Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2008 N 1340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2008 р.
за N 1152/15843
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 267 ( z0901-15 ) від 10.07.2015 }
Про затвердження Порядку атестації
інструкторів, які здійснюють спеціальну
або спеціалізовану підготовку моряків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

Відповідно до правила I/6 Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ), з поправками, статті 10 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) "Про
вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та
дипломуванням моряків" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок атестації інструкторів, які здійснюють
спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків, що додається.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Верещака М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового
транспорту Работньова В.Г.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України П.Б.Полянський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
05.11.2008 N 1340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2008 р.
за N 1152/15843

ПОРЯДОК
атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну
або спеціалізовану підготовку моряків

1. Цей Порядок розроблений відповідно до правила I/6
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року ( 995_053 ), з поправками (далі -
Конвенція ПДНВ), статті 10 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) "Про вдосконалення
державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків",
Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування
моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119 (із змінами).
2. Цей Порядок установлює вимоги до організації та проведення
атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або
спеціалізовану підготовку моряків.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: Інструктор - особа, яка здійснює спеціальну або
спеціалізовану підготовку у навчально-тренажерних закладах, що
проводять підготовку моряків (далі - НТЗ) згідно з вимогами
Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), Кодексу про підготовку і дипломування
моряків та несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідними
національними вимогами; спеціальна підготовка - підготовка моряків для можливості
виконувати обов'язки, пов'язані з радіозв'язком, використанням
рятувальних засобів, боротьбою з пожежами та наданням медичної
допомоги на суднах (згідно з вимогами глав IV, VI Конвенції ПДНВ
( 995_053 ), глав IV, VI Кодексу ПДНВ), а також підготовка на
тренажерному обладнанні; спеціалізована підготовка - підготовка моряків для можливості
працювати на певних типах суден, експлуатація яких пов'язана зі
значно більшою потенціальною небезпекою, ніж на звичайних
суднах, - танкерах, що перевозять нафту, зріджені гази та хімічні
вантажі наливом, на пасажирських суднах, великих суднах, суднах з
незвичайними маневреними характеристиками, суднах, що перевозять
небезпечні речовини навалом і в упаковці, а також на пересувних
офшорних установках (згідно з вимогами глави V Конвенції ПДНВ
( 995_053 ), глави V Кодексу ПДНВ).
4. Дія цього Порядку поширюється на інструкторів та осіб, що
проводять їх атестацію.
5. Атестація інструкторів здійснюється з метою визначення
відповідності їх кваліфікації за відповідним напрямом та рівня їх
підготовки вимогам Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та Кодексу ПДНВ.
6. Атестація інструкторів проводиться атестаційною комісією,
яка створюється Інспекцією з питань підготовки та дипломування
моряків (далі - Інспекція).
7. До складу атестаційної комісії входять голова комісії та
не менше чотирьох її членів. Документальне забезпечення роботи
комісії здійснюється секретарем комісії, який призначається з
числа працівників Інспекції.
8. До складу атестаційної комісії включаються фахівці
Інспекції та можуть включатись (за згодою) представники
Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів
виконавчої влади, Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті, навчальних закладів, що
здійснюють підготовку моряків (далі - морський навчальний заклад),
а також кваліфіковані фахівці з відповідних напрямів спеціальної
або спеціалізованої підготовки, які пройшли атестацію відповідно
до вимог цього Порядку та отримали відповідне свідоцтво. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
9. Атестація інструкторів здійснюється з відповідного напряму
та рівня підготовки на підставі особистої заяви інструктора.
10. Засідання атестаційної комісії проводиться у разі
наявності заяв на проходження атестації не менше ніж від п'яти
інструкторів.
11. До атестації за відповідними напрямами підготовки
допускаються інструктори, які відповідають таким вимогам:
11.1. Для інструкторів, які здійснюють підготовку
радіоспеціалістів відповідно до вимог глави IV Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та глави IV Кодексу ПДНВ: 11.1.1. З підготовки операторів Глобальної морської системи
зв'язку в разі лиха та для забезпечення безпеки (далі - ГМЗЛБ): наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю; наявність диплома радіоелектроніка ГМЗЛБ першого або другого
класу чи загального диплома оператора ГМЗЛБ з підтвердженням,
термін дії якого не закінчився; документально підтверджений практичний досвід роботи з
використання устаткування ГМЗЛБ не менше одного року; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки загальних
операторів ГМЗЛБ як інструктора не менше одного року або
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
підготовки загальних операторів ГМЗЛБ) та наявність позитивного
відгуку керівника НТЗ за результатами стажування. 11.1.2. З підготовки операторів-радіотелефоністів: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю; наявність диплома радіоелектроніка ГМЗЛБ першого або другого
класу чи загального диплома оператора ГМЗЛБ з підтвердженням,
термін дії якого не закінчився; документально підтверджений практичний досвід роботи з
використанням радіотелефонного обладнання не менше одного року; практичний досвід роботи в НТЗ як інструктора з підготовки
операторів-радіотелефоністів не менше одного року або стажування в
НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки
операторів-радіотелефоністів) та наявність позитивного відгуку
керівника НТЗ за результатами стажування.
11.2. Для інструкторів, які здійснюють радіолокаційну
тренажерну підготовку (на рівні керування чи експлуатації)
відповідно до розділів А-I/12 та В-I/12 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за судноводійською спеціальністю; наявність диплома капітана далекого плавання або штурмана
далекого плавання; документально підтверджений досвід роботи на морських суднах
на посадах капітана та/або старшого помічника капітана не менше
трьох років; наявність свідоцтва про спеціальну радіолокаційну тренажерну
підготовку на рівні керування відповідно до розділів А-I/12 та
В-I/12 Кодексу ПДНВ, виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ як інструктора з
радіолокаційної тренажерної підготовки на рівні керування не менше
одного року або стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних
курсів радіолокаційної тренажерної підготовки на рівні керування)
та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами
стажування.
11.3. Для інструкторів, які здійснюють медичну підготовку
моряків (елементарна медична допомога, перша медична допомога,
медичний догляд) відповідно до вимог правила VI/4 Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та розділу А-VI/4 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого медичного навчального
закладу; документально підтверджений досвід роботи лікарем у медичному
закладі (лікарні або поліклініці) не менше трьох років; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку з медичного
догляду на суднах відповідно до вимог правила VI/4 Конвенції ПДНВ
( 995_053 ), виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки з медичного
догляду на суднах не менше одного року або проходження стажування
в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з
медичного догляду на суднах) та наявність позитивного відгуку
керівника НТЗ за результатами стажування.
11.4. Для інструкторів, які здійснюють підготовку моряків з
боротьби з пожежею (протипожежна безпека та боротьба з пожежею;
боротьба з пожежею за розширеною програмою) відповідно до вимог
правил VI/1 і VI/3 Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та розділів А-VI/1,
А-VI/3 і В-VI/1 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу або вищого навчального закладу, що здійснює підготовку
фахівців з боротьби з пожежами; документально підтверджений досвід роботи на морських суднах
на посаді особи командного складу або досвід роботи в
спеціалізованому береговому пожежному підрозділі не менше трьох
років; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку з боротьби з
пожежею на суднах за розширеною програмою відповідно до вимог
правила VI/3 Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки з боротьби з
пожежею на суднах за розширеною програмою не менше одного року або
проходження стажування у НТЗ (проведення не менше двох повних
курсів підготовки з боротьби з пожежею на суднах за розширеною
програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за
результатами стажування; наявність документа щодо стану здоров'я інструктора.
11.5. Для інструкторів, які здійснюють підготовку фахівців з
рятувальних засобів (використання засобів особистого виживання,
рятувальних шлюпок і плотів, чергових шлюпок та чергових
швидкісних шлюпок) відповідно до вимог правила VI/2 Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та розділів А-VI/2 та В-VI/2 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу; наявність диплома особи командного складу морських суден; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку фахівця з
рятувальних засобів відповідно до вимог правила VI/2 Конвенції
ПДНВ ( 995_053 ), виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки фахівців з
рятувальних засобів не менше одного року або проходження
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
підготовки фахівців з рятувальних засобів) та наявність
позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування; наявність документа щодо стану здоров'я інструктора.
11.6. Для інструкторів, які здійснюють ознайомлювальну або
спеціалізовану підготовку моряків для роботи на танкерах
відповідно до вимог правила V/1 Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та
розділів А-V/1 і В-V/1 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю; наявність диплома капітана далекого плавання, або штурмана
далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка
другого розряду; документально підтверджений досвід роботи на танкерах на
посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого
механіка та/або другого механіка не менше трьох років. При цьому
тип судна, для роботи на якому здійснюється спеціалізована
підготовка (нафтовий танкер, газовоз або хімовоз), повинен
відповідати типу суден, на яких інструктор має досвід роботи; наявність свідоцтва про спеціалізовану підготовку для
персоналу танкерів відповідно до вимог пункту 2 правила V/1
Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ зі спеціалізованої підготовки
для персоналу танкерів не менше одного року або проходження
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
спеціалізованої підготовки для персоналу танкерів) та наявність
позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування.
11.7. Для інструкторів, які здійснюють підготовку моряків для
роботи на пасажирських суднах (пасажирських суднах ро-ро або
пасажирських суднах інших, ніж ро-ро) відповідно до вимог правил
V/2 та V/3 Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та розділів А- V/2 і А-V/3
Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за судноводійською спеціальністю; наявність диплома капітана далекого плавання або штурмана
далекого плавання; документально підтверджений досвід роботи на пасажирських
суднах ро-ро або пасажирських суднах інших, ніж ро-ро, на посадах
капітана та/або старшого помічника капітана не менше трьох років; наявність свідоцтв про спеціалізовану підготовку для
персоналу пасажирських суден ро-ро і підготовку для персоналу
пасажирських суден інших, ніж ро-ро, відповідно до вимог правил
V/2 і V/3 Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), виданих схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки персоналу для
пасажирських суден ро-ро або пасажирських суднах інших, ніж ро-ро,
не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення
не менше двох повних курсів підготовки для персоналу пасажирських
суден ро-ро або пасажирських суден інших, ніж ро-ро) та наявність
позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування.
11.8. Для інструкторів, які проводять підготовку моряків з
перевезення небезпечних вантажів відповідно до розділів В-V/b і
В-V/c Кодексу ПДНВ та національних вимог: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу або вищого навчального закладу, що здійснює підготовку
фахівців за відповідним напрямом; документально підтверджений досвід роботи на морських суднах
на посаді особи командного складу не менше п'яти років з досвідом
у сфері організації перевезення небезпечних вантажів, чи досвід
роботи у сфері організації перевезення небезпечних вантажів не
менше п'яти років, чи досвід роботи як викладача вищого
навчального закладу зі спеціальності, пов'язаної з перевезенням
небезпечних вантажів, не менше трьох років; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку з перевезення
небезпечних вантажів на суднах відповідно до вимог розділів В-V/b
і В-V/c Кодексу ПДНВ, виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки моряків з
перевезення небезпечних вантажів не менше одного року або
проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних
курсів підготовки моряків з перевезення небезпечних вантажів) та
наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами
стажування.
11.9. Для інструкторів, які здійснюють підготовку офіцерів з
охорони суден відповідно до вимог правила VI/5 Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та розділів A-VI/5 і B-VI/5 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу або наявність відповідної спеціальної освіти; документально підтверджений досвід роботи на морських суднах
на посаді особи командного складу морських суден чи досвід роботи
як викладача відповідної спеціальності морського або спеціального
навчального закладу відповідної спеціальності не менше одного
року; наявність свідоцтва "Офіцер з охорони судна", виданого після
проходження підготовки відповідно до вимог правила VI/5 Конвенції
ПДНВ ( 995_053 ) в схваленому НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки за програмою
"Офіцер з охорони судна" не менше одного року або проходження
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
підготовки за програмою "Офіцер з охорони судна") та наявність
позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування.
11.10. Для інструкторів, які здійснюють підготовку моряків на
навігаційних повномасштабних тренажерах (судноводіння та несення
вахти, управління та маневрування судном, управління командою
навігаційного містка, організація керування судном) відповідно до
вимог розділів А-I/12 і В-I/12 Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за судноводійською спеціальністю; наявність диплома капітана далекого плавання з
підтвердженням, термін дії якого не закінчився; документально підтверджений досвід роботи на посаді капітана
морського торговельного судна не менше трьох років; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку на
навігаційному повномасштабному тренажері з управління командою
навігаційного містка, управління та маневрування судном відповідно
до пунктів 37 та 38 розділу В-I/12 Кодексу ПДНВ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на навігаційному
повномасштабному тренажері не менше одного року або проходження
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
підготовки на навігаційному повномасштабному тренажері із
судноводіння та несення вахти, управління та маневрування судном)
та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами
стажування; наявність документу, що засвідчує проходження інструктажу з
правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником
або уповноваженим ним постачальником тренажера.
11.11. Для інструкторів, які здійснюють підготовку моряків на
повномасштабних тренажерах з експлуатації суднових головних та
допоміжних механізмів відповідно до вимог розділів А-I/12 і В-I/12
Кодексу ПДНВ: наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за судномеханічною спеціальністю; наявність диплома суднового механіка першого розряду з
підтвердженням, термін дії якого не закінчився; документально підтверджений досвід роботи на посаді старшого
механіка або головного механіка морського судна не менше трьох
років; наявність свідоцтва про спеціальну підготовку на
повномасштабному тренажері з експлуатації суднових головних та
допоміжних механізмів відповідно до пункту 42 розділу В-I/12
Кодексу ПДНВ, виданого схваленим НТЗ; практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на
повномасштабному тренажері з експлуатації суднових головних та
допоміжних механізмів не менше одного року або проходження
стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів
підготовки на повномасштабному тренажері з експлуатації суднових
головних та допоміжних механізмів) та наявність позитивного
відгуку керівника НТЗ за результатами стажування; наявність документа, що засвідчує проходження інструктажу з
правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником
або уповноваженим ним постачальником тренажера.
12. Інструктори повинні також мати документально підтверджену
підготовку з техніки інструктажу та методів і практики підготовки
згідно з вимогами розділів А-I/6 та В-I/6 Кодексу ПДНВ, або
документально підтверджений досвід викладацької роботи у вищому
морському навчальному закладі не менше трьох років, або диплом про
закінчення педагогічного навчального закладу та документально
підтверджений досвід викладацької роботи у вищому навчальному
закладі не менше одного року.
13. Атестаційна комісія перевіряє кваліфікацію інструкторів
шляхом розгляду наданих ними документів, а також шляхом проведення
усного опитування та/або письмового екзаменування, та/або
опитування з використанням комп'ютерних тестів, тренажерів,
суднового чи тренажерного обладнання.
14. Приймаючи рішення щодо кваліфікації інструкторів, голова
та члени атестаційної комісії керуються вимогами Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та національними вимогами щодо кваліфікації
інструкторів, особистим професійним досвідом з відповідних
напрямів підготовки.
15. За результатами визначення рівня кваліфікації інструктора
та розгляду наданих ним документів атестаційна комісія може
підтвердити або не підтвердити відповідність рівня кваліфікації
інструктора встановленим вимогам.
16. Рішення атестаційної комісії оформляються протоколом
засідання атестаційної комісії (далі - протокол), який
підписується головою та всіма членами атестаційної комісії, які
брали участь у засіданні, а також секретарем атестаційної комісії.
Форма протоколу наведена в додатку 1 до цього Порядку.
17. На підставі протоколу атестаційної комісії особам, які
успішно пройшли атестацію, видається свідоцтво про атестацію
інструктора (далі - Свідоцтво) за формою, наведеною в додатку 2 до
цього Порядку. Свідоцтво підписується начальником Інспекції або
особою, яка його заміщує, та засвідчується печаткою Інспекції.
18. Строк дії Свідоцтва становить п'ять років з дати
проведення засідання атестаційної комісії. Свідоцтво оформлюється
та видається протягом трьох робочих днів з дати проведення
засідання атестаційної комісії.
19. Процедура підготовки документів до засідань атестаційної
комісії, формування та зберігання особових справ кандидатів,
проведення засідань комісії, підготовки і видачі Свідоцтв, а також
місце та час проведення засідань атестаційної комісії визначаються
Інспекцією.
20. Проведення засідань атестаційної комісії, формування
особових справ, перевірка документів інструкторів, підготовка та
видача Свідоцтв, а також облік виданих Свідоцтв здійснюються
Інспекцією.
21. У разі, якщо інструктор не виявив належної кваліфікації
під час засідання атестаційної комісії, повторна перевірка його
кваліфікації проводиться на одному з наступних засіданнях
атестаційної комісії.
22. У разі, якщо інструктор не виявив належної кваліфікації
вдруге або більше ніж два рази, він має право на наступне
підтвердження кваліфікації в атестаційній комісії, але не раніше
ніж через шість місяців після проведення повторного засідання
атестаційної комісії.
23. Якщо інструктор не згоден з рішенням атестаційної
комісії, оскарження здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства.
Перший заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового
транспорту М.Верещака

Додаток 1
до Порядку атестації
інструкторів, які здійснюють
спеціальну
або спеціалізовану
підготовку моряків

Державний Герб України
ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ

ПРОТОКОЛ N
засідання атестаційної комісії

від "___" ___________ _____ р. місто ________________
Атестаційна комісія у складі:
голова комісії __________________________________________________
члени комісії: __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________
секретар __________________________________________________
розглянула результати атестації _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
щодо перевірки кваліфікації як інструктора з відповідних типів та
рівнів підготовки.
ВИСНОВОК
атестаційної комісії
За результатами атестації встановлено, що _______________________
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
має належну кваліфікацію/не має належної кваліфікації та
практичний досвід як інструктор відповідно до вимог правила I/6
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками, та розділів А-I/6 і В-I/6
Кодексу про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, а
також національних вимог і може/не може проводити відповідну
спеціальну або спеціалізовану підготовку за напрямом(ами): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
На підставі цього протоколу прийнято рішення видати/не видати
(непотрібне закреслити)
свідоцтво про атестацію інструктора.
Голова атестаційної комісії ___________________ _________________
Члени атестаційної комісії: ___________________ _________________ ___________________ _________________ ___________________ _________________ ___________________ _________________
Секретар ___________________ _________________
З висновками атестаційної комісії ознайомлений:
_________________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові інструктора) (дата)
Перший заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового
транспорту М.Верещака

Додаток 2
до Порядку атестації
інструкторів, які здійснюють
спеціальну
або спеціалізовану
підготовку моряків

Державний Герб України
ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ
INSPECTORATE FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF SEAFARERS

СВІДОЦТВО
про атестацію інструктора
CERTIFICATE
OF INSTRUCTOR'S ATTESTATION
N ________
Видане відповідно до правила I/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
1978 року, з поправками, та національних вимог
Issued according to the provisions of the Rule 1/6
of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978,
as amended, and national requirements
Цим засвідчується, що
It certifies that
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
(Name)
пройшов(ла) атестацію та підтвердив(ла) рівень кваліфікації як
інструктор відповідно до вимог, визначених у розділах А-I/6 та
В-I/6 Кодексу про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти, і має право проводити спеціальну (спеціалізовану)
підготовку за напрямом(ами): ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
has passed attestation and confirmed the level of qualification
as instructor in accordance with the requirements specified in
sections A-I/6 and В-І/6 of the Seafarers' Training,
Certification and Watchkeeping Code and has the right to carry
out special (specialized) training on directions: _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі свідоцтва _____________________
Certificate issued on
Термін дії свідоцтва
(5 років з дати проведення
атестації) _____________________
Certificate is valid until
(5 years from the date of
attestation)
Начальник Інспекції
з питань підготовки
та дипломування моряків __________________ ___________________
Head of the Inspectorate підпис/signature (прізвище, ім'я,
for Training по батькові)/Name
and Certification
of Seafarers
Печатка/Official Seal
Перший заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового
транспорту М.Верещака


Публікації документа