Документ z1131-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
27.06.2013  № 622


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2013 р.
за № 1131/23663

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров'я (підрозділів) Державної прикордонної служби України та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

Найменування закладів, підрозділів

Найменування посад

1

2

1. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

1.1. Протичумні заклади, підрозділи

усі працівники

1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих: спеціалізовані відділення (палати) лікувально- профілактичних закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або гострого алкогольного отруєння

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні

1.3. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, військових госпіталів, лазаретів

лікарі незалежно від їх найменування (за винятком посад лікарів відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією);

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування (за винятком посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією);

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки; професії робітників, які зайняті обслуговуванням хворих

2. Заклади охорони здоров'я (підрозділи) Державної прикордонної служби України та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

2.1. Відділення госпіталів для інвалідів війни, для хворих з неактивними формами туберкульозу

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань; сестри-господарки, робітники усіх професій при роботі у відділеннях, палатах і ті, хто обслуговує хворих

2.2. Інфекційні відділення, палати

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань;

сестри-господарки, робітники усіх професій при роботі у відділеннях, палатах і ті, хто обслуговує хворих

2.3. Кабінети інфекційних захворювань

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри

2.4. Відділення, палати для хворих з ураженням спинного мозку, яке супроводжується паралічем (парезом) нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових органів, відділення трансплантації кісткового мозку

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки

2.5. Відділення (групи) анестезіології, відділення (палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що забезпечує експрес-діагностику)

лікарі-анестезіологи або лікарі за профілем підрозділу, у тому числі завідувачі;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки

2.6. Відділення (палати): для опікових хворих; для хворих з гострими отруєннями; гнійної хірургії усіх профілів для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; хірургічні усіх профілів, у яких при оперативних втручаннях постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним контролем, лазерні установки; гемодіалізу, для лікування хворих із застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, проведення штучного кровообігу; неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу

лікарі незалежно від їх найменування;

професіонали та фахівці, які обслуговують апаратуру відділень гемодіалізу, штучного кровообігу;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки

2.7. Шкірно-венерологічні відділення, палати, кабінети стаціонарів та поліклінік

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки, робітники усіх професій, які обслуговують хворих

2.8. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та грязевідділення, кабінети

лікарі незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування, які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей, для працюючих у грязелікарнях; для відпускання родонових ванн; для підготовки озокеритових процедур; для працюючих на генераторах УВЧ будь-якої потужності (при відпусканні на місяць у середньому не менше 10 процедур за зміну);

молодші медичні сестри усіх найменувань та сестри-господарки, які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для відпускання родонових ванн, озокеритових процедур. Посади працівників, які підігрівають та підвозять грязі, готують штучну сірководневу воду. Професії робітників, які передбачені для постійного обслуговування приміщень: сірководневих,

сірчистих, вуглеводневих і родонових ванн; приладів фізіотерапевтичних відділень; обладнання підвалів, нагрівальних приладів ванних приміщень

2.9. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети усіх профілів. Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння (ВРУДДКА)

лікарі незалежно від їх найменування; професіонали та фахівці при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки

2.10. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров'я, у яких основним методом лікування є тривале застосування великих доз хіміотерапевтичних препаратів

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

2.11. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та ендоскопічні

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки

2.12. Заклади переливання крові, відділення трансфузіології, заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку

лікарі незалежно від їх найменування, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження у замороженому стані крові, її компонентів та кісткового мозку; одна з посад інженера та техніка, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження у замороженому стані компонентів крові, кісткового мозку;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

2.13. Патолого-анатомічні відділення, підрозділи. Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів та крові

лікарі незалежно від їх найменування;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування;

молодший медичний персонал незалежно від їх найменування, сестри-господарки, водій

2.14. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів)

лікар-психотерапевт;

медична сестра

2.15. Лабораторії (відділи, відділення)

лікарі незалежно від їх найменування при роботі з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені у Переліку, затвердженому наказом; посади лікарів-бактеріологів, лікарів- паразитологів та лікарів-лаборантів, передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів; посади лаборантів з бактеріології, паразитології та спеціально виділені посади для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем;

молодші медичні сестри усіх найменувань, сестри-господарки при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; посади, які забезпечують роботу лаборантів з бактеріології, паразитології, та посади, які передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем

2.16. Санітарно-профілактичні заклади

головний лікар у разі відсутності в закладі лікаря-епідеміолога; посади:

завідувачів відділів (відділень), пунктів: особливо небезпечних інфекцій, епідеміологічних, протиепідеміологічних, паразитологічних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно- карантинних, санітарно- контрольних, дезінфекційних (крім відділів, відділень профілактичної дезінфекції); лікарів-епідеміологів, лікарів-дезінфекціоністів, лікарів- паразитологів, лікарів-бактеріологів, лікарів-вірусологів; лікарів відділів, відділень, пунктів особливо небезпечних інфекцій, санітарно-карантинних і санітарно-контрольних; завідувачів, санітарних лікарів, інженерів лабораторій електромагнітних полів; лікарів-лаборантів та інженерів, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайнятих обслуговуванням полярографів); лікарів-лаборантів токсикологічних лабораторій;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій, лаборанти з контролю якості дезінфекції, лаборанти з вірусології, паразитології, бактеріології, середнього медичного персоналу санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів); дезінфектори, дезінструктори; помічники лікарів- епідеміологів, фельдшери санітарні, техніки та лаборанти лабораторій електромагнітних полів, а також професіонали та фахівці, які здійснюють такий контроль за відсутності лабораторій; лаборанти та техніки, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайняті обслуговуванням полярографів); фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, зайняті перевезенням інфекційних хворих, лаборанти токсикологічних лабораторій;

молодші медичні сестри відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій; санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів), які передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайняті обслуговуванням полярографів); токсикологічних лабораторій; паразитологічних та вірусологічних відділень бактеріологічних лабораторій;

комірники, зайняті фасуванням дезінфекційних засобів; водії автотранспортних засобів при одночасному виконанні обов'язків дезінфекторів; працівники віваріїв при роботі з зараженими тваринами; молодші сестри та водії автомобілів, зайняті перевезенням інфекційних хворих

3. У закладах охорони здоров'я (підрозділах) Державної прикордонної служби України та на посадах, робота в (на) яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, що передбачені пунктами 1 і 2 цього Переліку, схемні посадові оклади (ставки) підвищуються на 30 відсотків

3.1. Заклади охорони здоров'я Державної прикордонної служби України, підрозділи та їх структурні підрозділи

посади персоналу, зайнятого на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, зайняті на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами;

молодші медичні сестри, сестри-господарки, зайняті на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами

Примітка. Працівникам, які займають указані у пунктах 1 і 2 цього Переліку посади, але не мають права на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно до пункту 1 на 25 % або до пункту 2 - на 15 %

4. Заклади охорони здоров'я (підрозділи) Державної прикордонної служби України та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників незалежно від їх найменування)

4.1. Відділення, палати, ізолятори установ охорони здоров'я Державної прикордонної служби України для хворих на активні форми туберкульозу; протитуберкульозні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів)

усі працівники

Професіонали та фахівці (зоологи, ентомологи, психологи та інші), посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або працівників з молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою, мають право на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для працівників військово-медичних закладів (підрозділів), наведених у цьому Переліку.

Начальник Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади
та органами військового
управління МВС України

Р.А. Черкасськийвгору