Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об'єктів
Мінрегіон України; Наказ, Критерії, Порядок від 15.08.2017204
Документ z1140-17, перша редакція — Прийняття від 15.08.2017
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2017  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1140/31008

Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 7 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва;

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2011 року № 53 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 719/19457.

3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Юридичним департаментом (Даніш І.О.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Міністра
соціальної політики УкраїниК. Ляпіна


О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
15.08.2017 № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1140/31008

КРИТЕРІЇ,
яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. Експертні організації незалежно від форм власності (далі - експертні організації), що здійснюють експертизу проектів будівництва, мають відповідати таким критеріям:

1) наявність статусу юридичної особи;

2) наявність затвердженої організаційної структури експертної організації відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу, згідно з пунктом 6 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

3) укомплектованість експертної організації експертами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, пройшли професійну атестацію, мають відповідний чинний згідно зі статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» кваліфікаційний сертифікат, а також іншими фахівцями, що відповідають кваліфікаційним вимогам, які працюють на постійній основі або залучаються за цивільно-правовими договорами;

4) наявність власного або орендованого приміщення для розміщення персоналу та архіву справ проектів будівництва, що відповідає протипожежним, санітарним нормам і правилам; матеріально-технічного оснащення робочих місць; програмних комплексів, за допомогою яких здійснюватиметься експертиза проектної документації, що підтверджується документально; мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку;

5) наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю» при проведенні експертизи проектів, матеріали яких містять державну таємницю.

2. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу:

1) щодо додержання нормативів з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, - експертів, які працюють на постійній основі, стосовно забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів виробничого та невиробничого призначення; лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та експертизи доріг (у разі проведення експертизи проектів будівництва таких об’єктів);

2) щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації - експертів, які працюють на постійній основі (у разі експертизи проектів будівництва, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі - державні кошти)), з питань експертизи кошторисної частини проектної документації;

3) щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки - експертів, які працюють на постійній основі або за цивільно-правовими договорами, стосовно забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму; забезпечення економії енергії; дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки; забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (у разі проведення експертизи проектної документації з питань ядерної та радіаційної безпеки);

4) щодо проведення експертизи архітектурного рішення проекту будівництва - залучається архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат та працює на постійній основі або за цивільно-правовим договором;

5) щодо додержання нормативів з питань експлуатаційної безпеки будинків і споруд та інженерного забезпечення (за розділами та частинами проектної документації: водопостачання та водовідведення; опалення, вентиляція та кондиціонування повітря; газо- та холодопостачання; електрообладнання, електроосвітлення; зв’язок та сигналізація, автоматизація інженерного обладнання; організація будівництва; генеральний план) - експертів та фахівців, які працюють на постійній основі або за цивільно-правовими договорами;

6) щодо проведення експертизи проектів будівництва об'єктів, які споруджуються із залученням державних коштів, - не менше 80 відсотків експертів, які працюють на постійній основі і отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, та мати філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва;

філії експертної організації у регіонах мають відповідати вимогам, визначеним у підпунктах 2-5 пункту 1 цих Критеріїв та підпунктах 1-5 цього пункту;

представництва експертної організації у регіонах мають бути укомплектовані підрозділами та спеціалістами, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних та інших допоміжних функцій, а також відповідати вимогам, визначеним у підпункті 4 пункту 1 цих Критеріїв.

3. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі відповідно до напрямів, за якими планується проводити експертизу, експертів та інших фахівців, визначених у підпунктах 1-5 пункту 2 цих Критеріїв.

4. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва об’єктів, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, щодо їх міцності, надійності та довговічності незалежно від класу наслідків (відповідальності), до яких ці об’єкти віднесені, крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі експертів, які працюють на постійній основі, стосовно забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів виробничого та невиробничого призначення та експертизи кошторисної частини проектної документації (у разі експертизи проектів будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів).

5. Експертні організації, що здійснюють експертизу щодо кошторисної частини проектної документації об’єктів, що споруджуються за рахунок державних коштів, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, крім вимог, визначених у пункті 1 цих Критеріїв, повинні мати у своєму складі експертів, що працюють на постійній основі, з питань експертизи кошторисної частини проектної документації та забезпечення механічного опору та стійкості.

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві
Л.М. Шоломицькавгору