Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Свідоцтво, Форма типового документа, Журнал, Заява від 17.10.20193191/5
Документ z1125-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2019  № 3191/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1125/34096

Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 3, статті 17 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, що додається.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Данилов О.О.) забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з виготовленням бланків свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) забезпечити виготовлення бланків свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

5. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.Р.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 жовтня 2019 року № 3191/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1125/34096

ПОРЯДОК
видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі - свідоцтво) особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого та склала кваліфікаційний іспит, видачі дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва.

2. Наявність свідоцтва є обов’язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого.

3. Свідоцтво видається Мін’юстом без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія) про видачу свідоцтва особі, яка склала кваліфікаційний іспит.

4. У разі надходження рекомендації Комісії про видачу свідоцтва та за відсутності обставин, передбачених пунктом 9 цього Порядку, структурний підрозділ Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), готує висновок про наявність підстав для видачі свідоцтва, проєкт наказу Мін’юсту про видачу свідоцтва та оформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (додаток 1).

Висновок підписує керівник структурного підрозділу Мін’юсту або особа, яка виконує його обов’язки.

Висновок структурного підрозділу Мін’юсту, проєкт наказу та свідоцтво подаються структурним підрозділом Мін’юсту для підпису Міністру юстиції України або особі, яка виконує його обов’язки.

Підпис Міністра юстиції України або особи, яка виконує його обов’язки, на свідоцтві (дублікаті свідоцтва, переоформленому свідоцтві) скріплюється гербовою печаткою Мін’юсту.

5. Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі - Журнал) (додаток 2).

6. Свідоцтво вручається особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному вебсайті Мін’юсту наказу Мін’юсту про видачу свідоцтва на його ім’я не звернувся до Мін’юсту для його вручення, свідоцтво надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу арбітражного керуючого, зазначену в заяві про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки.

Про вручення або надіслання свідоцтва до графи 7 Журналу заноситься відповідний запис.

7. Датою видачі свідоцтва є дата його отримання арбітражним керуючим або його представником за довіреністю, а в разі направлення свідоцтва поштою - дата супровідного листа структурного підрозділу Мін’юсту.

8. Наказ Мін’юсту про видачу свідоцтва не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту.

9. Мін’юст приймає рішення про відмову у видачі свідоцтва, якщо на момент надходження до Мін’юсту рекомендації Комісії про видачу свідоцтва є підстави, що перешкоджають видачі свідоцтва особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, а саме:

втрата особою громадянства України;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною, безвісно відсутньою або померлою або про застосування до неї примусових заходів медичного характеру;

встановлення судом заборони обіймати керівні посади;

неможливість здійснення особою діяльності арбітражного керуючого за станом здоров’я;

виявлення неправдивих відомостей у документах, потрібних для отримання свідоцтва, які були подані для вирішення Комісією питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;

смерть особи.

10. У випадках, передбачених пунктом 9 цього Порядку, структурний підрозділ Мін’юсту готує висновок про наявність підстав для відмови у видачі свідоцтва та проєкт наказу Мін’юсту про відмову у видачі свідоцтва.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу Мін’юсту або особа, яка виконує його обов’язки.

Висновок структурного підрозділу Мін’юсту та проєкт наказу подаються структурним підрозділом Мін’юсту для підпису Міністру юстиції України або особі, яка виконує його обов’язки.

11. Копія наказу Мін’юсту про відмову у видачі свідоцтва, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилається особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки, протягом трьох робочих днів з дня видачі наказу Мін’юсту про відмову у видачі свідоцтва.

Наказ Мін’юсту про відмову у видачі свідоцтва не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту.

Наказ Мін’юсту про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено у судовому порядку.

12. У разі втрати, викрадення або пошкодження свідоцтва видається його дублікат.

13. У разі втрати або викрадення свідоцтва арбітражний керуючий повинен протягом десяти календарних днів письмово повідомити про це Мін’юст, дати оголошення про втрату або викрадення свідоцтва до місцевих засобів масової інформації, а в разі викрадення свідоцтва також звернутися до правоохоронних органів за місцем викрадення.

Втрачене або викрадене свідоцтво вважається недійсним.

14. Для одержання дубліката свідоцтва арбітражний керуючий подає до Мін’юсту заяву про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (додаток 3).

У разі втрати або викрадення свідоцтва до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого додаються докази опублікування оголошення про втрату або викрадення свідоцтва в місцевих засобах масової інформації, а також звернення до правоохоронних органів у разі викрадення свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого додається його оригінал.

15. Дублікат свідоцтва видається на підставі реєстраційного запису в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України.

16. Зміна прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва та посвідчення арбітражного керуючого.

У разі наявності підстави для переоформлення свідоцтва та посвідчення арбітражного керуючого арбітражний керуючий протягом місяця після зміни прізвища, імені або по батькові подає до Мін’юсту заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та посвідчення арбітражного керуючого (додаток 4) разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню, посвідченням арбітражного керуючого та відповідними документами або засвідченими в установленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

17. Дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво видаються Мін’юстом не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження відповідної заяви та документів, що додаються до неї.

18. У разі надання документів, визначених пунктами 14, 16 цього Порядку, та відповідності їх законодавству структурний підрозділ Мін’юсту готує висновок про наявність підстав для видачі дубліката або переоформлення свідоцтва, проєкт наказу Мін’юсту про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва, оформлює дублікат свідоцтва або переоформлене свідоцтво без присвоєння нового номера із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва відповідно до реєстраційного запису в Журналі.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу Мін’юсту або особа, яка виконує його обов’язки.

Висновок структурного підрозділу Мін’юсту, проєкт наказу та дублікат свідоцтва або переоформлене свідоцтво подаються структурним підрозділом Мін’юсту для підпису Міністру юстиції України або особі, яка виконує його обов’язки.

19. У лівому нижньому куті дубліката чи переоформленого свідоцтва проставляються номер і дата наказу Мін’юсту, на підставі якого видано дублікат свідоцтва або переоформлено свідоцтво.

На дублікаті свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка «Дублікат».

20. Наказ Мін’юсту про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва не пізніше наступного робочого дня з дня видачі цього наказу розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту.

21. Дублікат свідоцтва, переоформлене свідоцтво та переоформлене посвідчення арбітражного керуючого вручаються особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному вебсайті Мін’юсту наказу Мін’юсту про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва не звернувся до Мін’юсту для його вручення, дублікат свідоцтва або переоформлене свідоцтво та переоформлене посвідчення арбітражного керуючого надсилаються рекомендованим поштовим відправленням на адресу офісу (контори) арбітражного керуючого, зазначену у відповідній заяві, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки.

Про видачу дубліката або переоформленого свідоцтва, а також про їх вручення або надіслання до графи 9 Журналу заноситься відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу Мін’юсту, на підставі якого їх видано.

22. У разі припинення діяльності арбітражного керуючого його свідоцтво анулюється.

У разі припинення діяльності арбітражного керуючого за власним бажанням арбітражний керуючий подає до Мін’юсту письмову заяву про припинення діяльності арбітражного керуючого (додаток 5).

До заяви про припинення діяльності арбітражного керуючого додаються оригінал свідоцтва або його дублікат та посвідчення арбітражного керуючого.

23. У разі наявності підстав, передбачених статтею 26 Кодексу України з процедур банкрутства, для припинення діяльності арбітражного керуючого Мін’юст приймає рішення про позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, що оформлюється висновком структурного підрозділу Мін’юсту про наявність підстави для анулювання свідоцтва.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу Мін’юсту або особа, яка виконує його обов’язки.

Висновок структурного підрозділу Мін’юсту та проєкт наказу Мін’юсту про анулювання свідоцтва подаються структурним підрозділом Мін’юсту для підпису Міністру юстиції України або особі, яка виконує його обов’язки.

24. Копія наказу Мін’юсту про анулювання свідоцтва надсилається особі, діяльність арбітражного керуючого якої припинено, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки, протягом трьох робочих днів з дня видання наказу Мін’юсту про анулювання свідоцтва.

25. Наказ Мін’юсту про анулювання свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.

26. Наказ Мін’юсту про анулювання свідоцтва не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту.

27. Про анулювання свідоцтва до графи 8 Журналу заноситься відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу Мін’юсту, на підставі якого анульовано свідоцтво.

28. Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до Мін’юсту.

29. Структурний підрозділ Мін’юсту забезпечує формування та зберігання справ щодо осіб, які подавали документи для вирішення Комісією питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, до яких долучаються усі документи (копії документів), подані такими особами до Комісії або Мін’юсту, а також інші документи (копії документів), прийняті Комісією або Мін’юстом щодо цих осіб.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО. Олійник


Додаток 1
до Порядку видачі, переоформлення,
видачі дубліката та анулювання
свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(пункт 4)

СВІДОЦТВО
про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого


Додаток 2
до Порядку видачі, переоформлення,
видачі дубліката та анулювання
свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(пункт 5)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого


Додаток 3
до Порядку видачі, переоформлення,
видачі дубліката та анулювання
свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(пункт 14)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого


Додаток 4
до Порядку видачі, переоформлення,
видачі дубліката та анулювання
свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(пункт 16)

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та посвідчення арбітражного керуючого


Додаток 5
до Порядку видачі, переоформлення,
видачі дубліката та анулювання
свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
(пункт 22)

ЗАЯВА
про припинення діяльності арбітражного керуючоговгору