Документ z1154-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2013, підстава - z0516-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013
( z1152-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1154/18449
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 381 ( z0516-13 ) від 07.03.2013 }
ПОЛОЖЕННЯ
про нагрудний знак Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"

I. Загальні положення
1. Нагрудний знак Міністерства фінансів України "Почесна
відзнака Міністерства фінансів України" (далі - нагрудний знак) є
вищою відомчою заохочувальною відзнакою, що запроваджена для
відзначення кращих працівників за багаторічну бездоганну працю,
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги у
забезпеченні реалізації державної фінансової, бюджетної,
податкової, митної політики, політики у сфері державного
внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей,
розроблення та виробництва голографічних захисних елементів, інших
завдань, покладених на Міністерство фінансів України
(далі - Міністерство).
2. Нагрудним знаком відзначаються працівники центрального
апарату Міністерства, урядових органів державного управління, що
діють у складі Міністерства, та їх територіальних органів,
місцевих фінансових органів (далі - фінансові органи), вищих
навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства (далі - установи та
підприємства Міністерства), центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Міністром фінансів
України (далі - Міністр), та їх територіальних органів за
наявності безперервного стажу роботи у центральному апараті
Міністерства, фінансових органах, установах та підприємствах
Міністерства, центральних органах виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Міністром, та їх
територіальних органах не менше п'яти років та не менше одного
року на останньому місці роботи, колишні працівники центрального
апарату Міністерства. Нагрудним знаком також можуть бути відзначені працівники
інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів, науковці, іноземці та інші
особи, діяльність яких пов'язана з реалізацією завдань, зазначених
у пункті 1 цього розділу.
3. Нагрудним знаком, як правило, відзначаються:
3.1. Працівники центрального апарату Міністерства, які раніше
заохочувались Почесною грамотою Міністерства фінансів України.
3.2. Інші працівники, зазначені у пункті 2 цього розділу, які
раніше заохочувались Почесною грамотою Міністерства фінансів
України та/або іншими відомчими заохочувальними відзнаками органів
державної влади, місцевого самоврядування, державними та урядовими
нагородами.
4. Працівникам, відзначеним нагрудним знаком, виплачується
премія (одноразова винагорода) у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу в межах коштів, передбачених у кошторисі на
оплату праці працівників, зазначених у пункті 2 цього розділу.
5. Працівники, які були відзначені державною нагородою,
Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками
Прем'єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками
Головного управління державної служби України, відомчими
заохочувальними відзнаками Міністерства (Подякою Міністерства
фінансів України та Почесною грамотою Міністерства фінансів
України), не можуть бути представлені до нагородження нагрудним
знаком протягом року.
6. Нагороджені нагрудним знаком не можуть бути повторно
представлені до цієї самої нагороди.
II. Порядок представлення
до нагородження нагрудним знаком
1. Подання про відзначення нагрудним знаком вноситься в
установленому порядку на розгляд колегії Міністерства Міністром, а
у разі його відсутності - заступником Міністра, на якого покладено
виконання обов'язків Міністра.
2. Подання про відзначення нагрудним знаком має містити
інформацію про багаторічну бездоганну працю, високий
професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги працівника, що
стали підставою для подання. До подання додається біографічна
довідка за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 25.05.98 N 731 ( 731-98-п ) "Про затвердження Порядку
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої
влади".
3. Рішення про відзначення нагрудним знаком приймається
колегією Міністерства та оформляється наказом.
4. Проект наказу про відзначення нагрудним знаком готується
Департаментом роботи з персоналом.
5. До трудової книжки працівника, відзначеного нагрудним
знаком, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера
наказу про відзначення.
III. Порядок вручення та зберігання нагрудного знака
1. Вручення нагрудного знака і посвідчення до нього
відповідно до затвердженого зразка проводиться в урочистій
обстановці Міністром або, за його дорученням, заступниками
Міністра, керівниками урядових органів державного управління, що
діють у складі Міністерства, та їх територіальних органів,
фінансових органів, вищих навчальних закладів, установ та
підприємств Міністерства, центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх
територіальних органів, керівниками інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів.
2. Про вручення нагрудного знака складається протокол
відповідно до затвердженого зразка, який зберігається у кадровій
службі Міністерства.
3. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у
нагородженого.
4. Облік і реєстрацію нагороджень нагрудним знаком веде
Департамент роботи з персоналом.
5. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і
розміщується нижче знаків державних нагород України.
6. Утрачені нагрудний знак або посвідчення до нього повторно
не видаються.
Директор Департаменту
роботи з персоналом В.П.Кравченковгору