Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Перелік від 05.08.20162432/5
Документ z1126-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.08.2019, підстава - z0789-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016  № 2432/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1126/29256

Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 954/5 від 24.03.2017
№ 1829/5 від 07.06.2017
№ 3428/5 від 03.11.2017
№ 301/5 від 06.02.2018
№ 855/5 від 21.03.2018
№ 1468/5 від 08.05.2018
№ 1827/5 від 12.06.2018
№ 2492/5 від 30.07.2018
№ 3825/5 від 06.12.2018
№ 1385/5 від 06.05.2019
№ 2165/5 від 16.07.2019}

Відповідно до статей 8, 9 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709;

наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 478/26923.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статей 8, 9 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

В.о. Міністра

А. Янчук

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
05.08.2016 № 2432/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1126/29256

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему виконавчого провадження

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», визначає механізм функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження.

2. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу;

адміністратор Системи - державне підприємство «Національні інформаційні системи», уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення Системи, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій, передбачених цим Положенням;

відповідальна особа органу державної виконавчої служби - посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов’язки:

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передачі їх державному виконавцю;

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;

відповідальна особа приватного виконавця - особа, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, на яку покладено обов’язки:

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передання їх приватному виконавцю;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

держатель Системи - Міністерство юстиції України, що розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Системи та забезпечує її функціонування;

електронний архів - частина Системи, що містить інформацію про завершені виконавчі провадження, паперові справи яких передані до архіву;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень - окремий спецрозділ, який є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709, наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 478/26923;

Єдиний реєстр боржників - систематизована база даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна;

Реєстр рiшень, виконання яких гарантується державою, - складова частина Системи, в якій здійснюється облік рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризація заборгованості за цими рішеннями та їх передача до органу Казначейства.

3. Реєстраторами Системи є:

відповідальні особи органу державної виконавчої служби;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

державні виконавці органів державної виконавчої служби;

приватні виконавці;

помічники приватних виконавців;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

відповідальні особи приватних виконавців;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.

4. Користувачами системи є:

Міністерство юстиції України;

структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністерством юстиції України, до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави у справах  щодо невиконання рішень національних судів;

сторони виконавчого провадження.

5. Доступ до Системи реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Системи на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Системи. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.

{Пункт 5 розділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

6. Система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в органах державної виконавчої служби, у приватного виконавця, а саме:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її проходження;

об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

реєстрацію виконавчих дій та виготовлення документів виконавчого провадження;

контроль за дотриманням строків вчинення виконавчих дій;

надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;

централізоване зберігання документів виконавчого провадження в електронному вигляді;

централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження, а також облік та звітність за сумами на цих рахунках;

підготовку та формування статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації;

передачу документів виконавчого провадження до електронного архіву;

формування Єдиного реєстру боржників;

онлайн-сплату заборгованості за виконавчим провадженням.

{Абзац дванадцятий пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019}

{Пункт 7 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 954/5 від 24.03.2017}

7. Розмір плати за користування Системою встановлюється Міністерством юстиції України.

Кошти за користування Системою в першочерговому порядку спрямовуються на витрати, пов’язані зі створенням, підтримкою, супроводженням, удосконаленням та технічним супроводженням програмного забезпечення Системи.

{Абзац другий пункту 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 954/5 від 24.03.2017}

8. Система обліковує виконавчі документи за категорією стягнення (характером зобов’язання), суб’єктом стягувача та боржника, суб’єктом видачі виконавчого документа:

1) категорія стягнення:

стягнення коштів;

звернення стягнення на майно;

стягнення аліментів;

стягнення періодичних платежів (крім аліментів);

стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами;

стягнення соціальних виплат;

стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг;

стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення;

стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху;

забезпечення позову;

зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;

поновлення на роботі;

вселення стягувача;

виселення;

відібрання дитини;

заборона вчиняти певні дії;

конфіскація майна;

конфіскація майна, вилученого митними органами;

конфіскація майна засуджених;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

конфіскація коштів та майна за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення;

оплатне вилучення;

передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі;

стягнення коштів на користь держави;

рішення Європейського суду з прав людини;

стягнення виконавчого збору;

стягнення витрат виконавчого провадження;

стягнення штрафів, накладених державним, приватним  виконавцем;

стягнення основної винагороди приватного виконавця;

усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення побачення з дитиною;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

2) стягувач:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

{Підпункт 2 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

{Підпункт 2 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

3) боржник:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

{Підпункт 3 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

{Підпункт 3 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

4) суб’єкт, що видав виконавчий документ:

суд загальної юрисдикції;

господарський суд;

адміністративний суд;

Європейський суд з прав людини;

нотаріус;

комісія по трудових спорах;

інший орган, посадова особа;

державний виконавець;

приватний виконавець.

9. Система забезпечує можливість здійснювати пошук інформації за визначеними в пункті 8 цього розділу критеріями та формувати відповідну звітність за певний період часу.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 301/5 від 06.02.2018}

10. Система забезпечує інформаційну взаємодію з іншими реєстрами та базами даних державних органів, що містять дані про майно, доходи боржника. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.

11. За достовірність внесеної до Системи інформації відповідають реєстратори.

ІІ. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції

1. Вхідна кореспонденція, в тому числі виконавчі документи, приймається й опрацьовується відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) і реєструється у Системі в день її надходження. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється невідкладно після відновлення функціонування Системи.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017, № 1385/5 від 06.05.2019}

2. Під час реєстрації виконавчого документа відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець, помічник або відповідальна особа приватного виконавця) зобов’язана(ий) внести до Системи такі відомості:

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

дата надходження виконавчого документа;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, до якого надійшов виконавчий документ;

кореспондент, дата та номер заяви (супровідного листа) про відкриття виконавчого провадження (у разі якщо виконавчий документ надійшов без заяви (супровідного листа), робиться відповідна відмітка);

назва виконавчого документа, дата й номер видачі;

найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада  посадової особи, що видав(ла) документ;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - стягувача; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника;

{Абзац сьомий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

адреса стягувача, адреса боржника, зазначена у виконавчому документі або заяві про примусове виконання рішення;

категорія стягнення за виконавчим документом згідно з пунктом 8 розділу І цього Положення;

дата набрання рішенням законної (юридичної) сили;

резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом);

відомості про негайне виконання рішення (за наявності);

відомості про заяву стягувача про накладення арешту на майно боржника одночасно з відкриттям виконавчого провадження (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків - боржника - фізичної особи (за наявності);

номер телефону, факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача та боржника (за наявності);

відомості щодо серії та номера паспорта фізичної особи - боржника (за наявності);

реквізити рахунків стягувача та боржника (за наявності).

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017, № 855/5 від 21.03.2018}

3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

Кожному виконавчому провадженню надається єдиний унікальний номер, який формується Системою.

4. За даними про зареєстрований документ Системою формуються журнал реєстрації загальної вхідної кореспонденції, журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження, журнал обліку виконавчих проваджень.

На кожний зареєстрований виконавчий документ у Системі формується обкладинка виконавчого провадження.

За результатом реєстрації виконавчого документа відповідальна особа у Системі може сформувати довідку про реєстрацію виконавчого документа, яка містить:

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

дату реєстрації документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

вхідний номер документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

єдиний унікальний номер виконавчого провадження;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

найменування органу державної виконавчої служби, який здійснюватиме примусове виконання виконавчого документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

прізвище, ім’я, по батькові державного виконавця, на якого розподілено відповідний виконавчий документ;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

адресу відповідного веб-сайту в мережі Інтернет;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

5. Вихідна кореспонденція органів державної виконавчої служби (приватного виконавця), в тому числі документи виконавчого провадження, підлягає реєстрації у Системі. Дата реєстрації та вихідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

6. За даними про зареєстрований вихідний документ Системою формується журнал реєстрації вихідної кореспонденції. За необхідності (у разі внесення відомостей до Системи) ці дані переносяться Системою до розносної книги для місцевої кореспонденції та списку згрупованих поштових відправлень.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017}

7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, не допускаються, крім випадків виправлення технічних помилок, описок чи доповнення реєстраційних даних відомостями, отриманими під час проведення виконавчих дій, про що виноситься відповідна постанова.

{Абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються та зберігаються Системою автоматично.

Виконавчий документ, що реєструється в Системі, підлягає обов’язковому скануванню.

ІІІ. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органах державної виконавчої служби

1. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органі державної виконавчої служби здійснюється в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до Системи відповідальною особою органу державної виконавчої служби.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

2. Виконавчі документи розподіляються між державними виконавцями у довільному порядку із дотриманням черговості та з урахуванням встановленого коефіцієнта й кількості виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця, крім випадків, передбачених пунктами 6, 7 цього розділу.

3. При автоматичному розподілі виконавчих документів застосовуються такі коефіцієнти:

повний коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється без обмежень;

середній коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/2 від повного коефіцієнта;

низький коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/3 від повного коефіцієнта;

нульовий коефіцієнт - розподіл виконавчих документів не здійснюється.

4. Низький або нульовий коефіцієнт застосовується для керівника органу державної виконавчої служби, середній, низький або нульовий - для заступника керівника органу державної виконавчої служби.

5. Інформація про коефіцієнт вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

6. Виконання рішень Європейського суду з прав людини, рішень про конфіскацію майна, вилученого митними органами, здійснюється виключно державними виконавцями, визначеними керівником органу державної виконавчої служби. Інформація про державних виконавців, на яких покладається виконання таких рішень, вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

7. За рішенням керівника органу державної виконавчої служби на державних виконавців, які виконують рішення Європейського суду з прав людини, рішення про конфіскацію майна, вилученого митними органами, можуть розподілятися інші виконавчі документи. Такі державні виконавці можуть бути включені до складу виконавчих груп.

8. Про прийняття на роботу або звільнення з роботи державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби зобов’язаний письмово повідомити адміністратора Системи у день отримання відповідного наказу.

9. У разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються Системою на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

Постанови державних виконавців, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчими документами та за якими має бути відкрито виконавче провадження, розподіляються Системою на державних виконавців, за якими обліковуються виконавчі провадження, у яких винесено відповідні постанови.

{Пункт 9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017}

10. У разі прийняття рішення про утворення виконавчої групи керівник органу державної виконавчої служби вносить до Системи відомості про утворення виконавчої групи та її склад. Постанова про утворення виконавчої групи формується Системою автоматично.

11. Керівник органу державної виконавчої служби або його заступник кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до Системи. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

12. За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів керівник органу державної виконавчої служби вносить відповідні дані до Системи й автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється.  Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до Системи відповідних відомостей керівником органу державної виконавчої служби або закінчення строку запланованої відсутності.

13. У разі відсутності керівника органу державної виконавчої служби автоматичний розподіл виконавчих документів на особу, яка виконує його обов’язки, здійснюється за низьким або нульовим коефіцієнтом.

14. Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає керівник органу державної виконавчої служби та вносить таку інформацію до Системи.

15. У разі внесення до Системи інформації про заплановану відсутність державного виконавця в останній робочий день такий державний виконавець передає незавершені виконавчі провадження іншому державному виконавцю відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

Виконавчі провадження повертаються державному виконавцю, на виконанні якого вони перебували згідно з автоматичним розподілом, у день фактичного виходу його на роботу, про що Системою формується акт.

16. У разі незапланованої відсутності державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник до 10.00 години першого дня його відсутності вносить до Системи інформацію про необхідність передачі виконавчих проваджень іншому державному виконавцю.

Державний виконавець за допомогою Системи приймає всі незавершені виконавчі провадження відсутнього державного виконавця відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

У день виходу (до 10.00 години) на роботу державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник вносить до Системи відповідну інформацію. Виконавчі провадження, які передавалися іншому державному виконавцю, повертаються державному виконавцю, про що Система формує акт.

На період своєї відсутності державний виконавець не має  права користуватися Системою.

У разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця його доступ до Системи припиняється адміністратором на підставі відповідного повідомлення Міністерства юстиції України.

17. У разі внесення до Системи інформації про звільнення державного виконавця Система розподіляє незавершені виконавчі провадження, які перебували на виконанні у такого державного виконавця, на іншого державного виконавця відповідно до взаємозамінності.

У разі відновлення виконавчого провадження Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем, у якого таке провадження перебувало на виконанні. У разі звільнення державного виконавця Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем відповідно до взаємозамінності.

18. Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого у випадках, передбачених пунктами 15, 16 цього розділу, оформлюється дорученням керівника органу державної виконавчої служби.

19. Знеструмлення електромереж та інші обставини, що впливають на безперебійність і функціонування Системи, фіксуються актами керівника органу державної виконавчої служби із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин.

Керівник органу державної виконавчої служби зобов’язаний скласти акт та довести його до відома керівника вищого рівня не пізніше наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин.

20. Автоматичний розподіл виконавчих документів між державними виконавцями здійснюється невідкладно після налагодження роботи Системи або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу.

21. У разі настання обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, розподіл виконавчих документів, що видані за рішеннями, які підлягають негайному виконанню, та надійшли в період дії таких обставин, здійснюється керівником органу державної виконавчої служби або його заступником з дотриманням положень пункту 2 цього розділу.

Інформація щодо виконавчих документів, розподілених керівником органу державної виконавчої служби, вноситься до Системи не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, із зазначенням державного виконавця, на якого розподілено виконавчий документ.

ІV. Внесення до Системи відомостей щодо здійснення виконавчого провадження

1. Державний або приватний виконавець (далі - виконавець) після отримання виконавчого документа у строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», приймає рішення про відкриття виконавчого провадження чи про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

2. Виконавцем до Системи обов’язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень.

До Системи в обов’язковому порядку вносяться також відомості про всі документи, отримані на запит виконавця, заяви сторін виконавчого провадження, відповіді на них та їх скановані копії.

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Системи одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, або одночасно з виготовленням документа, яким оформлюється проведення виконавчої дії.

У разі здійснення виконавчої дії за межами органу державної виконавчої служби (офіса приватного виконавця) відомості про таку дію вносяться до Системи не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

4. Постанови виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Системи. Виготовлення постанов та інших документів виконавчого провадження не в Системі забороняється.

У разі тимчасової відсутності доступу до Системи (через перебої в електропостачанні тощо), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Системи з подальшим обов’язковим внесенням таких документів до системи в день усунення причин, що перешкоджали доступу до неї.

5. Документ виконавчого провадження, який направляється у паперовому вигляді, формується виконавцем у Системі до друку та вноситься до журналу реєстрації вихідної кореспонденції протягом 24 годин з моменту формування.

Документ виконавчого провадження в паперовому вигляді передається державним виконавцем на відправку відповідальній особі органу державної виконавчої служби (направляється приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) протягом 24 годин з моменту його формування.

{Абзац другий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

Платіжні вимоги підлягають внесенню відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до журналу реєстрації вихідної кореспонденції не пізніше наступного робочого дня  з моменту виготовлення.

{Абзац третій пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017, № 1385/5 від 06.05.2019}

6. Документ виконавчого провадження, який направляється в електронному вигляді, формується виконавцем у Системі із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

{Пункт 6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

7. У разі необхідності передачі виконавчого документа або виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, від органу державної виконавчої служби до приватного виконавця виконавець обирає в Системі відповідний орган державної виконавчої служби або приватного виконавця та реєструє таку передачу. Постанова про передачу виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

З моменту реєстрації передачі виконавчого документа (виконавчого провадження) Система унеможливлює реєстрацію виконавчих дій за цим виконавчим документом (виконавчим провадженням) виконавцем, який його передав, крім реєстрації скасування передачі виконавчого документа (виконавчого провадження).

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець, помічник або відповідальна особа приватного виконавця) після отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) в паперовому вигляді вносить відомості про отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) до Системи.

{Абзац третій пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017, № 1385/5 від 06.05.2019}

В органі державної виконавчої служби переданий(е) виконавчий документ (виконавче провадження) розподіляється Системою в порядку, встановленому розділом ІІІ цього Положення. Державний виконавець, на якого розподілено виконавчий документ (виконавче провадження), вносить до Системи відомості про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.  Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

Приватний виконавець у разі надходження виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його (їх) отримання вносить до Системи відомості про отримання виконавчого документа (виконавчого провадження). Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

V. Підготовка статистичних даних

1. Система забезпечує:

формування статистичних звітів на підставі наявних  у Системі даних;

формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних  у Системі даних за визначені в пункті 2 цього розділу періоди часу для отримання інформації про поточну ситуацію в органі державної виконавчої служби, у приватного виконавця для здійснення аналізу з метою підвищення продуктивності, ефективності та якості виконавчого провадження.

2. Система забезпечує можливість формування щоденної, щотижневої, щомісячної, щоквартальної, піврічної та річної звітностей.

VІ. Доступ до Системи та отримання інформації із Системи

1. Міністерство юстиції України забезпечує вільний та безоплатний доступ до інформації  Системи у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації (на основі поширених веб-оглядачів та редакторів) без обмежень та цілодобово, а саме:

{Абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер, дата відкриття та стан виконавчого провадження;

найменування органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), у якого перебуває на виконанні виконавче провадження.

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Надання сервісної послуги здійснюється на умовах договору, укладеного з адміністратором Системи.

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019}

2. Доступ до інформації Системи сторонам виконавчого провадження забезпечується через інструменти електронної ідентифікації відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також через ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження, який зазначається в довідці про реєстрацію виконавчого документа та постанові про відкриття виконавчого провадження.

Система забезпечує:

можливість формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації;

доступ сторонам виконавчого провадження до документів виконавчого провадження.

Під час доступу сторін виконавчого провадження до інформації Системи забезпечується можливість онлайн-сплати заборгованості за виконавчим провадженням. Під час формування запиту на онлайн-сплату відображається загальна заборгованість за виконавчим провадженням з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника за виконавчим провадженням, основної винагороди приватного виконавця.

{Пункт 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019}

3. Інформація із Системи щодо виконавчого провадження надається особам, визначеним абзацами першим - третім пункту 4 розділу І цього Положення, шляхом перегляду в електронному вигляді з можливістю її пошуку, узагальнення та формування за відповідними параметрами, а також шляхом формування інформаційної довідки та її друку.вгору