Документ z1128-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2012, підстава - z0851-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему
28.10.2009 N 559
( z1127-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2009 р.
за N 1128/17144
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 258 ( z0851-12 ) від 10.05.2012 }
ЗМІНИ
до Положення про головні управління Держкомзему
в містах Києві та Севастополі
( z0624-08 )

1. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель.".
2. Пункт 4 після підпункту 36 доповнити новими підпунктами 37
та 38 такого змісту: "37) здійснює державний контроль за використанням та охороною
земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ) та інших законів; 38) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а
також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу;". У зв'язку з цим підпункт 37 вважати підпунктом 39.
3. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту: "Першого заступника або заступника начальника головного
управління - Головного державного інспектора з контролю за
використанням та охороною земель міста Києва або Севастополя
призначає на посаду та звільняє з посади Головний державний
інспектор України з контролю за використанням та охороною земель
за поданням керівника Державної інспекції з контролю за
використанням та охороною земель Держкомзему.".
Начальник Управління
правового забезпечення О.І.Юрецьвгору