Документ z1151-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2017, підстава - z0275-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2013  № 605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1151/23683

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України щодо організації діяльності Експертної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 1343 від 03.11.2015
№ 65 від 29.01.2016
№ 102 від 08.02.2017}

Відповідно до статей 8, 16, 17 та 20 Закону України "Про судову експертизу", підпунктів 17, 19, 20, 21 та 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, та з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Експертної служби МВС України, у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність в частині внесення змін до Наказу Міністерства внутрішніх справ № 925 від 15.12.2011 на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 65 від 29.01.2016}

{Пункт 1 втратив чинність в частині внесення змін до Наказу Міністерства внутрішніх справ № 923 від 15.12.2011 на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 102 від 08.02.2017}

1. У пункті 2 наказу МВС України від 15 грудня 2011 року № 923 "Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 року за № 288/20601; пункті 2 наказу МВС України від 15 грудня 2011 року № 924 "Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 46/20359; пункті 2 наказу МВС України від 15 грудня 2011 року № 925 "Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 47/20360, слово "залізницях" замінити словом "транспорті".

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України щодо організації діяльності Експертної служби, що додаються.

3. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

4. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Жидков Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20.06.2013  № 605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1151/23683

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України щодо організації діяльності Експертної служби

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 102 від 08.02.2017}

2. У Положенні про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, затвердженому наказом МВС України від 15 грудня 2011 року № 924, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 46/20359:

2.1. Пункт 3.5 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"3.5. У разі повторного неналежного оформлення документів, а також невідповідності документів, поданих з порушенням строків, визначених у пункті 3.1 цього розділу, порушення вимог, установлених пунктом 4.2 розділу IV та пунктом 5.3 розділу V цього Положення (у тому числі неправильного їх оформлення, невідповідності внесених до них даних фактичним), працівник ОВС не допускається до засідання ВТКК, про що повідомляється керівник підрозділу, у якому він працює.".

2.2. У абзаці третьому пункту 4.2 розділу IV слово "завірену" замінити словом "засвідчену".

2.3. У абзаці третьому пункту 5.4 розділу V слово "завіреної" замінити словом "засвідченої".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1343 від 03.11.2015}

Начальник Експертної служби
МВС України
полковник міліціїД.В. Жидков


{Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 102 від 08.02.2017}вгору