Документ z1145-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2018  № 743


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 жовтня 2018 р.
за № 1145/32597

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність до бюджетного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617), такі зміни:

1) у типових формах Бюджетного запиту на 20___-20___ роки загального (Форма 20___-1), Бюджетного запиту на 20___-20___ роки індивідуального (Форма 20___-2), Бюджетного запиту на 20___-20___ роки додаткового (Форма 20___-3) слово «/підпрограми» в усіх відмінках виключити;

2) пункт 2 типової форми Бюджетного запиту на 20___-20___ роки індивідуального (Форма 20___-2) викласти у такій редакції:

«

2. _____________________________
(найменування відповідного виконавця)

_________________________
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування  місцевих
бюджетів)

(___)(___)(___)

».

2. У Типовій формі рішення про місцевий бюджет, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405, та додатках до неї слово «/підпрограми» в усіх відмінках виключити.

3. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання при складанні проектів місцевих бюджетів.

4. Департаменту забезпечення комунікацій та органiзацiйно-аналiтичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркаровавгору