Документ z1140-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2006 N 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2006 р.
за N 1140/13014

Про внесення змін до наказу Міністерства
економіки України від 06.02.2006 N 42

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2006 N 1418 ( 1418-2006-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р. N 1304 та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 2006 р. N 1364" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок ліцензування експорту
товарів у 2006 році ( z0153-06 ), затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 06.02.2006 N 42 ( z0152-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2006 за
N 153/12027, такі зміни: у підпункті 1.1 слова та цифри "згідно з додатками 1, 3, 4,
5, 6, 9, 10 і 12" замінити словами та цифрами "згідно з додатками
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 і 13"; в абзаці шостому підпункту 2.2 після слів та цифр "(згідно з
додатком 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304)" доповнити словами та цифрами "сертифікат про походження
товару (згідно з додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п )"; назву розділу 4 викласти в такій редакції: "4. Оформлення та видача ліцензій на експорт товарів згідно з
додатками 1, 3, 5, 6, 10, 12 і 13 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п )"; у підпункті 4.1 слова та цифри "згідно з додатками 1, 3, 5,
6, 10 і 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2005
N 1304" замінити словами та цифрами "згідно з додатками 1, 3, 5,
6, 10, 12 і 13 до постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п )".
2. Відділу нетарифного регулювання: разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України в установлений
законодавством термін; разом з фінансово-господарським департаментом довести цей
наказ до відома Державної митної служби України, уповноваженого
органу Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Березного А.В.
Міністр економіки України В.Макуха
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевичвгору