Положення про Почесну грамоту Міністерства фінансів України
Мінфін України; Наказ, Положення від 13.09.20101013
Документ z1153-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2013, підстава - z0516-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013
( z1152-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1153/18448
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 381 ( z0516-13 ) від 07.03.2013 }
ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Міністерства фінансів України

I. Загальні положення
1. Почесна грамота Міністерства фінансів України
(далі - Почесна грамота) є відомчою заохочувальною відзнакою, що
запроваджена для відзначення за значні трудові досягнення,
зразкове виконання на високому професійному рівні службових
обов'язків та особливо важливих доручень, пов'язаних із
реалізацією державної фінансової, бюджетної, податкової, митної
політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового
контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та
виробництва голографічних захисних елементів, виконанням інших
завдань, покладених на Міністерство фінансів України
(далі - Міністерство), а також з нагоди загальнодержавних та
галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.
2. Почесною грамотою відзначаються працівники центрального
апарату Міністерства, урядових органів державного управління, що
діють у складі Міністерства, та їх територіальних органів,
місцевих фінансових органів (далі - фінансові органи), вищих
навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства (далі - установи та
підприємства Міністерства), центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Міністром фінансів
України (далі - Міністр), та їх територіальних органів за
наявності стажу роботи у центральному апараті Міністерства,
фінансових органах, установах та підприємствах Міністерства,
центральних органах виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Міністром, та їх територіальних
органах не менше трьох років та не менше одного року на останньому
місці роботи, колишні працівники центрального апарату
Міністерства. Почесною грамотою можуть бути відзначені працівники інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів, науковці, іноземці та інші
особи, діяльність яких пов'язана з реалізацією завдань, зазначених
у пункті 1 цього розділу. Почесною грамотою також відзначаються трудові колективи
підприємств, установ, організацій та навчальних закладів за умови
високих показників їх діяльності.
3. Почесною грамотою, як правило, відзначаються:
3.1. Працівники центрального апарату Міністерства, які раніше
заохочувались Подякою Міністерства фінансів України.
3.2. Інші працівники, зазначені у пункті 2 цього розділу, які
раніше заохочувались Подякою Міністерства фінансів України та/або
іншими відомчими заохочувальними відзнаками органів державної
влади, місцевого самоврядування, державними та урядовими
нагородами.
4. Працівникам, відзначеним Почесною грамотою, виплачується
премія (одноразова винагорода) у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу в межах коштів, передбачених у кошторисі на
оплату праці працівників, зазначених у пункті 2 цього розділу, або
надається цінний подарунок.
5. Відзначені Почесною грамотою можуть бути удостоєні цієї
самої відзнаки не раніше ніж через три роки, за винятком
працівників, які досягли граничного віку перебування на державній
службі і виходять на пенсію.
6. Працівники, які були відзначені державною нагородою,
Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками
Прем'єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками
Головного управління державної служби України, відомчими
заохочувальними відзнаками Міністерства (Подякою Міністерства
фінансів України та нагрудним знаком Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"), не можуть бути
представлені до нагородження Почесною грамотою протягом року.
II. Порядок представлення
до нагородження Почесною грамотою
1. Подання про відзначення Почесною грамотою вноситься на
ім'я Міністра, а у разі його відсутності - заступника Міністра, на
якого покладено виконання обов'язків Міністра.
2. Подання про відзначення Почесною грамотою має містити
інформацію про значні трудові досягнення працівника, зразкове
виконання ним на високому професійному рівні службових обов'язків
та особливо важливих доручень, що стали підставою для подання. До
подання додається біографічна довідка за формою, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 731
( 731-98-п ) "Про затвердження Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади".
3. Рішення про відзначення Почесною грамотою приймається
Міністром, а у разі його відсутності - заступником Міністра, на
якого покладено виконання обов'язків Міністра, про що видається
відповідний наказ.
4. Проект наказу про відзначення Почесною грамотою готується
Департаментом роботи з персоналом.
5. До трудової книжки працівника, відзначеного Почесною
грамотою, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера
наказу про відзначення.
III. Порядок вручення Почесної грамоти
Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці
Міністром або, за його дорученням, заступниками Міністра,
керівниками урядових органів державного управління, що діють у
складі Міністерства, та їх територіальних органів, фінансових
органів, вищих навчальних закладів, установ та підприємств
Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Міністром, та їх
територіальних органів, керівниками інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів.
Директор Департаменту
роботи з персоналом В.П.Кравченковгору