваженого представника: _____________ _________________________________________________________________,
який діє на підставі ______________ від "__" _______ року N ______
(назва, дата та номер документа на вчинення дій
під час аукціону)
Ознайомившись з текстом офіційного повідомлення про продаж
земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права
користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій))
площею _____________________ га, розташованої ____________________
(кадастровий номер _____), за цільовим призначенням _____________,
з якісними характеристиками земельної ділянки за складом та видами
угідь ____________, оприлюдненого _______________________________,
(найменування джерела)
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
бажає взяти участь в аукціоні та зобов'язується у разі визнання
переможцем аукціону протягом 15 календарних днів, але не раніше
ніж через 10 календарних днів після підписання протоколу, укласти
договір купівлі-продажу лота та протягом 10 банківських днів
перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у договорі
рахунок, що відкритий у територіальному органі Державного
казначейства України.
Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних
внесків.
З порядком проведення аукціону та зі справою щодо лота,
виставленого на аукціон, ознайомлений.
Додаткові відомості (за бажанням): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До заяви додаються:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
________________________________
(підпис уповноваженої особи
претендента на участь в аукціоні
або його представника)
М.П.
"___" ________________ 20___ року
(дата заповнення заяви)
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770

ДОВІДКА
про отримання документів
від претендента на участь в аукціоні
від ________________ N _________

Особа, яка подала заяву на участь в аукціоні ________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові або повне
найменування юридичної особи)
Особа, що прийняла документи ________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування виконавця аукціону, посада, прізвище,
ім'я, по батькові особи, яка прийняла документи)
"___" ___________ 20__ року, ____ год. ____хв.
Перелік документів:
---- | | Заява про участь в аукціоні на __ арк. в 1 прим. ----
---- | | Копії установчих документів (установчий акт, статут або ---- засновницький договір, положення) на ____ арк. в 1 прим.
---- | | Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру ---- підприємств та організацій України на ____ арк. в 1 прим.
---- | | Доручення на вчинення дій під час аукціону на __ арк. ---- в 1 прим.
---- | | Копія документа, що посвідчує особу, на ___ арк. в 1 прим. ----
---- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера | | у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків ---- та інших обов'язкових платежів на ___ арк. в 1 прим.
---- | | Копія розрахункового документа, виписка з рахунку щодо ---- сплати гарантійного внеску на ____ арк. в 1 прим.
---- | | Копія розрахункового документа, виписка з рахунку щодо ---- сплати реєстраційного внеску на __ арк. в 1 прим.
---- Наявність документа позначити значком | X| ----
Додаткові документи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прийнято всього аркушів ___________
Для отримання вхідного квитка, інформаційної картки на лот,
картки учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення
аукціону) претенденту на участь в аукціоні або уповноваженій ним
особі необхідно з'явитися (непотрібне викреслити) за адресою: ______________________________________________________
"__" ___________ 20__ року
___________________________________ ___________________________
(підпис особи, що подала документи) (підпис особи,
що прийняла документи)
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770

КНИГА
реєстрації учасників аукціону

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Стартова| Дата |Реєстраційний| Відмітка про |Порядковий|Дані про учасників аукціону: | Дата, підпис | Відмітка | |з/п| лота, | ціна |подання | номер заяви | внесення | номер |для фізичних осіб - прізвище, |особи (учасника| про | | | який | лота |заяви на| учасника | гарантійного | учасника |ім'я та по батькові, серія | аукціону) про | реєстрацію| | | бажає | |участь в| аукціону | та | аукціону |та номер паспорта, зареєстроване | отримання | учасників | | |придбати| |аукціоні| |реєстраційного| |місце проживання та | вхідного | аукціону в| | |учасник | | | | внесків | |ідентифікаційний номер у | квитка, | день його | | | | | | | | |Державному реєстрі фізичних | інформаційної |проведення,| | | | | | | | |осіб - платників податків та | картки на лот | підпис | | | | | | | | |інших обов'язкових платежів | та картки | учасника | | | | | | | | |(за наявності); | учасника (із | | | | | | | | | |для іноземців та осіб без | зазначенням на| | | | | | | | | |громадянства - громадянство, |зворотному боці| | | | | | | | | |прізвище, ім'я та по батькові |умов проведення| | | | | | | | | |(за наявності), постійне місце | аукціону) | | | | | | | | | |проживання за межами України; | | | | | | | | | | |для юридичних осіб - резидентів -| | | | | | | | | | |найменування, місцезнаходження, | | | | | | | | | | |ідентифікаційний код згідно | | | | | | | | | | |з ЄДРПОУ; | | | | | | | | | | |для іноземних юридичних осіб - | | | | | | | | | | |місцезнаходження та держава, в | | | | | | | | | | |якій зареєстрована ця юридична | | | | | | | | | | |особа | | | |---+--------+--------+--------+-------------+--------------+----------+---------------------------------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
29.10.2010 N 770
Найменування виконавця
земельних торгів ___________________
Місцезнаходження, телефон,
факс, e-mail _______________________
Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ ___________________________
Рахунок, відкритий у територіальному
органі Державного казначейства
України, N _________________________

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
на лот N ___________________________________________
(порядковий номер учасника торгів)

Номер лота ______________________________________________ Назва лота ______________________________________________ Стартова ціна лота ______________________________________
Характеристика лота:
місце розташування земельної ділянки: __________________________;
площа ___________ га;
кадастровий номер ______________________________________________;
нормативна грошова оцінка земельної ділянки ____________________;
категорія земель _______________________________________________;
цільове призначення земельної ділянки __________________________;
види функціонального використання земельної ділянки ____________;
якісні характеристики земельної ділянки за складом та видами
угідь ___________________________________________________________;
наявні та можливі обмеження (обтяження) прав на земельну
ділянку _________________________________________________________;
умови подальшого використання земельної ділянки ________________;
строк, на який пропонується здійснити продаж права на земельну
ділянку _________________________________________________________;
Додаткові відомості про лот:
наявні шляхи сполучення ________________________________________;
загальна характеристика інженерного облаштування земельної
ділянки _________________________________________________________;
розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей
населеного пункту ________________________________________________
_______________ ________ ______________________________________
(дата) (підпис) (ініціали, прізвище керівника
виконавця торгів)
Начальник Управління
організації ринку земель
та оціночної діяльності С.М.Горбатовичвгору