Документ z1129-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1209-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2004 N 202/452
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2004 р.
за N 1129/9728
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень
до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров'я
України від 06.04.2001 N 161/137

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 року N 1097 ( 1097-2004-п ) "Про підвищення
з 1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", від 25 серпня 2004 року N 1093 ( 1093-2004-п )
"Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників
установ соціального захисту населення" та Постанови Верховної Ради
України від 19 червня 2003 року N 989-IV ( 989-15 ) "Про
Рекомендації парламентських слухань на тему: "Епідемія
туберкульозу в Україні та шляхи її подолання" Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 ) "Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та доповненнями), такі зміни
і доповнення:
1.1. Розділ 2 викласти у редакції, що додається;
1.2. Пункт 3.5 розділу 3 доповнити підпунктом 3.5.17 такого
змісту: "Схемні посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
установ соціального захисту населення, які безпосередньо
обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та
ліжкових хворих, визначені у розділі 2, підвищуються на
20 відсотків";
1.3. Графу 1 підпункту 5.1.7 розділу 5 викласти в редакції: "Станції, відділення екстреної медичної допомоги
республіканської та обласних лікарень, центри екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф";
1.4. Пункт 5.1.12 розділу 5 викласти у редакції: "5.1.12. За лікарями виїзних бригад станцій (відділень)
швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, які перейшли на посади головних лікарів
станцій швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф та їх заступників, керівників
відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за
працівниками з числа середнього медичного персоналу виїзних бригад
станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на
посади головного фельдшера станції, фельдшера (медичної сестри) з
приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам або старшого
фельдшера станції (підстанції) швидкої медичної допомоги, центрів
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зберігається
надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у
виїзних бригадах";
1.5. Абзац 6 пункту 6.1 розділу 6 доповнити реченням: "Для працівників цих служб не застосовується абзац другий
цього пункту";
1.6. Додаток 3 викласти у редакції, що додається.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення установити з 1 вересня 2004 року
посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів,
передбачених розділом 2 для відповідних посад (професій)
працівників.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони здоров'я України А.Підаєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра О.С.Яременко
Центральний Комітет профспілки
працівників охорони здоров'я
України
Голова Комітету Т.Л.Казаріна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України та Міністерства
охорони здоров'я України
від 10.09.2004 N 202/452)

2. Схеми посадових окладів працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні | | |посадові| | | оклади | | | (грн.):| |-------------------------------------------------------+--------| |2.1.1.|Лікарі-хірурги всіх найменувань* і | | | |лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, | | | |сімейні лікарі**, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 449 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 408 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 370 | | |- без категорії | 332 | |------+------------------------------------------------+--------| |2.1.2.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 321 | | |хірургічного профілю | | |------+------------------------------------------------+--------| |2.1.3.|Лікарі інших спеціальностей, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 428 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 390 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 360 | | |- без категорії | 321 | |------+------------------------------------------------+--------| |2.1.4.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 311 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог
(лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики),
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. ** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників
підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних
амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями "Терапія", "Підліткова терапія",
"Педіатрія", "Медицина невідкладних станів" та "Суднова медицина".
2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх
найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів
підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від
обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків. 2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів
(університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується
протягом 5 років на 5 відсотків. 2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади
встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших
спеціальностей (пункт 2.1.3). 2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.1.1. 2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно
від типу закладу та місця його розташування. 2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій
(далі - МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз
(далі - ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій
поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним
законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів 2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1-2.1.5 з
урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на
10-25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості
лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад
завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: - на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до
3 одиниць (включно); - на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до
6 одиниць (включно); - на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад
6 одиниць. 2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги
схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у
залежності від напруженості й обсягу роботи: - на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному
розписі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(40-120 посад персоналу); - на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному
розписі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(120-240 посад персоналу); - на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному
розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(понад 240 посад персоналу). 2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та
2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх
розмірів на 25 відсотків. 2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та
лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам,
старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний
посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на
20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу
(диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10
відсотків. 2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо,
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади
(у залежності від кількості осіб, які обслуговуються):
------------------------------------------------------- | Кількість осіб | Розміри посадових окладів (грн.)| |-------------------+---------------------------------| |до 160 осіб | 341 | |-------------------+---------------------------------| |від 161 до 320 | 351 | |-------------------+---------------------------------| |від 321 до 480 | 360 | |-------------------+---------------------------------| |від 481 до 640 | 370 | |-------------------+---------------------------------| |від 641 до 800 | 379 | |-------------------+---------------------------------| |понад 800 | 390 | ------------------------------------------------------- _______________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної
спеціальності розмір схемного посадового окладу визначається за
пунктом 2.2.1.
2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього
медичного персоналу
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові| | | оклади (грн.)| |------------------------------------------------+---------------| |2.3.1.|Сестри медичні, рентгенолаборанти, | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | |техніки, гіпсові техніки - ортезисти; | | | |сестри з дієтичного харчування, які | | | |мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 301 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 294 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 283 | | |- без категорії | 273 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.3.2.|Акушерки, сестри медичні: операційних, | | | |перев'язувальних, відділень (груп, | | | |палат) анестезіології та інтенсивної | | | |терапії, пологових будинків (відділень, | | | |палат), відділень (палат) | | | |новонароджених та недоношених дітей, | | | |станцій (відділень) швидкої медичної | | | |допомоги та невідкладної медичної | | | |допомоги, екстреної медичної допомоги, | | | |аудіометристи, оптометристи; помічники: | | | |санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, | | | |лікаря-паразитолога, ентомолога; | | | |фельдшери, лаборанти | | | |(фельдшери-лаборанти), медичні сестри | | | |загальної практики*, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 332 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 311 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 294 | | |- без категорії | 283 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.3.3.|Зубні лікарі, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 332 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 311 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 294 | | |- без категорії | 273 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.3.4.|Реєстратори медичні, дезінфектори | 262 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Медичним сестрам, призначеним на посади медичних сестер
загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями "Фельдшер", "Фельдшер швидкої
допомоги", "Акушерка жіночої консультації", "Медична сестра
стаціонару", "Медична сестра поліклініки", "Медична сестра
дитячого стаціонару", "Медична сестра дитячої поліклініки".
2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від
кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру
на 10-20 відсотків: - на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць (включно); - на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); - на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним
реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на
засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата
здійснюється згідно з чинним законодавством.
2.4. Визначення схемних окладів молодшого медичного персоналу
------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) |Схемні оклади| | | (грн.) | |--------------------------------------------------+-------------| |2.4.1.|Молодші медичні сестри: операційні, | 245 | | |перев'язувальні, палатні, з догляду за | | | |хворими | | |------+-------------------------------------------+-------------| |2.4.2.|Сестри-господині | 245 | |------+-------------------------------------------+-------------| |2.4.3.|Буфетниці, ванниці, няні, прибиральниці | 235 | | |(палатні) та інший молодший медичний | | | |персонал | | ------------------------------------------------------------------
2.5. Схемні оклади працівників територіальних центрів
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя
------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) |Схемні оклади| | | (грн.) | |--------------------------------------------------+-------------| |2.5.1.|Фахівці із соціальної роботи | | | |(із соціальної допомоги вдома): | | | |- провідний | 370 | | |- I категорії | 351 | | |- II категорії | 332 | | |- без категорії | 311 | |------+-------------------------------------------+-------------| |2.5.2.|Соціальні працівники: | | | |- першої кваліфікаційної категорії | 301 | | |- другої кваліфікаційної категорії | 283 | | |- без категорії | 262 | |------+-------------------------------------------+-------------| |2.5.3.|Молодша сестра милосердя, | 235 | | |соціальний робітник | | ------------------------------------------------------------------
2.6. Визначення схемних окладів керівних працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади, які | | | встановлюються | | | за групами | | | з оплати праці | | | (грн.) | | |--------------------| | | I | II |III|IV | V | |-------------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, |488|466 |438|408|390| | |генеральний директор, директор, | | | | | | | |головний державний санітарний | | | | | | | |лікар, начальник, завідувач) | | | | | | |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.2.|Головна медична сестра |370|351 |332|321|311| | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ лікувально-профілактичного| | | | | | | |закладу) | | | | | | | |- провізор |370|351 |341|332| - | | |- фармацевт |341|332 |321|311| - | |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.4.|Начальник планово-економічного |321|311 |301|294| - | | |відділу | | | | | | |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.5.|Головні фахівці |321|311 |301|294| - | |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики - кухні |332|321 |311|301|294| | |Завідувач молочної кухні |311|301 |294|283|273| |------+------------------------------------+---+----+---+---+---| |2.6.7.|Начальники служб, відділів |311|301 |294|283| - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення схемні посадові оклади
встановлюються на 5-15 відсотків нижче схемного посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без
підвищення за кваліфікаційну категорію): - заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; - заступнику керівника з економічних питань - на
10 відсотків; - іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру
на 10-15 відсотків. 2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я,
лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в
розмірі 360 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять
до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 370 гривень. 2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка
Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним
експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста
схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 466 гривень. 2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів
охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального
захисту населення встановлюються відповідно до показників
віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в
додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю
"організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за
спеціальністю "провізор-організатор", які мають:
------------------------------------------------------------------ |- вищу кваліфікаційну категорію |на 106 грн. | |--------------------------------------------+-------------------| |- першу кваліфікаційну категорію | на 76 грн. | |--------------------------------------------+-------------------| |- другу кваліфікаційну категорію | на 57 грн. | ------------------------------------------------------------------
б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
------------------------------------------------------------------ |- вищу кваліфікаційну категорію |на 67 грн. | |--------------------------------------------+-------------------| |- першу кваліфікаційну категорію |на 43 грн. | |--------------------------------------------+-------------------| |- другу кваліфікаційну категорію |на 21 грн. | ------------------------------------------------------------------
2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові| | | оклади (грн.) | |------------------------------------------------+---------------| |2.7.1.|Старший провізор, провізор | | | |контрольно-аналітичної лабораторії, | | | |провізор-аналітик, робота якого | | | |пов'язана з перевірками підвідомчої | | | |мережі, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 428 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 390 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 360 | | |- без категорії | 332 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.2.|Провізори, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 390 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 360 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 341 | | |- без категорії | 321 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.3.|Провізор-інтерн | 311 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.4.|Фармацевти, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 332 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 311 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 294 | | |- без категорії | 283 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.5.|Лаборанти контрольно-аналітичної | | | |лабораторії, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 301 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 294 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 283 | | |- без категорії | 273 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.6.|Продавець оптики | 253 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.7.|Молодший фармацевт, продавець кіоску | 245 | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.8.|Фасувальник-пакувальник, молодша | 235 | | |медична сестра-мийниця | | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.7.9.|Молодша медична сестра-мийниця, яка | 245 | | |використовує дезінфекційні засоби | | ------------------------------------------------------------------
2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів (крім баз, складів)
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади, які | | | встановлюються | | | за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |---------------------| | | I | II |III| IV | V | |------------------------------------------+---+----+---+----+---| |2.8.1.|Керівник (завідувач) |390|370 |351| 341|332| |------+-----------------------------------+---+----+---+----+---| |2.8.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | |- провізор |351|332 |321| -| -| | |- фармацевт |332|311 |301| -| -| |------+-----------------------------------+---+----+---+----+---| |2.8.3.|Начальник господарського |294|273 | - | -| -| | |відділу | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів
установлюються в розмірі 294 грн. - для провізорів, 283 грн. - для
фармацевтів. При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає
III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних
пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та
20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу. 2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового
товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис.грн. установлюється
схемний посадовий оклад у розмірі 273 грн. (перерахунок показників
у додатку 2). 2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів, обсяг роботи яких перевищує у 2 рази показники щодо
I групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків вище розмірів
окладів, визначених у пунктах 2.8.1-2.8.3. 2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної
районної аптеки (далі ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників,
головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та
їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району,
встановлюються за пунктом 8 із підвищенням: - на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до
15 аптек; - на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові оклади, які | | |встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------+---+------+-----+-----+-----| |2.9.1.|Завідувач |408| 390 | 370 | 360 | 351 | |------+----------------------------+---+------+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | |- провізор |360| 351 | 341 | 332 | 321 | | |- фармацевт |351| 341 | 332 | 321 | 311 | |------+----------------------------+---+------+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник |321| 311 | - | - | - | | |планово-економічного | | | | | | | |відділу | | | | | | |------+----------------------------+---+------+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) |311| 301 | 294 | 283 | 273 | | |інших відділів | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади |Центральна база | Інші бази спецмедпостачання | | |спецмедпостачання | за групою з оплати праці | | |(грн.) | (грн.) | | |--------------------+-----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |-------------+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Керівник | 466 | 438 | 417 | 400 | 379 | 360 | ------------------------------------------------------------------
2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові оклади, які встановлюються за| | | групами з оплати праці (грн.) | | |---------------------------------------------| | | I | II | III | IV | |------------------+---------+---------+------------+------------| |Керівник | 390 | 370 | 351 | 332 | ------------------------------------------------------------------
2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз,
складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо
I групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків. 2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників із
числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність
кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.
2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій
при закладах охорони здоров'я та органах соціального захисту
населення 2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад
у розмірі 301 гривні. 2.10.2. Фахівцям та технічним службовцям централізованих
бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до
пункту 2.12. 2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії
розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з
найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які
обслуговуються централізованою бухгалтерією.
2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків
відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз,
профілакторіїв
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові оклади, які | | |встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.1.|Директор (начальник) | 332 | 311 | 294 | 283 | 273 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 294 | 273 | - | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 294 | 273 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
2.12. Місячні посадові оклади керівників інших структурних
підрозділів, фахівців та технічних службовців
------------------------------------------------------------------ | | Місячні| | Посади |посадові| | | оклади | | | (грн.) | |-------------------------------------------------------+--------| |2.12.1. |Фахівці, які зайняті на роботах із | | | |рентгенівськими, радіологічними, радіаційними,| | | |радіометричними, дозиметричними, | | | |радіохімічними, лазерними, плазмовими, | | | |компресорними, вакуумними, електронними, | | | |телеметричними, ультразвуковими апаратами, | | | |приладами, препаратами та обладнанням; | | | |інженери з охорони праці, метрологи: | | | |Інженери: | | | |провідний | 332 | | |I категорії | 311 | | |II категорії | 294 | | |без категорії | 283 | | |Техніки: | | | |I категорії | 283 | | |II категорії | 273 | | |без категорії | 262 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.2. |Інженери служб (водопровідно-каналізаційної, | | | |газової, ліфтової, енергетичної, | | | |кондиціонування повітря, опалення, ремонту): | | | |провідний | 294 | | |I категорії | 283 | | |II категорії | 262 | | |без категорії | 253 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.3. |Інженери всіх спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | | |ветеринарний лікар, агроном, інші фахівці: | | | |провідний | 294 | | |I категорії | 283 | | |II категорії | 262 | | |без категорії | 253 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.4. |Художник ектопротезного кабінету, | 262 | | |художник-окопротезист, редактор | | | |центру здоров'я, художник | | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.5. |Гідрогеолог: | | | |I категорії | 283 | | |II категорії | 273 | | |без категорії | 262 | | |старший лаборант (з вищою освітою) | 273 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.6. |Техніки всіх спеціальностей, | | | |ветеринарний фельдшер, зоотехнік: | | | |I категорії | 262 | | |II категорії | 253 | | |без категорії | 245 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.7. |Завідувач виробництва (шеф-кухар): | | | |- у лікарнях до 500 ліжок | 253 | | |- від 500 до 800 ліжок | 262 | | |- понад 800 ліжок | 273 | | |- у госпіталях та санаторіях до 150 ліжок | 253 | | |- від 150 до 250 ліжок | 262 | | |- понад 250 ліжок | 273 | | |- в установах соціального захисту населення | 273 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.8. |Завідувач: | | | |- центрального складу, канцелярії | 273 | | |- друкарського бюро, | | | |копіювально-розмножувального бюро, | 253 | | |фотолабораторії, експедиції, господарства, | | | |архіву, складу, гуртожитку, пральні, | | | |клубу тощо | | | |- камери схову, віварію, кінного двору | 235 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.9. |Старші: товарознавець, касир, інспектор, | 253 | | |табельник, перекладач-дактилолог, | | | |стенографістка | | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.10.|Інші фахівці та технічні службовці: | 245 | | |товарознавець, експедитор, секретар учбової | | | |частини, касир, інспектор, агент з постачання,| | | |діловод, архіваріус, табельник, копіювальник, | | | |кресляр, обліковець, друкарка, секретар, | | | |стенографістка, інкасатор, комендант, | | | |паспортист, обліковець, евакуатор, | | | |секретар-друкарка, інші | | | |Оператор диспетчерської служби | 245 | | |Диспетчер | 245 | | |Старший диспетчер | 253 | | |Оператор комп'ютерного набору | 245 | | |Старший оператор комп'ютерного набору | 253 | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.11.|Старші: виконавець робіт (начальник дільниці),| 283 | | |майстер (у т. ч. виробничого навчання), | | | |контрольний майстер, інструктори з трудової | | | |терапії | | |--------+----------------------------------------------+--------| |2.12.12.|Майстер (у т.ч. виробничого навчання), | 273 | | |контрольний майстер, механік, виконроб | | | |інструктори з трудової терапії | | ------------------------------------------------------------------
2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади
------------------------------------------------------------------ | Найменування професії |Місячні| | |оклади | | |(грн.) | |--------------------------------------------------------+-------| |Береговий: матрос, робітник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Береговий: матрос, робітник (старший) | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Банник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Водій електро- та автовізка | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Водій транспортно-прибиральних машин | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Водій самохідних механізмів | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Гардеробник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Єгер | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Єгер (старший) | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Опалювач | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Кастелянка | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Комірник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Комірник (старший) | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Конюх | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Кубівник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Кур'єр | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Лісник | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Ліфтер | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | |від 2,5 до 5 метрів за сек. | 229 | |від 5 до 7 метрів за сек. | 235 | |більше 7 метрів за сек. | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Двірник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітник ритуальних послуг | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Черговий гуртожитку, поверху | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Старший електромеханік | 253 | |--------------------------------------------------------+-------| |Електромеханік | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор електрозв'язку | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Телеграфіст, телефоніст | | |I кл. | 253 | |II кл. | 245 | |III кл. | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Лаборант, який не має вищої освіти | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор заправних станцій | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сторож | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Гідрометеоспостерігач | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Візник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Візник з вивезення нечистот з вигрібних ям | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Маркувальник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Комплектувальник білизни | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Прасувальник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Апаратник хімічного чищення | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор електронно-обчислювальних та | | |обчислювальних машин | | |I категорії | 253 | |II категорії | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор електронно-обчислювальних та | 253 | |обчислювальних машин (старший) | | |--------------------------------------------------------+-------| |Оператор копіювальних і розмножувальних машин: | | |при одержанні копій на папері | 235 | |при виготовленні друкарських форм із текстових | 245 | |і штрихових оригіналів | | |--------------------------------------------------------+-------| |Палітурник документів | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Натирач підлоги | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Натирач підлоги з цінних порід деревини | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів)| 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Перукар | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Офіціант | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Провідник із супроводження вантажів | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітник з благоустрою (на роботах з видалення | 235 | |нечистот вручну) | | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітник з обслуговування й ремонту будинків | 245 | |(обладнання) | | |--------------------------------------------------------+-------| |Садівник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Сатураторник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Склографіст (ротаторник) | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Підсобний робітник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Ремонтувальник висотних частин будинків | 253 | |--------------------------------------------------------+-------| |Препаратор | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Склопротиральник | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітник з догляду за тваринами | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Прибиральник територій | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Прибиральник службових приміщень | 229 | |--------------------------------------------------------+-------| |Прибиральник виробничих приміщень | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Прибиральник сміттєпроводів | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Фотограф | 245 | |--------------------------------------------------------+-------| |Швачка | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Вантажник | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Електроосвітлювач | 235 | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітники з наладки, експлуатації та ремонту | 253 | |електронного та іншого особливо складного | | |обладнання | | |--------------------------------------------------------+-------| |Висококваліфіковані робітники, які зайняті на особливо | 262 | |важливих і відповідальних роботах (у т.ч. з ремонту | | |взуття та з виробничого навчання) | | |--------------------------------------------------------+-------| |Робітники, які зайняті комплексним обслуговуванням | | |і ремонтом будинків: | | |за 2-5 професіями | 253 | |за 6 і більше професіями | 262 | |--------------------------------------------------------+-------| |Оптик медичний | 262 | |--------------------------------------------------------+-------| |Механік дизельної та холодильної установок | 253 | ------------------------------------------------------------------
2.14. Місячні оклади робітників, які зайняті на
вантажно-розвантажувальних роботах
------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт |Місячні оклади | | | (грн.) | |-----------------------------------------------+----------------| |2.14.1.|При навантаженні (розвантаженні) на | 235 | | |судна шкідливих для здоров'я вантажів, | | | |що змерзлись, і вантажів з вагою | | | |одного місця понад 50 кг: у гарячому | | | |стані металу, агломерату і шлаку, | | | |руди, пеку, вугілля, вугільного | | | |брикету, креозоту, подової і анодної | | | |маси, азбесту, негашеного вапна та | | | |мінеральної вати, цементу | | |-------+---------------------------------------+----------------| |2.14.2.|При навантаженні (розвантаженні) у | 235 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший | | | |рухомий склад шкідливих для здоров'я | | | |вантажів, що змерзлись, і вантажів з | | | |вагою одного місця понад 50 кг, на | | | |судна інших вантажів | | |-------+---------------------------------------+----------------| |2.14.3.|При навантаженні (розвантаженні) у | 229 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший | | | |рухомий склад решти вантажів, на | | | |внутрішньоскладській переробці | | | |вантажів | | ------------------------------------------------------------------
2.14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних
складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться за пунктом 2.14.3. 2.14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час,
установлюються місячні оклади: - при відрядній оплаті - 229 гривень; - при погодинній оплаті - 235 гривень.
2.15. Працівники підсобних сільських господарств 2.15.1. Посадові оклади керівників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Посади |Місячні посадові | | | оклади (грн.) | |----------------------------------------------+-----------------| |Директор, завідувач підсобного сільського | | |господарства з обсягом виробництва продукції: | | |до 50 тис.грн. | 273 | |понад 50 тис.грн. | 294 | ------------------------------------------------------------------
2.15.2. Місячні оклади робітників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Професії |Місячні оклади, які встановлюються | | | за кваліфікаційними розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Механізатори | 235 | 237 | 242 | 246 |249 |253 | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, зайняті: | | | | | | | |- на ремонтних і верстатних | | | | | | | |роботах | 235 | 237 | 242 | 246 |249 |253 | |- на верстатних роботах | 245 | 247 | 250 | 257 |259 |262 | |з обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, які зайняті на | | | | | | | |ручних роботах: | | | | | | | |- у тваринництві | 229 | - | - | - | - | - | |- у рослинництві | 235 | - | - | - | - | - | |- трактористи-машиністи | 229 | 235 | 237 | 242 |246 |249 | ------------------------------------------------------------------
2.16. Місячні тарифні ставки працівників автомобільного
транспорту 2.16.1. Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Вантажо- | Місячні тарифні ставки, які встановлюються за | | підйомність | групами автомобілів (грн.) | | |------------------------------------------------| | | I група | II група | III група | | |-----------+-------------------+----------------| | | Бортові | Спеціалізовані і | Автомобілі для | | |автомобілі,| спеціальні | перевезення | | | автомобі- | автомобілі: | цементу, | | |лі-фургони | самоскиди, |отрутохімікатів,| | |загального |цистерни, фургони, | трупів, | | |призначення| рефрижератори, | безводного | | | | контейнеровози, |аміаку, аміачної| | | |пожежні, технічної |води, сміття, що| | | | допомоги, | гниє, | | | | снігоочищувальні, | асенізаційних | | | | поливально-мийні, | вантажів | | | |підмітально-приби- | | | | | ральні, автокрани,| | | | | автонавантажувачі | | | | | та інші, сідельні | | | | | тягачі з | | | | | напівпричепами та | | | | | баластні тягачі з | | | | | причепами | | |---------------+-----------+-------------------+----------------| |до 1,5 | 235 | 237 | 242 | |понад 1,5 до 3 | 237 | 242 | 246 | |понад 3 до 5 | 242 | 246 | 249 | |понад 5 до 7 | 246 | 249 | 253 | |понад 7 до 10 | 249 | 253 | 258 | |понад 10 до 20 | 253 | 258 | 261 | |понад 20 до 40 | 258 | 261 | 262 | |понад 40 до 60 | 262 | 262 | - | |понад 60 | - | 262 | - | ------------------------------------------------------------------
2.16.2. Водії легкових (у т.ч. спеціальних) автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий обсяг | Місячні тарифні ставки (грн.) | | автомобіля | двигуна (л) |-------------------------------| | | |Загальні |При роботі на | | | | |легкових таксі у | | | | |м. Києві і в містах з| | | | |чисельністю населення| | | | |500 тис. чоловік і | | | | |більше; на санітарних| | | | |автомобілях (крім | | | | |швидкої допомоги) | |-------------+------------------+---------+---------------------| |Особливо | до 1,8 | 235 | 242 | |малий і малий| | | | |Середній | понад 1,8 до 3,5 | 237 | 246 | |Великий | понад 3,5 | 242 | 249 | ------------------------------------------------------------------
2.16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та
оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу
"сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки| | | двигуна (л) | (грн.) | |------------------------+----------------+----------------------| |Особливо малий і малий | до 1,8 | 249 | |------------------------+----------------+----------------------| |Середній (а також |понад 1,8 до 3,5| 253 | |автобуси спеціальні та | | | |швидкої медичної | | | |допомоги) | | | |------------------------+----------------+----------------------| |Великий (а також | понад 3,5 | 258 | |автобуси спеціальні та | | | |швидкої медичної | | | |допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
2.16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ | Клас автобуса| Габаритна | Місячні тарифні ставки (грн.) | | |довжина автобуса |-------------------------------| | | (м) |Загальні|При роботі на міських | | | | | та екскурсійних | | | | | маршрутах у м. Києві | | | | | та інших містах із | | | | |чисельністю населення | | | | | 500 тис. чоловік і | | | | |більше; на санітарних | | | | | автобусах (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |--------------+-----------------+--------+----------------------| |Особливо малий|до 5 | 237 | 242 | |Малий |а) понад 5 до 6,5| 242 | 246 | | |б) понад 6,5 | 246 | 249 | | |до 7,5 | | | |Середній |понад 7,5 до 9,5 | 249 | 253 | |Великий |а) понад 9,5 | 253 | 258 | | |до 11 | | | | |б) понад 11 до 12| 258 | 261 | | |в) понад 12 до 15| 261 | 262 | | |г) понад 15 до 18| 262 | 262 | ------------------------------------------------------------------
2.16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт -
235 гривень. 2.16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до
100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин)
установлюється посадовий оклад у розмірі 294 грн., а більше
100 одиниць - 332 грн. 2.16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і установ
соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до
50 наявних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад
установлюється в розмірі 262 грн., механікам з рухомим складом
від 15 до 25 одиниць - 253 грн. 2.16.8. Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки
підвищуються на 20 відсотків.
2.17. Місячні оклади робітників, зайнятих на ремонті рухомого
складу, устаткування, на верстатних роботах і на роботах у
спеціалізованих цехах (із нормальними умовами праці)
------------------------------------------------------------------ | Професії | Місячні оклади, які | | | встановлюються за розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II |III | IV | V | VI | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.1. Робітники з ремонту |229 |235 |237 |242 |246 |249 | |устаткування (рухомого складу, | | | | | | | |суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |та автоматів; | | | | | | | |ремонтно-будівельних, | | | | | | | |енергетичних, ливарних, | | | | | | | |ковальських, паросилового | | | | | | | |обладнання, електролітичних, | | | | | | | |компресорних, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | |кисневих установок, очисних споруд| | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.2. Робітники, що виконують |235 |237 |242 |246 |249 |253 | |верстатні роботи з обробки металу | | | | | | | |та інших матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах, роботи з| | | | | | | |холодної штамповки металу та інших| | | | | | | |матеріалів, виготовлення і ремонту| | | | | | | |інструменту і технологічної | | | | | | | |оснастки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.3. Робітники у виробничих |235 |237 |242 |246 |249 |253 | |цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | |ремонтом і наладкою основного | | | | | | | |технологічного | | | | | | | |електро-енергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електронно-вимірювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |і автоматики | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.4. Робітники у виробничих |242 |246 |249 |253 |258 |261 | |цехах та підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |автомобільних шин та | | | | | | | |виготовленням гумово-технічних | | | | | | | |виробів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.5. Робітники, зайняті |229 |235 |237 |242 |246 |249 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |водопровідних та каналізаційних | | | | | | | |систем, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |меблів та інших виробів із | | | | | | | |дерева, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |взуття, експлуатацією та | | | | | | | |обслуговуванням котелень; | | | | | | | |газозварювальники | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.6. Робітники, зайняті |235 |237 |242 |246 |249 |253 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |технологічного обладнання та | | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.7. Робітники, зайняті в |237 |242 |246 |249 |253 |258 | |будівництві, на | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | |ремонтно-вантажних роботах, та | | | | | | | |робітники учбово-виробничих | | | | | | | |(учбових) майстерень | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.8. Кухарі та інші виробничі |229 |235 |237 |242 |246 |249 | |робітники громадського харчування | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2.17.9. Ливарники, полірувальники |242 |246 |249 |253 |259 |262 | ------------------------------------------------------------------
2.18. Визначення посадових окладів працівників центрів
медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та
автоматизованих систем управління 2.18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління
------------------------------------------------------------------ |Чисельність населення, що |Групи з|Посадові оклади (грн.) | |обслуговується |оплати | | |лікувально-профілактичними | праці | | |закладами, які закріплені за | | | |центрами медичної статистики, | | | |інформатики та автоматизованих | | | |систем управління (тис. чол.) | | | |--------------------------------+-------+-----------------------| |понад 2500 | I | 417 | |від 1500 до 2500 | II | 400 | |від 500 до 1500 | III | 379 | |до 500 | IV | 360 | ------------------------------------------------------------------
За наявності у керівників центрів медичної статистики,
інформаційно-аналітичних центрів кваліфікаційної категорії за
спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" їх
посадові оклади підвищуються у розмірах, установлених у пункті
2.6.11. 2.18.2. Керівникам відділів (бюро) автоматизованих систем
управління посадові оклади встановлюються за пунктом 2.12.3 із
підвищенням на 20 відсотків. 2.18.3. Посадові оклади інших працівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління встановлюються за пунктами 2.12, 2.13. 2.18.4. Керівнику центру статистики МОЗ України схемний
посадовий оклад установлюється у розмірі 438 гривень.
2.19. Ставки погодинної оплати праці працівників, які
залучаються закладами та організаціями для проведення консультацій
------------------------------------------------------------------ |Науковий ступінь, вчене звання |Ставки погодинної оплати (грн.) | |-------------------------------+--------------------------------| |Професор, доктор медичних наук | 25,62 | |-------------------------------+--------------------------------| |Доцент, кандидат медичних наук | 21,57 | |-------------------------------+--------------------------------| |Особи, які не мають наукового | 18,89 | |ступеня, зі стажем роботи не | | |менше 5 років | | ------------------------------------------------------------------
2.19.1. Ставки погодинної оплати праці академіка та
члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок
погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук. 2.19.2. Разова консультація тривалістю менше однієї години
сплачується як за годину. 2.19.3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі,
проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу
лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у
дорозі. 2.19.4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не
застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до
проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.
Начальник управління організації
заробітної плати Міністерства
праці та соціальної політики
України Л.І.Колеснікова-Гузевата
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Міністерства охорони здоров'я
України Л.І.Карамушка

Додаток 3
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення
(у редакції наказу
Мінпраці МОЗ України
від 10.09.2004 N 202/452)

ПЕРЕЛІК
закладів (підрозділів) та посад,
робота у яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) у зв'язку
з небезпечними для здоров'я та особливо
тяжкими умовами праці

1. Заклади, підрозділи та посади з особливо небезпечними для
здоров'я та особливо важкими умовами праці, робота в яких дає
право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 25
відсотків
1.1. Протичумні заклади, підрозділи: Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати, ізолятори,
кабінети, пункти. Усі працівники.
1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих,
геріатричні пансіонати, відділення: Центри, відділення, палати та кабінети для лікування та
реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи з
порушенням психіки. Спеціалізовані відділення (палати) лікувально-профілактичних
закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які
одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або
гострого алкогольного отруєння.
Таблиця
--------------------------------------------------------------------- | Найменування посад | |-------------------------------------------------------------------| |лікарів і провізорів,| середнього медичного | молодшого медичного | | фахівців та | та фармацевтичного | та фармацевтичного | | службовців, які | персоналу, фахівців |персоналу, робітників | |підлягають заміщенню | та службовців | | | особами з вищою | | | | освітою | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+----------------------+----------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, |незалежно від їх |незалежно від їх | |соціальні працівники |найменування, |найменування, | | |соціальні працівники |перукарі та інші | | | |професії робітників, | | | |що обслуговують | | | |хворих | |-------------------------------------------------------------------| |1.3. Групи для дітей з органічним ураженням нервової системи з | |порушенням психіки | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади середнього |Посади молодшого | | |медичного персоналу |медичного персоналу | | |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |1.4. Будинки дитини, ясла, санаторії, відділення для дітей з | |органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням | |психіки | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, |незалежно від їх |незалежно від їх | |соціальні працівники |найменування, |найменування | | |соціальні працівники | | |-------------------------------------------------------------------| |1.5. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх | |структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що | |не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які | |страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. | | Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих | |та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, | |інших закладів охорони здоров'я | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, у тому |незалежно від їх |незалежно від їх | |числі для |найменування, у тому |найменування, у тому | |обслуговування хворих|числі для |числі для | |у виробничих |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |(трудових) майстернях|у лікувально- |у лікувально- | |та підсобних |виробничих (трудових) |виробничих (трудових) | |господарствах (за |майстернях та |майстернях та | |винятком посад |підсобних |підсобних | |лікарів відділень, |господарствах (за |господарствах; | |кабінетів, палат, які|винятком посад |професії робітників, | |не передбачені для |середнього медичного |які працюють у | |лікування психічно |персоналу відділень, |відділеннях, - | |хворих та осіб, котрі|кабінетів, палат, не |перукарі, | |страждають на хроніч-|передбачених для |гардеробники, ліфтери | |ний алкоголізм та |лікування психічно |та ін.; професії | |наркоманію), |хворих та осіб, котрі |робітників, які | |спеціалісти та |страждають хронічним |зайняті | |службовці, у тому |алкоголізмом і |обслуговуванням | |числі заступники |наркоманією, медичних |хворих | |головного лікаря з |реєстраторів архіву); | | |економічних питань, |завідувачі | | |бібліотечні та |господарства | | |соціальні працівники,| | | |працівники клубу, | | | |психологи, | | | |юрисконсульти | | | |-------------------------------------------------------------------| |1.6. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |спеціалізованих |медичного персоналу |медичного персоналу, | |бригад з надання |спеціалізованих |а також водіїв | |медичної допомоги та |бригад з надання |автомобілів | |перевезення психічно |медичної допомоги та |спеціалізованих | |хворих |перевезення психічно |бригад з надання | | |хворих |медичної допомоги та | | | |перевезення психічно | | | |хворих | |-------------------------------------------------------------------| |1.7. Школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі садки, | |ясла-садки та інші заклади освіти для дітей з вадами розумового | |розвитку та дітей з ураженням центральної нервової системи з | |порушенням психіки | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів усіх |Посади середнього |Посади молодшого | |найменувань, що |медичного персоналу |медичного персоналу | |передбачені для |всіх найменувань, що |всіх найменувань, що | |обслуговування хворих|передбачені для |передбачені для | |у цих закладах, |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |незалежно від |у цих закладах, |у цих закладах, | |підпорядкування |незалежно від |незалежно від | |закладів, у штаті |підпорядкування |підпорядкування | |яких вони є |закладів, у штаті |закладів, у штаті | | |яких вони є |яких вони є | |-------------------------------------------------------------------| |1.8. Бароопераційні | |-------------------------------------------------------------------| |Посади працівників, |Посади працівників, |Посади працівників, | |які постійно зайняті |які постійно зайняті |які постійно зайняті | |на роботі в |на роботі в |на роботі в | |бароопераційних |бароопераційних |бароопераційних | |-------------------------------------------------------------------| |1.9. Бюро судово-медичної експертизи | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх | | | |найменування | | |-------------------------------------------------------------------| |1.10. Заклади охорони здоров'я | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади дезінфекторів, | | | |які зайняті | | | |дезінфекційними | | | |роботами в шахтах | | |-------------------------------------------------------------------| |1.11. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при психіатричних | |(психоневрологічних), геріатричних закладах охорони здоров'я, | |установах соціального захисту населення, дитячих будинках- | |інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку | |-------------------------------------------------------------------| |Директори | |Обліковці, робітники | |(завідувачі), головні| |усіх професій, | |інженери, начальники | |інструктори | |цехів, старші майстри| |виробничого навчання | |та майстри | |робітників масових | | | |професій, бригадири | |-------------------------------------------------------------------| |1.12. Підсобні господарства при психіатричних (психоневрологічних) | |закладах, установах, психоневрологічних інтернатах та геріатричних | |пансіонатах, дитячих будинках-інтернатах для дітей з вадами | |фізичного або розумового розвитку | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники | |Обліковці, робітники | |господарств; | |усіх професій, | |спеціалісти, у тому | |інструктори | |числі агрономи, | |виробничого навчання | |зоотехніки | |робітників масових | | | |професій, бригадири | |-------------------------------------------------------------------| |1.13. Психоневрологічні інтернати та геріатричні пансіонати, | |дитячі будинки-інтернати для дітей з вадами фізичного або | |розумового розвитку, центри ранньої реабілітації дітей-інвалідів, | |центри, відділення реабілітації інвалідів | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники, посади |Посади середнього |Посади молодшого | |лікарів незалежно від|медичного персоналу |медичного персоналу | |їх найменування, у |незалежно від їх |незалежно від їх | |тому числі заступники|найменування |найменування; | |директора, | |робітники усіх | |спеціалісти та | |професій, що працюють | |службовці; | |у відділеннях та | |бібліотечні | |обслуговують хворих | |працівники та | | | |працівники клубу | | | |-------------------------------------------------------------------| |1.14. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри | |(бюро) медико-соціальної експертизи для психічно хворих | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, у тому |незалежно від їх |незалежно від їх | |числі голови (СЦМСЕ, |найменування |найменування, | |МСЕК) | |гардеробники | |-------------------------------------------------------------------| |1.15. Лабораторія гіпнології та психопрофілактики (клініки | |науково-дослідного інституту, центру) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів, |Посади середнього |Посади молодшого | |фахівців та |медичного персоналу, |медичного персоналу, | |службовців |спеціалістів та |робітників | | |службовців | | |-------------------------------------------------------------------| |1.16. Спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та | |інвалідів (для осіб, які направлені із приймальників- | |розподільників, місць позбавлення волі та ін.) | |-------------------------------------------------------------------| |Усі працівники, які |Усі працівники, які |Усі працівники, які | |входять до штату |входять до штату |входять до штату | |установи |установи |установи | |-------------------------------------------------------------------| |2. Заклади, підрозділи та посади, робота в яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 15 відсотків | |у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці | |-------------------------------------------------------------------| |2.1. Відділення госпіталів для інвалідів війни, санаторії, | |санаторії-профілакторії для хворих із закритими формами | |туберкульозу | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного та |медичного персоналу | |найменування; |фармацевтичного |незалежно від | |фармацевтичний |персоналу незалежно |найменування, | |персонал, у т.ч. |від їх найменувань, у |допоміжного персоналу | |завідувачі аптек |тому числі завідувачі |аптек (структурних | |(структурних |аптек (структурних |підрозділів) вказаних | |підрозділів) вказаних|підрозділів) вказаних |закладів, а також | |закладів; |закладів; |допоміжного персоналу | |фармацевтичний |фармацевтичний |самостійних | |персонал, у т.ч. |персонал, у т.ч. |госпрозрахункових | |завідувачі або їх |завідувачі або їх |лікарняних та | |заступники |заступники |міжлікарняних аптек, | |самостійних |самостійних |які безпосередньо | |госпрозрахункових |госпрозрахункових |обслуговують вказані | |лікарняних та |лікарняних та |заклади; робітники | |міжлікарняних аптек, |міжлікарняних аптек, |усіх професій | |які безпосередньо |які безпосередньо | | |обслуговують вказані |обслуговують вказані | | |заклади; спеціалісти |заклади; евакуатори | | |та службовці, у т.ч. | | | |бібліотечні | | | |працівники, | | | |працівники клубів | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.2. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при туберкульозних | |(протитуберкульозних) закладах | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від | |спеціалісти та |найменування; |найменування, | |службовці, у т.ч. |обліковці, |робітники усіх | |директор, |інструктори |професій | |головний інженер |виробничого навчання | | | |робітників масових | | | |професій, начальники | | | |цехів, старші | | | |майстри, майстри | | |-------------------------------------------------------------------| |2.3. Інфекційні лікарні (відділення, палати) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного та |медичного персоналу | |найменування; |фармацевтичного |незалежно від | |фармацевтичний |персоналу незалежно |найменування, | |персонал, у т.ч. |від їх найменування; |допоміжного персоналу | |завідувачі аптек |у т.ч. |аптек (структурних | |(структурних |завідувачі аптек |підрозділів) вказаних | |підрозділів) вказаних|(структурних |закладів, а також | |закладів; |підрозділів) вказаних |допоміжного персоналу | |фармацевтичний |закладів; |самостійних | |персонал, у т.ч. |фармацевтичний |госпрозрахункових | |завідувачі або їх |персонал, у т.ч. |лікарняних та | |заступники |завідувачі або |міжлікарняних аптек, | |самостійних |заступники |які безпосередньо | |госпрозрахункових |самостійних |обслуговують вказані | |лікарняних та |госпрозрахункових |заклади; робітники | |міжлікарняних аптек, |лікарняних та |усіх професій при | |які безпосередньо |міжлікарняних аптек, |роботі у | |обслуговують вказані |які безпосередньо |відділеннях, палатах | |заклади; спеціалісти |обслуговують вказані |і ті, хто обслуговує | |та службовці, у т.ч. |заклади; евакуатори |хворих | |бібліотечні | | | |працівники, | | | |працівники клубів | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.4. Кабінети інфекційних захворювань. | |Медичні пункти на вокзалах | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.5. Заклади (відділення, палати) для хворих з ураженням | |спинного мозку, яке супроводжується паралічем (парезом) | |нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових| |органів, відділення трансплантації кісткового мозку | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.6. Територіальні центри (відділення, відділи) соціального | |обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, | |будинки дитини та групи в дитячих садках, дитячих яслах, яслах- | |садках, будинках дитини загального типу: | |для дітей з туберкульозною інтоксикацією, малими та затихаючими | |формами туберкульозу; | |для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими | |вадами фізичного розвитку без порушення психіки; | |для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, у | |т.ч. дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; | |для дітей з порушенням слуху та мови (глухонімих, оглухлих, | |приглухуватих); | |для дітей з порушенням мови (тих, хто заїкається, з алалією та | |іншими порушеннями мови); | |для дітей з порушенням зору (незрячих і які слабо бачуть) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |інженерів, які |найменування, фахівці |найменування, | |працюють з апаратами |соціальної роботи |соціальні робітники | |для глухих, |(соціальної допомоги | | |ремонтують їх, |вдома), соціальні | | |складають програми |працівники | | |для навчання розвитку| | | |мови на комп'ютерах | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.7. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової | |системи з порушенням функції опорно-рухового апарату. | |Відділення, палати (групи) лікувально-профілактичних закладів для | |дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням | |функції опорно-рухового апарату | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.8. Відділення (групи, бригади) анестезіології, відділення | |(палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що | |забезпечує експрес-діагностику) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів- |Посади медичних |Посади молодшого | |анестезіологів або |сестер (фельдшерів) |медичного персоналу | |лікарів за профілем |незалежно від їх |незалежно від їх | |підрозділу, у т.ч. |найменування |найменування | |завідуючих | | | |-------------------------------------------------------------------| |2.9. Відділення (палати) | |для опікових хворих; | |для хворих з гострими отруєннями; | |гнійної хірургії усіх профілей для лікування хворих з | |хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; | |хірургічні усіх профілей, у яких при оперативних втручаннях | |постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним | |контролем, лазерні установки; | |гемодіалізу для лікування хворих із застосуванням методів | |гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, | |проведення штучного кровообігу; | |для новонароджених та недоношених дітей; | |педіатричні для новонароджених та недоношених дітей; | |неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |спеціалісти, які |найменування; |найменування | |обслуговують |спеціалісти, які | | |апаратуру відділень |обслуговують | | |гемодіалізу, штучного|апаратуру відділень | | |кровообігу |гемодіалізу, штучного | | | |кровообігу | | |-------------------------------------------------------------------| |2.10. Шкірно-венерологічні диспансери, відділення, палати, | |кабінети стаціонарів та поліклінік | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування; | | | |робітники усіх | | | |професій, які | | | |обслуговують хворих | |-------------------------------------------------------------------| |2.11. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та | |грязелікарні (відділення, кабінети) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування, які |незалежно від їх |незалежно від їх | |передбачені для |найменування (за |найменування, які | |обслуговування хворих|винятком |передбачені: для | |у приміщеннях |медстатистиків та |обслуговування хворих | |сірководневих, |медреєстраторів), які |у приміщеннях | |сірчистих та |передбачені: для |сірководневих, | |вуглеводневих ванн та|обслуговування хворих |сірчистих та | |грязей |у приміщеннях |вуглеводневих ванн та | | |сірководневих, |грязей; для | | |сірчистих та |відпускання родонових | | |вуглеводневих ванн та |ванн, озокеритових | | |грязей; для працюючих |процедур; для | | |у грязелікарнях; для |працюючих у | | |відпускання родонових |грязелікарнях, що | | |ванн; для підготовки |беруть участь у | | |озокеритових |наданні процедур | | |процедур; для |хворим дітям на | | |працюючих на |генераторах УВЧ (у | | |генераторах УВЧ будь- |середньому не менше | | |якої потужності (при |10 процедур за зміну).| | |відпусканні на місяць | Посади працівників, | | |у середньому не |що підігрівають та | | |менше 10 процедур за |підвозять грязі, | | |зміну) |готують штучну | | | |сірководневу воду. | | | | Професії робітників, | | | |які передбачені для | | | |постійного | | | |обслуговування | | | |приміщень: | | | |сірководневих, | | | |сірчистих, | | | |вуглеводневих і | | | |родонових ванн; | | | |обладнання та | | | |поточного ремонту | | | |будівель та споруд; | | | |приладів | | | |фізіотерапевтичних | | | |лікарень (відділень), | | | |обладнання підвалів, | | | |нагрівальних приладів | | | |ванних приміщень; | | | |насосних станцій, | | | |змішувачів і | | | |резервуарів, | | | |трубопроводів і | | | |оголовок бурових | | | |свердловин, | | | |сірководневих, | | | |сірчистих та | | | |вуглеводневих і | | | |родонових вод | |-------------------------------------------------------------------| |2.12. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні | |відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети усіх | |профілей. | |Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення | |каміння (ВРУДДКА) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування; |незалежно від їх |незалежно від їх | |спеціалістів при |найменування; |найменування | |постійній роботі у |спеціалістів при | | |сфері іонізуючого |постійній роботі у | | |випромінювання або з |сфері іонізуючого | | |радіоактивними |випромінювання або з | | |речовинами |радіоактивними | | | |речовинами | | |-------------------------------------------------------------------| |2.13. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров'я, у яких | |основним методом лікування є тривале застосування великих доз | |хіміотерапевтичних препаратів | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | | |незалежно від їх |медичного персоналу | | |найменування |незалежно від їх | | | |найменування | | |-------------------------------------------------------------------| |2.14. Барокамери та кесони | |Підземні відділення (палати) закладів охорони здоров'я, пункти | |охорони здоров'я, медпункти (у тому числі в спорудах | |метрополітену) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.15. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та | |ендоскопічні | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.16. Заклади переливання крові, відділення трансфузіології, | |заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення | |кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього | | |незалежно від їх |медичного персоналу | | |найменування, які |незалежно від їх | | |передбачені для |найменування, одна із | | |роботи із заготівлі, |посад інженера та | | |переробки та |техніка; які перед- | | |збереження в |бачені для роботи із | | |замороженому стані |заготівлі, переробки | | |крові, її компонентів|та збереження в | | |та кісткового мозку |замороженому стані | | | |компонентів крові, | | | |кісткового мозку | | |-------------------------------------------------------------------| |2.17. Патолого-анатомічні бюро (відділення, підрозділи). | |Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування, водій | |-------------------------------------------------------------------| |2.18. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних | |закладів (підрозділів) | |-------------------------------------------------------------------| |Лікар-психотерапевт |Медична сестра | | |-------------------------------------------------------------------| |2.19. Лабораторії (відділи, відділення), алергологічні кабінети | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування при |незалежно від їх |незалежно від їх | |роботі: з живим |найменування при |найменування при | |збудником інфекційних|роботі: з живим |роботі: з живим | |захворювань або |збудником інфекційних |збудником інфекційних | |хворими тваринами, з |захворювань або |захворювань або | |вірусами, які |хворими тваринами; з |хворими тваринами; | |викликають |вірусами, які |посади, які | |захворювання; з |викликають |забезпечують роботу | |хімічними речовинами,|захворювання; з |лаборантів з | |віднесеними до |хімічними речовинами, |бактеріології, | |алергенів, що пере- |віднесеними до |паразитології, та | |лічені у додатку 7; |алергенів, що |посади, які | |посади лікарів- |перелічені у додатку |передбачені для | |бактеріологів, |7; посади лаборантів |постійної роботи з | |лікарів-паразитологів|з бактеріології, |постановки реакції | |та лікарів- |паразитології та |іммобілізації блідих | |лаборантів, |спеціально виділені |трепонем | |передбачені для |посади для постійної | | |постійної роботи з |роботи з постановки | | |постановки реакції |реакції іммобілізації | | |іммобілізації блідих |блідих трепонем; | | |трепонем; посади |посади лаборантів | | |провізорів-аналітиків|контрольно- | | |контрольно- |аналітичних | | |аналітичних |лабораторій | | |лабораторій |госпрозрахункових | | |госпрозрахункових |аптек при роботі з | | |аптек при роботі з |хімічними речовинами, | | |хімічними речови- |віднесеними до | | |нами, віднесеними до |алергенів, які | | |алергенів, які |наведені у додатку 7 | | |наведені у додатку 7 | | | |-------------------------------------------------------------------| | 2.20. Дитячі будинки для сліпоглухонімих дітей та дітей з | |дефектами слуху та мови. | | Санаторії та будинки-інтернати для глухих та незрячих. | |Центр реабілітації глухонімих дітей. Центр реабілітації дітей з | |порушенням слуху та мови | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування; | | | |робітники усіх | | | |професій | |-------------------------------------------------------------------| | 2.21. Санаторні школи-інтернати, лісові школи, ясла-садки, | |дитячі садки, дитячі будинки, будинки для дітей, хворих на | |туберкульоз: | |- школи-інтернати, дитячі ясла, ясла-садки для дітей з | |дефектами слуху та мови; | |- навчальні заклади професійно-технічної освіти з підготовки | |робітників із числа глухонімих; | |- школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі | |садки, ясла-садки для дітей з ураженням центральної нервової | |системи з порушенням функції опорно-рухового апарату; | |- санаторії для інвалідів війни та праці системи соціального | |захисту населення | |-------------------------------------------------------------------| |Керівники та їх зас- |Посади середнього |Посади молодшого | |тупники |медичного персоналу |медичного персоналу | |Посади лікарів усіх |всіх найменувань, що |усіх найменувань, що | |найменувань, що пере-|передбачені для |передбачені для | |дбачені для обслуго- |обслуговування хворих |обслуговування хворих | |вування хворих у цих |у цих закладах, |у цих закладах, неза- | |закладах, незалежно |незалежно від |лежно від підпоряд | |від підпорядкування |підпорядкування |кування закладу, у | |закладу, у штаті |закладу, у штаті |штаті якого вони є | |якого вони є |якого вони є | | |-------------------------------------------------------------------| |2.22. Санітарно-профілактичні заклади | |-------------------------------------------------------------------| |Головний лікар, у |Посади середнього |Посади молодшого | |разі відсутності в |медичного персоналу |медперсоналу відділів | |закладі лікаря- |незалежно від їх |(відділень) особливо | |епідеміолога; |найменування відділів |небезпечних інфекцій; | |посади: |(відділень) особливо |санітарно-карантинних | |завідувачів відділів |небезпечних інфекцій, |та санітарно- | |(відділень), пунктів:|лаборантів з контролю |контрольних відділень | |особливо небезпечних |якості дезінфекції, |(відділів, пунктів), | |інфекцій, |лаборантів з |які передбачені для | |епідеміологічних, |вірусології, |роботи на апаратах з | |протиепідеміоло- |паразитології, |відкритою ртуттю (у | |гічних, |середнього медичного |т.ч. зайнятих | |паразитологічних, |персоналу санітарно- |обслуговуванням | |бактеріологічних, |карантинних та |полярографів); | |вірусологічних, |санітарно-контрольних |токсикологічних | |санітарно- |відділень (відділів, |лабораторій; | |карантинних, |пунктів); |паразитологічних та | |санітарно- |дезінфекторів, |вірусологічних | |контрольних, |дезінструкторів; |відділень | |дезінфекційних; |помічників лікарів- |бактеріологічних | |лікарів- |епідеміологів та |лабораторій. | |епідеміологів, |паразитологів; |Посади: комірників, | |лікарів- |помічників санітарних |зайнятих фасуванням | |дезінфекціоністів, |лікарів, техніків та |дезінфекційних | |лікарів- |лаборантів |засобів, водіїв | |паразитологів, |лабораторій |автомобілів при | |лікарів-вірусологів; |електромагнітних |одночасному виконанні | |лікарів відділів, |полів, а також |обов'язків | |відділень, пунктів: |спеціалістів, які |дезінфекторів; | |особливо небезпечних |здійснюють такий |працівників віваріїв | |інфекцій, санітарно- |контроль за |при роботі із | |карантинних та |відсутності |зараженими тваринами; | |санітарно- |лабораторій; |молодшого | |контрольних: |помічники санітарних |медперсоналу та | |завідувачів, |лікарів та лаборантів |водіїв автомобілів, | |санітарних лікарів, |відділень комунальної |зайнятих перевезенням | |інженерів лабораторій|гігієни та відділень |інфекційних хворих | |електромагнітних |(груп) гігієни праці | | |полів; санітарних |санітарно- | | |лікарів з комунальної|епідеміологічних | | |гігієни та гігієни |станцій (відділень, | | |праці, інженерів з |груп) | | |вентиляції санітарно-|метрополітенів; | | |епідеміологічних |лаборантів та | | |станцій (відділень, |техніків, посади яких | | |груп) метрополітенів;|передбачені для | | |лікарів-лаборантів та|роботи на апаратах з | | |інженерів, посади |відкритою ртуттю (у | | |яких передбачені для |т.ч. зайнятих | | |роботи на апаратах з |обслуговуванням | | |відкритою ртуттю (у |полярографів); | | |т.ч. зайнятих |середнього медичного | | |обслуговуванням |персоналу, зайнятого | | |полярографів); |перевезенням | | |лікарів-лаборантів |інфекційних хворих; | | |токсикологічних |лаборантів | | |лабораторій; |токсикологічних | | |санітарних лікарів з |лабораторій; | | |гігієни праці, |помічників санітарних | | |зайнятих виключно |лікарів з гігієни | | |обслуговуванням |праці, зайнятих | | |підприємств |виключно | | |гірничорудної, |обслуговуванням | | |гірничодобувної та |підприємств | | |хімічної |гірничорудної, | | |промисловості, |гірничодобувної та | | |інженерно-технічних |хімічної | | |працівників, яким |промисловості, | | |посадові оклади |інженерно-технічних | | |підвищують у зв'язку |працівників, яким | | |з небезпечними |посадові оклади | | |умовами праці |підвищують у зв'язку | | | |з шкідливими умовами | | | |праці | | |-------------------------------------------------------------------| |2.23. Багатопрофільні лікарні на 800 і більше ліжок | |лікар-психіатр | |-------------------------------------------------------------------| |2.24. Заклади охорони здоров'я та установи соціального захисту | |населення | |-------------------------------------------------------------------| | |Посади дезінфекторів |Посади працівників | | | |вольєрів для мавп, | | | |віваріїв | |-------------------------------------------------------------------| |2.25. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів | |Міністерства праці та соціальної політики України, нічліжні | |будинки, лікарні, центри, відділення "Хоспіс" | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |2.26. Технікуми-інтернати, ліцеї, професійно-технічні училища- | |інтернати системи Міністерства праці та соціальної політики України| |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування |незалежно від їх |незалежно від їх | | |найменування |найменування | |-------------------------------------------------------------------| |3. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) за двома та більше | |підставами, що передбачені розділами 1 і 2 цього Переліку, на | |30 відсотків | |-------------------------------------------------------------------| |3.1. Заклади охорони здоров'я та установи соціального захисту | |населення та їх структурні підрозділи | |-------------------------------------------------------------------| |Посади персоналу, |Посади середнього |Посади молодшого | |зайнятого на роботах,|медичного персоналу, |медичного персоналу, | |що дають право на |зайнятого на роботах, |зайнятого на | |підвищення схемних |що дають право на |роботах, що дають | |посадових окладів |підвищення схемних |право на підвищення | |(ставок) за двома та |посадових окладів |схемних посадових | |більше підставами, |(ставок) за двома та |окладів (ставок) за | |передбаченими у |більше підставами, |двома та більше | |розділах 1 і 2 цього |передбаченими у |підставами, | |Переліку |розділах 1 і 2 цього |передбаченими у | | |Переліку |розділах 1 і 2 цього | | | |Переліку | |-------------------------------------------------------------------| |Приклади: | |1. Інфекційна лікарня | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів- |Посади |Молодший медичний | |рентгенологів |рентгенлаборантів |персонал | | | |рентгенівського | | | |кабінету (відділення) | |-------------------------------------------------------------------| |2. Психоневрологічна або наркологічна лікарня (диспансер) | |-------------------------------------------------------------------| |Посади лікарів |Посади середнього |Посади молодшого | |(незалежно від їх |медичного персоналу |медичного персоналу | |найменування) |(незалежно від їх |(незалежно від їх | |спеціалізованих |найменування) |найменування) | |відділень для |спеціалізованих |спеціалізованих | |примусового лікування|відділень для |відділень для | |хворих на |примусового лікування |примусового лікування | |туберкульоз, які |хворих на |хворих на | |страждають хронічним |туберкульоз, які |туберкульоз, які | |алкоголізмом, |страждають хронічним |страждають хронічним | |наркоманією та |алкоголізмом, |алкоголізмом, | |психічними |наркоманією та |наркоманією та | |захворюваннями |психічними |психічними | | |захворюваннями |захворюваннями | |-------------------------------------------------------------------| |Примітка. Працівникам, які займають указані у 1 і 2 розділах | |Переліку посади, але не мають права на підвищення схемних | |посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, схемні | |посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно до 1 розділу на | |25% або до 2 розділу - на 15% | |-------------------------------------------------------------------| |Приклад. | |Схемні посадові оклади дезінфекторів, які працюють у | |психіатричних (психоневрологічних), наркологічних, туберкульозних | |та інфекційних лікарнях, дезінфекційних та санітарно- | |епідеміологічних станціях, підвищуються на 15%. | |-------------------------------------------------------------------| |4. Заклади, підрозділи та посади, робота на яких дає право на | |підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у | |зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх | |працівників незалежно від їх найменування) | |-------------------------------------------------------------------| |4.1. Туберкульозні (протитуберкульозні) лікарні, диспансери; | |відділення, палати, ізолятори закладів охорони здоров'я та | |санаторії для хворих на активні форми туберкульозу; | |протитуберкульозні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів | |(підрозділів) | |-------------------------------------------------------------------| |4.2. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри | |(бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз | |-------------------------------------------------------------------| |5. Різне | |Спеціалісти (зоологи, ентомологи, психологи та інші), | |посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або | |працівників із числа середнього медичного персоналу, мають право | |на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для | |працівників закладів, установ, підрозділів, наведених у цьому | |додатку. | ---------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
заробітної плати Міністерства
праці та соціальної політики
України Л.І.Колеснікова-Гузевата
Директор Департаменту
економіки і фінансів Міністерства
охорони здоров'я України Л.І.Карамушкавгору