Документ z1152-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2014  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2014 р.
за № 1152/25929

Про затвердження Порядку формування відомості про виплату компенсації роботодавцям та форми відомості про виплату компенсації роботодавцям

Відповідно до пункту 12 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 347, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що додається.

2. Затвердити форму відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що додається.

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Комарова А.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванкевича В.В.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Директор Фонду
соціального захисту інвалідів

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок, заступник Голови
Федерації профспілок України
С.О. АртюхО. МірошниченкоО.Ю. Потімков
С.М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.09.2014  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2014 р.
за № 1152/25929

ПОРЯДОК
формування відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм формування та передачі районними, міськими, міськрайонними та районними у містах центрами зайнятості державної служби зайнятості (далі - центри зайнятості) відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відомість) територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.

2. Центри зайнятості до 10 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з врахуванням даних роботодавця (далі - звіт) та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, формують та передають відомість центрам зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за встановленою формою.

3. Центри зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту, передають узагальнені відомості територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів для виплати компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Заступник директора
Департаменту ринку
праці та зайнятості -
начальник відділу реалізації
політики зайнятості

А. Комарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.09.2014  № 626

ВІДОМІСТЬ
про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
за ______________20___ року
(місяць)

Кому подається

_______________________________________________________
(найменування територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів)

Ким подається

________________________________________________________
            (найменування центру зайнятості державної служби зайнятості)

№ з/п

Найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

Реквізити рахунку роботодавця для перерахування компенсації

Прізвище, ім’я, по батькові особи, працевлаштованої з виплатою компенсації роботодавцю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта)

Дата працевлаштування особи

Заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок за даними ДРЗДСС

Відсоток єдиного внеску, нарахованого роботодавцем на суму заробітної плати працівника відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Сума єдиного внеску, що підлягає компенсації, грн (гр. 7 х гр. 8 х 0,01)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Всього:

Відомість подається щомісяця з використанням даних Пенсійного фонду України до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту.

М. П.

Керівник

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________
     (прізвище, ім’я та по батькові)Заступник директора
Департаменту ринку
праці та зайнятості -
начальник відділу реалізації
політики зайнятості

А. Комаровавгору