Документ z1138-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.10.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014  № 1036


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2014 р.
за № 1138/25915

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 3 грудня 2008 року № 817

З метою забезпечення виконання пункту 2 розділу I Закону України від 04 липня 2012 року № 5039-VI “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” щодо функцій уповноваженого органу” НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та в пункті 1 наказу Міністерства економіки України від 03 грудня 2008 року № 817 “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економіки України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2009 року за № 6/16022, слова “Міністерством економіки України” замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України”.

2. Унести до Порядку розгляду Міністерством економіки України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 03 грудня 2008 року № 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  12 січня 2009 року за № 6/16022, такі зміни:

1) у заголовку Порядку слова “Міністерством економіки України” замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України”;

2) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

“4. Мінекономрозвитку України приймає рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання або подання з недостовірними відомостями суб’єктами господарювання звітів про обсяги імпорту та/або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на підставі матеріалів щодо результатів опрацювання таких звітів Міністерством.”.

У зв’язку з цим пункти 4 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 13;

3) у пункті 5 слова “надіслав таке” замінити словом “надав”;

4) в абзаці другому пункту 6 слова “найменування суб’єкта підприємницької діяльності (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб), його місцезнаходження (місце проживання - для фізичних осіб), номер і дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію” замінити словами “найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб - підприємців), місцезнаходження  юридичної особи (місце проживання - для фізичних осіб - підприємців), ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців)”;

5) після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

“7. Відділ нетарифного регулювання опрацьовує звіти, що надійшли від суб’єктів господарювання, щодо обсягів імпорту та/або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, готує матеріали стосовно застосування фінансових санкцій із зазначенням підстав для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій і передає їх до відділу державного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

Матеріали відділу нетарифного регулювання повинні містити:

найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб - підприємців), місцезнаходження юридичної особи (місце проживання - для фізичних осіб - підприємців), ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців), перелік порушень з належним обґрунтуванням підстав для застосування фінансових санкцій.”.

У зв’язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 8 - 14;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Відділ державного регулювання  зовнішньоекономічних операцій за участю інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку України (у разі потреби) розглядає повідомлення, що надійшли від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, матеріали відділу нетарифного регулювання та протягом 30 днів з дати їх реєстрації в Мінекономрозвитку України (у відділі державного регулювання зовнішньоекономічних операцій - для матеріалів відділу нетарифного регулювання) готує рішення про застосування фінансових санкцій або письмову відмову у застосуванні фінансових санкцій із зазначенням підстави.”;

7) в абзаці другому пункту 9 цифру “6” замінити цифрою “8”;

8) у пунктах 11, 12 слова “відділ державного регулювання зовнішньоторговельних операцій” замінити словами “відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій”;

9) у пункті 13 слова “органу державної податкової служби за місцем реєстрації” замінити словами “контролюючого органу за місцем обліку”;

10) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словами “Мінекономрозвитку України”, слова “суб’єкт підприємницької діяльності” у всіх відмінках замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідних відмінках.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі УкраїниАнатолій Максюта

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродськийвгору