Документ z1132-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2017  № 712


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1132/31000

Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 9 розділу ІІ доповнити словами «у паперовому вигляді або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади»;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 1:

абзаци одинадцятий, дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

в абзацах одинадцятому та чотирнадцятому цифри «10» замінити цифрою «9»;

у пункті 2:

в абзаці тринадцятому цифри «13», «14» замінити цифрами  «12», «13»;

абзац тридцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - п’ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п’ятдесят шостим;

абзаци сорок другий - сорок шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок сьомий - п’ятдесят шостий вважати відповідно абзацами сорок другим - п’ятдесят першим;

3) додатки 1 - 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О.С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби УкраїниТ.Я. СлюзДодаток 1
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2д, № 2м)


Додаток 2
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4 - 1д, № 4 - 1м)


Додаток 3
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4 - 2д, № 4 - 2м)


Додаток 4
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4 - 3д, № 4 - 3м)


Додаток 5
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(форма № 4 - 4д)


Додаток 6
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
(форма № 4 - 3д.1, № 4 - 3м.1)вгору