Документ z1135-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.10.2019  № 608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2019 р.
за № 1135/34106

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2013 року № 2074

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2013 року № 2074 «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, управління якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за № 1797/24329.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору