Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства фінансів України
Мінфін України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 13.09.20101013
Документ z1152-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2013, підстава - z0516-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.2010 N 1013
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1152/18447
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 381 ( z0516-13 ) від 07.03.2013 }
Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак
Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 18.11.96
N 1094/96 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки",
пункту 4 Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки,
затвердженого Указом Президента України від 13.02.97 N 134/97
( 134/97 ), та з метою вдосконалення порядку відзначення
працівників Міністерства фінансів України та фінансової системи
України Н А К А З У Ю:
1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства фінансів України: Подяку Міністерства фінансів
України, Почесну грамоту Міністерства фінансів України та
нагрудний знак Міністерства фінансів України "Почесна відзнака
Міністерства фінансів України".
2. Затвердити такі, що додаються: Положення про Подяку Міністерства фінансів України; Положення про Почесну грамоту Міністерства фінансів України
( z1153-10 ); Положення про нагрудний знак Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України" ( z1154-10 ); форму протоколу про вручення нагрудного знака Міністерства
фінансів України "Почесна відзнака Міністерства фінансів України"; опис нагрудного знака Міністерства фінансів України "Почесна
відзнака Міністерства фінансів України"; малюнок нагрудного знака Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України" ( za152-10 ); зразок посвідчення до нагрудного знака Міністерства фінансів
України "Почесна відзнака Міністерства фінансів України"
( za152-10 ).
3. Департаменту роботи з персоналом (Кравченко В.П.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Директорам департаментів, начальникам управлінь та
самостійних відділів центрального апарату Міністерства, керівникам
урядових органів державного управління, що діють у складі
Міністерства, та їх територіальних органів, центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Міністром фінансів, та їх територіальних органів, місцевих
фінансових органів, ректорам вищих навчальних закладів, керівникам
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, довести цей наказ до відома працівників.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ф.О.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
державних установ України Т.В.Нікітіна
Заступник Глави Адміністрації
Президента України -
Керівник Головного управління
документального забезпчення О.Рафальський
Відповідальний секретар Комісії
державних нагород та геральдики
при Президентові України В.Репринцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1152/18447

ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку Міністерства фінансів України

I. Загальні положення
1. Подяка Міністерства фінансів України (далі - Подяка) є
відомчою заохочувальною відзнакою, що запроваджена для відзначення
працівників за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов'язків, пов'язаних із реалізацією державної фінансової,
бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері
державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та
проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних
захисних елементів, із виконанням інших завдань, покладених на
Міністерство фінансів України (далі - Міністерство), активну
участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та
галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.
2. Подякою відзначаються працівники центрального апарату
Міністерства, урядових органів державного управління, що діють у
складі Міністерства, та їх територіальних органів, місцевих
фінансових органів (далі - фінансові органи), вищих навчальних
закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Міністерства (далі - установи та підприємства
Міністерства), центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Міністром фінансів України
(далі - Міністр), та їх територіальних органів за наявності стажу
роботи у центральному апараті Міністерства, фінансових органах,
установах та підприємствах Міністерства, центральних органах
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Міністром, та їх територіальних органах не менше двох років та не
менше одного року на останньому місці роботи, колишні працівники
центрального апарату Міністерства. Подякою можуть бути відзначені працівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів, науковці, іноземці та інші особи, діяльність
яких пов'язана з реалізацією завдань, зазначених у пункті 1 цього
розділу. Подякою також відзначаються трудові колективи підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів за умови високих
показників їх діяльності.
3. Відзначені Подякою можуть бути удостоєні цієї самої
відзнаки не раніше ніж через два роки, за винятком працівників,
які досягли граничного віку перебування на державній службі і
виходять на пенсію.
4. Працівники, які були відзначені державною нагородою,
Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками
Прем'єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками
Головного управління державної служби України, відомчими
заохочувальними відзнаками Міністерства (Почесною грамотою
Міністерства фінансів України та нагрудним знаком Міністерства
фінансів України "Почесна відзнака Міністерства фінансів
України"), не можуть бути представлені до нагородження Подякою
протягом року.
II. Порядок представлення до відзначення Подякою
1. Подання про відзначення Подякою вноситься на ім'я
Міністра, а у разі його відсутності - заступника Міністра, на
якого покладено виконання обов'язків Міністра.
2. Подання про відзначення Подякою має містити інформацію про
сумлінну працю працівника, зразкове виконання його службових
обов'язків та активну участь у громадському житті, що стали
підставою для подання. До подання додається біографічна довідка за
формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 731 ( 731-98-п ) "Про затвердження Порядку ведення
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".
3. Рішення про відзначення Подякою приймається Міністром, а у
разі його відсутності - заступником Міністра, на якого покладено
виконання обов'язків Міністра, про що видається відповідний наказ.
4. Проект наказу про відзначення Подякою готується
Департаментом роботи з персоналом.
5. До трудової книжки працівника, відзначеного Подякою,
вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу
про відзначення.
III. Порядок вручення Подяки
Вручення Подяки проводиться в урочистій обстановці Міністром
або, за його дорученням, заступниками Міністра, керівниками
урядових органів державного управління, що діють у складі
Міністерства, та їх територіальних органів, фінансових органів,
вищих навчальних закладів, установ та підприємств Міністерства,
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Міністром, та їх територіальних
органів, керівниками інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів.
Директор Департаменту
роботи з персоналом В.П.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013

ПРОТОКОЛ N
про вручення нагрудного знака
Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"
"___" ____________ 20__ року
(дата вручення)

Мною, _______________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)
_________________________________________________________________,
вручено відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства фінансів
України - нагрудний знак Міністерства фінансів України "Почесна
відзнака Міністерства фінансів України" __________________________
(серійний номер)
і посвідчення до нього N ____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада нагородженого)
_________________________________________________________________,
нагородженому(ій) згідно з наказом Міністерства фінансів України
від "___" ____________ 20__ року N ___
________________________ ____________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
роботи з персоналом В.П.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013

ОПИС
нагрудного знака Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"
( za152-10 )

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства фінансів
України - нагрудний знак Міністерства фінансів України "Почесна
відзнака Міністерства фінансів України" виготовляється із жовтого
металу і має форму восьмипроменевого хреста. Хрест виконаний
синьою та білою емаллю. Синій колір символізує повагу, честь та
надійність, а білий колір - чистоту намірів і вчинків. У центральній частині підкладки розміщений геральдичний щит
синьої емалі, символізуючи силу та славу, на якому встановлений
малий Державний Герб України - тризуб в обрамленні лаврового
вінка. По краю щита на білому фоні по колу розташований напис
"МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ". Між променями хреста по колу вміщено білі прозорі камені. Усі зображення, написи, пружки сторін хреста рельєфні,
виконані із жовтого металу. Діаметр нагрудного знака - 40 мм. Зворотний бік нагрудного знака плоский із штифтом та гайкою
для кріплення до одягу та вигравіруваним номером відзнаки.
Директор Департаменту
роботи з персоналом В.П.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013

МАЛЮНОК
нагрудного знака Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"
( za152-10 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2010 N 1013

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ
до нагрудного знака Міністерства фінансів України
"Почесна відзнака Міністерства фінансів України"
( za152-10 )вгору