Документ z1130-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.10.2017. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.08.2017  № 3778


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1130/30998

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Доповнити пункт 7 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо покупцем здійснено оплату за актив(и) (майно) банку до укладення договору купівлі-продажу активу(ів) (майна) банку та Фондом було прийнято рішення про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) банк повертає такому покупцю перераховані ним кошти протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення Фондом.».

2. Внести до розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, такі зміни:

1) абзац одинадцятий пункту 2.8 глави 2 доповнити словами «, а також повертати покупцю активу(ів) (майна) банку перераховані ним кошти протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Фондом про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) у разі, якщо таким покупцем здійснено оплату за актив(и) (майно) банку до укладення договору купівлі-продажу такого(их) активу(ів) (майна)»;

2) речення друге пункту 3.4 глави 3 доповнити словами: «, а також повернення ініціатору переказу коштів відповідно до законодавства про переказ коштів і покупцю активу(ів) майна банку у випадках, визначених цим Положенням».

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника С.В. Рекрут.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору