Про затвердження Тарифів на послуги спеціального зв'язку
Держпідприємство спецзв'язку, Держзв'язку, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Тариф від 09.10.2006398
Документ z1141-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2007, підстава - z0685-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
09.10.2006 N 398
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2006 р.
за N 1141/13015
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 296 ( z0685-07 ) від 14.06.2007 }
Про затвердження Тарифів
на послуги спеціального зв'язку

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) та "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), Положення про
службу спеціального зв'язку в Україні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 N 1738-31, та з метою
впорядкування тарифів на послуги спеціального зв'язку
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тарифи на послуги спеціального зв'язку, що
додаються.
Тарифи спеціального зв'язку встановлені без урахування
податку на додану вартість, який стягується додатково відповідно
до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
2. Директору з економічних питань та продажу послуг
(Мазур Т.М.):
2.1. Зареєструвати наказ та тарифи на послуги спеціального
зв'язку в Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести до відома філіалів Державного підприємства
спеціального зв'язку та споживачів тарифи на послуги спеціального
зв'язку.
3. Директорам філіалів спеціального зв'язку, а також
начальникам структурних підрозділів Державного підприємства
спеціального зв'язку:
3.1. Забезпечити своєчасне введення тарифів на послуги
спеціального зв'язку.
3.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю
застосування тарифів на послуги спецзв'язку.
4. Наказ Державного підприємства спеціального зв'язку від
15.03.2005 N 69 ( z0339-05 ) "Про затвердження тарифів на послуги
спеціального зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 29.03.2005 за N 339/10619, уважати таким, що втратив
чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор П.І.Огринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
09.10.2006 N 398
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2006 р.
за N 1141/13015

ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку

Загальні положення
1. Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального
зв'язку та всіма його філіями, розташованими на території України.
2. Тарифи розраховані без урахування податку на додану
вартість, який стягується додатково відповідно до Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Тарифи на приймання, оброблення, перевезення та доставку
відправлень та тарифи на "Адресну доставку" установлені відповідно
до класу послуги і застосовуються у залежності від вибору
споживача та відповідно до технології. Критерієм визначення класу
послуги є термін її виконання. Послуга за першим класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки на другий робочий
день. Послуга за другим класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки на третій робочий
день. Послуга за третім класом надається на території України в
межах маршрутів, що існують, з терміном доставки понад три, але не
більше семи робочих днів. Послуга "До запитання" надається на території України в межах
маршрутів, що існують, до обласного (республіканського) вузла
спеціального зв'язку за тарифом другого класу послуг спеціального
зв'язку в межах України (розділ I, позиція 1). Послуга з доставки відправлення "У визначений день" надається
між обласними (республіканським) центрами на території України у
визначений споживачем день та час. Послуга з доставки відправлення "Нижче районного центру"
надається на території України з терміном доставки не більше семи
робочих днів. Послуга "Грошові перекази" надається споживачам на території
України для оплати вартості товарів, доставлених через мережу
спеціального зв'язку.
4. Плата за оголошену цінність відправлення справляється
понад плату за вагу.
5. Плата за оголошену цінність відправлення за оцінною шкалою
проводиться понад плату за вагу за відправлення, які містять
укладення готівкових коштів, виробів з дорогоцінних металів і
каменів, а також державних цінних паперів, оцінна вартість яких
складає понад 10 000 грн, для споживачів, що мають відповідні
ліцензії на даний вид діяльності.

Розділ 1
ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку в межах України

------------------------------------------------------------------ | N |Позиція |Види послуг| Вага |Клас| Термін |Розмір | | статті | | |відправлення| |достав- |плати, | | | | | | | ки | грн., | | | | | | | | без | | | | | | | | ПДВ | |--------+--------+-----------+------------+----+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+--------+-----------+------------+----+--------+-------| | 1 | 1 |Приймання, |до 0,5 кг | 1 | на | 20,00 | | | |оброблення,|уключно | | другий | | | | |перевезення| | |робочий | | | | |та доставка|за кожні | | день | 10,00 | | | |відправлень|наступні | | | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |------------+----+--------+-------| | | | |до 0,5 кг | 2 | на | 10,00 | | | | |уключно | | третій | | | | | | | |робочий | | | | | |за кожні | | день | 5,00 | | | | |наступні | | | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |------------+----+--------+-------| | | | |до 0,5 кг | 3 | не | 7,00 | | | | |уключно | | більше | | | | | | | | семи | | | | | |за кожні | |робочих | 3,50 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | |--------+--------+-----------+------------+----+--------+-------| | | 2 |Приймання, |до 2 кг | | до 4 | 75,00 | | | |оброблення,|уключно | | годин | | | | |перевезення| | | | | | | |та доставка|за кожний | | | 18,00 | | | |відправлень|наступний | | | | | | | у межах |повний чи | | | | | | | одного |неповний 1 | | | | | | | міста |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |------------+----+--------+-------| | | | |до 2 кг | |понад 4 | 55,00 | | | | |уключно | | години | | | | | | | |(у день | | | | | |за кожний | |прийман-| 18,00 | | | | |наступний | | ня) | | | | | |повний чи | | | | | | | |неповний 1 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | |--------+--------+-----------+------------+----+--------+-------| | | 3 | "Адресна |до 0,5 кг | 1 | на | 16,00 | | | | доставка" |уключно | |другий | | | | | | | |робочий | | | | | |за кожні | | день | 8,00 | | | | |наступні | | | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |------------+----+--------+-------| | | | |до 0,5 кг | 2 | на | 8,00 | | | | |уключно | |третій | | | | | | | |робочий | | | | | |за кожні | | день | 4,00 | | | | |наступні | | | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | | | | |------------+----+--------+-------| | | | |до 0,5 кг | 3 | не | 6,00 | | | | |уключно | |більше | | | | | | | | семи | | | | | |за кожні | |робочих | 3,00 | | | | |наступні | | днів | | | | | |повні чи | | | | | | | |неповні 0,5 | | | | | | | |кг ваги | | | | | | | |додатково | | | | | | | |стягується | | | | |--------+--------+--------------------------------------+-------| | | 4 |При разовій здачі відправлень, у | | | | |залежності від суми доходу, | | | | |отриманого від плати за вагу, | | | | |застосовується знижка: | | | | |від 1000 до 3000 грн - 1%; | | | | |понад 3000 до 5000 грн - 3%; | | | | |понад 5000 до 7000 грн - 5%; | | | | |понад 7000 до 9000 грн - 7%; | | | | |понад 9000 грн - 10% | | |--------+--------+--------------------------------------+-------| | | 5 |Плата за оголошену цінність | 1,00 | | | |відправлення справляється понад плату | | | | |за вагу від суми оголошеної цінності, | | | | |% | | |--------+--------+--------------------------------------+-------| | | 6 |За доставку відправлень в робочий | 20,00 | | | |день після 18 години, на бажання | | | | |споживача, додатково стягується | | ------------------------------------------------------------------

Оцінна шкала
(застосовується відповідно до пункту 5 загальних
положень тарифів на послуги спеціального зв'язку)

------------------------------------------------------------------ |Оцінна вартість вкладення, грн. |% від суми оголошеної цінності | | | без ПДВ | |--------------------------------+-------------------------------| | 10001-100000 | 100 грн | |--------------------------------+-------------------------------| | 100001-200000 | 0,1 | |--------------------------------+-------------------------------| | 200001-500000 | 0,088 | |--------------------------------+-------------------------------| | 500001-750000 | 0,080 | |--------------------------------+-------------------------------| | 750001-1000000 | 0,076 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1000001-1250000 | 0,072 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1250001-1500000 | 0,068 | |--------------------------------+-------------------------------| | 1500001-2000000 | 0,064 | |--------------------------------+-------------------------------| | більше 2000000 | 0,060 | ------------------------------------------------------------------

Розділ 2
Тарифи на послуги з доставки відправлення

------------------------------------------------------------------ | N статті | Позиція |Види послуг | Одиниця | Термін | Розмір | | | | | виміру |доставки| плати, | | | | | | | грн., | | | | | | |без ПДВ | |----------+-----------------------------------------------------| | 1 | "У ВИЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ" | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 | Приймання, | до 2 кг |у визна-| 45,00 | | | |оброблення, | уключно | чений | | | | |перевезення | | день | | | | |та доставка | за кожний | | 18,00 | | | | одного | наступний | | | | | |відправлення| повний чи | | | | | | | неповний 1 | | | | | | | кг ваги | | | | | | | додатково | | | | | | | стягується | | | |----------+---------+----------------------------------+--------| | | 2 |За вручення відправлень у | 7,00 | | | |визначений споживачем час протягом| | | | |робочого дня за кожне відправлення| | | | |додатково стягується | | |----------+---------+----------------------------------+--------| | | 3 |За вручення відправлень у | 20,00 | | | |неробочий час, вихідні та святкові| | | | |дні, на бажання споживача, | | | | |додатково стягується | | |----------+---------+----------------------------------+--------| | | 4 |Плата за оголошену цінність | 1,00 | | | |відправлення справляється понад | | | | |плату за вагу від суми оголошеної | | | | |цінності, % | | |----------+-----------------------------------------------------| | 2 | "НИЖЧЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ" | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 | Приймання, | за кожні | не |100,00 | | | |оброблення, | повні чи | більше | | | | |перевезення |неповні 5 кг| семи | | | | |та доставка | ваги |робочих | | | | |відправлення|відправлення| днів | | |----------+---------+----------------------------------+--------| | | 2 |Плата за оголошену цінність | 1,00 | | | |відправлення справляється понад | | | | |плату за вагу від суми оголошеної | | | | |цінності, % | | |----------+-----------------------------------------------------| | 3 | "ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ" | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 | Приймання |один переказ| не | 10,00 | | | |коштів для | | більше | | | | |переведення | | семи | | | | | | |робочих | | | | | | | днів | | |----------+---------+----------------------------------+--------| | | 2 |Плата від суми переказу | 3,00 | | | |справляється понад плату за | | | | |приймання коштів, % | | |----------+-----------------------------------------------------| | 4 | ЗА ДОГОВІРНИМ ТАРИФОМ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 |Перевезення відправлення з посильним | |----------+---------+-------------------------------------------| | | 2 |Перевезення вантажів автомобільним | | | |транспортом | |----------+---------+-------------------------------------------| | | 3 |Перевезення вантажів "Під митним контролем"| |----------+---------+-------------------------------------------| | | 4 |Доставка відправлень "сьогодні на сьогодні"| | | |в межах України | |----------+---------+-------------------------------------------| | | 5 |Доставка вантажів від багажних відділень | | | |за вказаною адресою | ------------------------------------------------------------------

Розділ 3
ТАРИФИ
на послуги спеціального зв'язку з країнами СНД

------------------------------------------------------------------ | N статті |Позиція | Види послуг | Одиниця |Розмір плати, | | | | | виміру |грн., без ПДВ | |----------+--------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+--------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 1 |Приймання, |кожний повний | 50,00 | | | |оброблення, |чи неповний | | | | |перевезення |кілограм ваги | | | | |та доставка |відправлення | | | | |відправлення | | | | |--------+-----------------------------+--------------| | | 2 |Плата за оголошену цінність | 2,00 | | | |відправлення справляється | | | | |понад плату за вагу від суми | | | | |оголошеної цінності, % | | ------------------------------------------------------------------

Розділ 4
ТАРИФИ
на додаткові послуги спеціального зв'язку

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування послуги | Одиниці |Тариф | |з/п| | виміру | без | | | | | ПДВ, | | | | | грн | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 1 |Робота одного фельд'єгеря або одного | за 30 хв | 10,00 | | |експедитора в приміщенні споживача з |(повні чи | | | |приймання відправлень | неповні) | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 2 |Робота одного фельд'єгеря з приймання | за 30 хв | 10,00 | | |відправлень у приміщенні споживача при |(повні чи | | | |здійсненні вручення відправлень | неповні) | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 3 |Робота одного фельд'єгеря з приймання | за 30 хв | 20,00 | | |відправлень у приміщенні споживача в |(повні чи | | | |неробочий час, вихідні та святкові дні | неповні) | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 4 |Супроводження вантажів на транспорті | за 30 хв | 10,00 | | |замовника одним фельд'єгерем |(повні чи | | | | | неповні) | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 5 |Виїзд автомобіля для приймання | за 30 хв | 25,00 | | |відправлень у приміщенні споживача |(повні чи | | | | | неповні) | | | |броньованого автомобіля | | 50,00 | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 6 |Упакування відправлення в крафтовий папір|відправлен| 2,00 | | | | ня | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 7 |Упакування відправлення в матеріал |відправлен| 1,00 | | |споживача | ня | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 8 |Упакування відправлення в святкову |відправлен| 20,00 | | |упаковку | ня | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| | 9 |Зашиття мішка | мішок | 2,00 | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |10 |Заповнення реєстру на бажання споживача | лист А-4 | 2,00 | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |11 |Оформлення адреси на відправленні |відправлен| 1,00 | | | | ня | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |12 |Звірка вкладення з описом, що подається у|відправлен| 10,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку, на | ня | | | |бажання споживача | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |13 |Виправлення чи зміна адреси на |відправлен| 10,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку в | ня | | | |межах України за письмовою заявою | | | | |споживача | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |14 |Виправлення чи зміна адреси на |відправлен| 20,00 | | |відправленнях спеціального зв'язку в | ня | | | |межах СНД за письмовою заявою споживача | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |15 |Повернення відправлення спеціального |відправлен| | | |зв'язку в межах України за письмовою | ня | | | |заявою споживача | | | | |------------------------------------------------------------| | |Вартість послуги дорівнює вартості приймання, оброблення, | | |перевезення та доставки відправлення у межах України (розділ| | |1), у залежності від вибраного споживачем класу | |---+------------------------------------------------------------| |16 |Повернення відправлень спеціального |відправлен| 50,00 | | |зв'язку в межах СНД за письмовою заявою | ня | | | |споживача | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |17 |Виготовлення ксерокопії | лист А-4 | 0,40 | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |18 |Передавання інформації факсом у межах | лист А-4 | 4,00 | | |України | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |19 |Передавання інформації E-mail з носіїв |1 кБт лист| 0,05 | | |споживача: CD, USB-flash, дискети з | А-5 | 3,00 | | |друкованого або рукописного листа | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |20 |Повідомлення-розписка про вручення | повідом- | | | |відправлення в межах України | лення - | | | | | розписка | | | |------------------------------------------------------------| | |Вартість послуги дорівнює вартості приймання, оброблення, | | |перевезення та доставки відправлення вагою 0,5 кг у межах | | |України (розділ 1), у залежності від вибраного споживачем | | |класу | |---+------------------------------------------------------------| |21 |Надання довідки за письмовою заявою | | | | |споживача: | | | | |-----------------------------------------+----------+-------| | |про надані послуги |лист А-4 | 10,00 | | |-----------------------------------------+----------+-------| | |про вручення відправлення спецзв'язку в | довідка | 10,00 | | |межах України | | | | |-----------------------------------------+----------+-------| | |про вручення відправлення спецзв'язку за | довідка | 20,00 | | |межами України | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |22 |Адресна доставка рекламних матеріалів | один | 2,00 | | | |примірник | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |23 |Безадресна доставка рекламних матеріалів | один | 1,00 | | | |примірник | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |24 |Зберігання одного відправлення для | за добу | 7,00 | | |митного оформлення понад 15 календарних | | | | |діб після вручення повідомлення | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |25 |Зберігання одного відправлення у | за добу | 10,00 | | |приміщенні спеціального зв'язку за | | | | |письмовою заявою споживача та | | | | |передоплатою за послугу | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |26 |Надання довідки про підтвердження | довідка | 35,00 | | |вручення (не вручення) відправлення | | | | |міжнародної прискореної пошти "EMS" за | | | | |письмовою заявою споживача | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |27 |Пред'явлення для митного контролю вхідних|відправлен| 20,00 | | |відправлень міжнародної прискореної пошти| ння | | | |"EMS", на які нараховуються мито та інші | | | | |митні збори | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |28 |Повернення відправлення міжнародної |відправлен| 10,00 | | |прискореної пошти "EMS" або зміна чи | ння | | | |виправлення адреси за письмовою заявою | | | | |відправника протягом 2 годин з моменту | | | | |здавання відправлення понад 2 години з | | | | |моменту здавання відправлення, споживач | | | | |додатково сплачує вартість послуги з | | | | |передавання інформації факсом за межі | | | | |України | | | |---+-----------------------------------------+----------+-------| |29 |Передавання інформації факсом за межі | лист А-4 | 30,00 | | |України | | | ------------------------------------------------------------------
Директор з економічних питань
та продажу послуг Т.М.Мазурвгору