Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.20193228/5
Документ z1126-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2019  № 3228/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2019 р.
за № 1126/34097

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2019 року № 870 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 «Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про міжрегіональні управління
Міністерства юстиції України»;

2) у пункті 1 слова «Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «міжрегіональні управління Міністерства юстиції України».

2. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (зі змінами), слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції» замінити словами «міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України».

3. Затвердити Зміни до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (зі змінами), що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року № 91/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 75/20388 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 403/5 «Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях» (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2017 року № 1042/5 «Про затвердження Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2017 року за № 438/30306 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 16 лютого 2018 року № 386/5 «Про затвердження Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2018 року за № 193/31645 (зі змінами).

6. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) довести цей наказ до відома начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

8. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України вжити організаційних заходів щодо приведення посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до цього наказу та забезпечити неухильне його виконання.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23 жовтня 2019 року № 3228/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2019 р.
за № 1126/34097

ЗМІНИ
до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. Заголовок викласти в такій редакції:

«ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України».

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.».

3. У пункті 4:

підпункти 4.2-4.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.5-4.76 вважати відповідно підпунктами 4.2-4.73;

підпункти 4.6, 4.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.8-4.73 вважати відповідно підпунктами 4.6-4.71;

підпункти 4.11-4.13 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.14-4.71 вважати відповідно підпунктами 4.11-4.68;

підпункт 4.15 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.16-4.68 вважати відповідно підпунктами 4.15-4.67;

у підпунктах 4.49, 4.50 слова «Урядового уповноваженого» замінити словом «Уповноваженого».

4. Підпункт 6.9 пункту 6 виключити.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Начальник міжрегіонального управління призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник міжрегіонального управління має чотирьох заступників.

Заступники начальника міжрегіонального управління призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.».

6. У пункті 10:

підпункт 10.6 викласти в такій редакції:

«10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження проект структури міжрегіонального управління у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України;»;

у підпункті 10.14 слова «Управлінь державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції» замінити словами «Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь»;

підпункт 10.16 викласти в такій редакції:

«10.16 розподіляє обов’язки між своїми заступниками та затверджує їх посадові інструкції;».

7. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

«Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника міжрегіонального управління.».

8. У тексті Положення слова «Головне територіальне управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінити словами «міжрегіональне управління» у відповідних відмінках і числах.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченковгору