Документ z1131-08, действует, текущая редакция — Принятие от 10.11.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.12.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.11.2008 N 1019
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2008 р.
за N 1131/15822

Про внесення змін до Положення
про організацію навчально-виробничого процесу
у професійно-технічних навчальних закладах

Відповідно до Державної програми збереження, відродження і
розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
N 768 ( 768-2007-п ), та з метою створення умов для відродження
національної культури і поліпшення якості підготовки фахівців з
художніх промислів та ремесел Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585: абзац четвертий підпункту 2.2.7 пункту 2.2 доповнити реченням
такого змісту: "При проведенні занять теоретичного навчання з
професій художніх промислів та ремесел дозволяється поділ
навчальних груп на дві підгрупи"; пункт 3.8 після слів та цифр "не менше 12 чоловік" доповнити
словами, цифрою та знаками "(для професій художніх промислів та
ремесел не менше 6 чоловік)".
2. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України",
розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Гребельника О.П.
Міністр І.О.Вакарчуквверх