Документ z1127-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.07.2014, підстава - z2161-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.10.2008 N 1140
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2008 р.
за N 1127/15818

Про затвердження нової редакції Положення
про порядок унесення інформації про ломбарди
до Державного реєстру фінансових установ
та про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }

Відповідно до статті 27, пункту 1 частини першої статті 28
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та підпункту 4 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), з метою удосконалення державного
регулювання діяльності ломбардів Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
2. До розділу I Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41
( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.09.2003 за N 797/8118, унести такі зміни:
2.1. В абзаці восьмому пункту 1 виключити слова "(та в
електронній формі)".
2.2. Пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих
видів фінансових установ можуть визначатися додаткові вимоги до
заявника для внесення інформації про нього та його відокремлені
підрозділи до Реєстру, вимоги до документів, які при цьому
подаються заявником, порядок унесення інформації про заявника та
його відокремлений підрозділ до Реєстру та виключення інформації
про заявника та його відокремлений підрозділ з Реєстру".
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
4. Ломбардам, інформація щодо яких унесена до Державного
реєстру фінансових установ до набуття чинності цим розпорядженням,
привести свою діяльність у відповідність до вимог нової редакції
Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до
Державного реєстру фінансових установ у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим розпорядженням.
5. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з
юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими
компаніями.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
N 435 від 02.10.08
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

{ Нова редакція Положення про порядок унесення інформації про
ломбарди до Державного реєстру фінансових установ втратила
чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
вгору