Документ z1147-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
16.09.2010 N 672/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1147/18442
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку здійснення
державного пожежного нагляду на об'єктах
залізничного транспорту і взаємодії
між пожежними підрозділами відомчої
воєнізованої охорони Укрзалізниці
та підрозділами Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
щодо запобігання і ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру

Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), "Про
правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), та з
метою оперативного реагування в разі виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, взаємодії між
пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці
та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МНС України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок здійснення державного пожежного нагляду
на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними
підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та
підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру (далі - Порядок), що додається.
2. Начальникам залізниць України, начальникам головних
управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі:
2.1. Організувати взаємодію підпорядкованих підрозділів
згідно з Порядком.
2.2. Довести цей наказ до відома пожежних підрозділів
відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту та зв'язку України Корнієнка В.В.та
заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Романченка В.О.
Міністр транспорту
та зв'язку України К.Єфименко
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи М.Болотських

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
16.09.2010 N 672/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2010 р.
за N 1147/18442

ПОРЯДОК
здійснення державного пожежного
нагляду на об'єктах залізничного
транспорту і взаємодії
між пожежними підрозділами відомчої
воєнізованої охорони Укрзалізниці
та підрозділами Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
щодо запобігання і ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного
та природного характеру

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру" ( 1809-14 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ), Положення про Державну пожежну охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94
N 508 ( 508-94-п ), Положення про відомчу воєнізовану охорону на
залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.01.94 N 7 ( 7-94-п ).
2. Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки на рухомому
складі та об'єктах, розташованих на землях, наданих у користування
залізничному транспорту під залізничне полотно та його
облаштування, на станціях з усіма будівлями і спорудами
енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і
пасажирського господарств, сигналізації та зв'язку,
водопостачання, каналізації, під захисні і укріплювальні
насадження, у службових, культурно-побутових приміщеннях та інших
спорудах, необхідних для забезпечення роботи залізничного
транспорту, розташованих у смузі відведення залізниць, здійснюють
пожежні підрозділи відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці. Облік пожеж на цих об'єктах і на рухомому складі здійснюється
органами управління та пожежними підрозділами відомчої
воєнізованої охорони відповідно до Інструкції зі службового
розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному
транспорті, затвердженої наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 03.08.2005 N 430 ( z0919-05 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 22.08.2005 за N 919/11199.
3. Органи державного пожежного нагляду здійснюють наглядові
функції за об'єктами залізничного транспорту, що розташовані в
населених пунктах за межами смуги відведення залізниць. Перелік
цих об'єктів затверджується спільно керівниками територіальних
органів державного пожежного нагляду, начальниками залізниць і
переглядається один раз на три роки. Облік пожеж на об'єктах залізничного транспорту, нагляд за
протипожежним станом яких здійснюється органами державного
пожежного нагляду, проводиться підрозділами МНС.
4. Органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять
років здійснюють перевірки діяльності служб та пожежних
підрозділів відомчої воєнізованої охорони на залізничному
транспорті з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на
підконтрольних їм об'єктах. Перевірки проводяться після повідомлення Державної
адміністрації залізничного транспорту України або керівництва
залізниць України, яке здійснюється не пізніше ніж за 10 діб до
дня початку перевірки, у присутності начальницького складу
відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті.
5. За результатами пожежно-технічного обстеження об'єктів
залізничного транспорту посадові особи державного пожежного
нагляду надають (надсилають) керівництву структурних підрозділів
Укрзалізниці, що перевіряються, обов'язкові до виконання
розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків
у роботі, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки і
здійсненням заходів щодо запобігання пожежам, а також контролюють
їх виконання згідно з чинним законодавством України.
6. Безпосередня організація та координація робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19.08.2002 N 1201 ( 1201-2002-п ) "Про затвердження
Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру".
7. Порядок залучення сил і засобів МНС до реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на
рухомому складі та об'єктах залізничного транспорту встановлюється
розкладом виїзду підрозділів гарнізонів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту МНС України. Керівництво гасіння пожежі до прибуття підрозділів МНС
здійснюють начальники пожежних поїздів, підрозділів або начальники
чергових варт пожежних підрозділів відомчої воєнізованої охорони
Укрзалізниці. Після прибуття до місця пожежі старшого оперативного
начальника Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МНС України керівництво гасіння пожежі покладається на нього.
8. Організація гасіння пожеж на рухомому складі залізничного
транспорту здійснюється структурними підрозділами залізниць.
9. Начальники головних управлінь МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням зі
службами (загонами) відомчої воєнізованої охорони залізниць
визначають порядок залучення пожежних поїздів (підрозділів)
залізниць до гасіння пожеж на об'єктах, не пов'язаних з діяльністю
залізничного транспорту, надання допомоги в ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
10. Начальники залізниць або дирекцій залізничних перевезень
на вимогу керівників територіальних органів МНС у найкоротший
строк забезпечують надання залізничного рухомого складу для
відправлення до місця пожежі (аварії) особового складу, пожежної
техніки й обладнання Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту МНС України та інформують територіальні органи МНС про
можливості залізничних станцій щодо навантаження та розвантаження
пожежної техніки й обладнання.
11. Начальники головних управлінь МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі періодично за
погодженням з начальниками залізниць або дирекцій залізничних
перевезень проводять на об'єктах залізничного транспорту
пожежно-тактичні навчання, а також залучають пожежні підрозділи
відомчої воєнізованої охорони залізниць до участі в навчаннях на
інших об'єктах, які не належать до сфери управління Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
Директор Департаменту безпеки
у галузі Міністерства
транспорту та зв'язку України Ю.Гержод
Директор Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України В.Андрієнко
Заступник директора
Департаменту управління
рятувальними силами
МНС України П.Коротинськийвгору