Документ z1138-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2018  № 3140/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 жовтня 2018 р.
за № 1138/32590

Про затвердження Змін до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року № 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за № 1568/28013, що додаються.

2. Установити, що до набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» для доступу користувачів до реєстрів застосовується електронний цифровий підпис з використанням захищеного носія особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, що відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про електронний цифровий підпис», та є сумісними з програмним забезпеченням Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
С.С. Лур’єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
05.10.2018  № 3140/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 жовтня 2018 р.
за № 1138/32590

ЗМІНИ
до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

1. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. Доступ до реєстрів надається користувачам на безоплатній основі на підставі договору, укладеного з адміністратором реєстрів відповідно до загальних засад цивільного законодавства.».

2. У пункті 3:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

«3. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється після навчання їх роботі з такими реєстрами та за умови використання кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про електронні довірчі послуги», та є сумісними з програмним забезпеченням реєстрів.»;

2) після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

«Доступ користувача до реєстрів здійснюється обов’язково із закріпленням персонального комп’ютера такого користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або прив’язкою до ідентифікаторів доступу фіксованої IP-адреси користувача.

Адміністратором реєстрів реалізується механізм двохфакторної автентифікації шляхом логічного зв’язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованими сертифікатами відкритих ключів із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача має містити відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. За відсутності таких відомостей у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа доступ до реєстрів не надається.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.

3. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни персонального комп’ютера користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, або зміни фіксованої IP-адреси, до якої здійснено прив’язку ідентифікаторів доступу, суб’єкти, визначені у пункті 1 цього Порядку, звертаються до адміністратора реєстрів для здійснення заходів, визначених в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку. Такі заходи здійснюються адміністратором реєстрів невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання адміністратором реєстрів відповідного звернення.».

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференсвгору