Документ z1125-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 1255/1189/406/1981/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2009 р.
за N 1125/17141

Про затвердження Змін до Порядку діяльності
груп управління проектами економічного
і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України
від 26.11.2008 N 1027 ( 1027-2008-п ) "Про порядок ініціювання,
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку діяльності груп управління
проектами економічного і соціального розвитку України, які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
юстиції України від 29.10.2002 N 905/308/550/93/5 ( z0853-02 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за
N 853/7141, що додаються.
2. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями Міністерства фінансів України (Колосова В.П.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у встановленому законодавством
порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишити за
Міністерством фінансів України.
Перший заступник Міністра
фінансів України І.Уманський
Міністр економіки України Б.Данилишин
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр юстиції України М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства юстиції України
28.10.2009
N 1255/1189/406/1981/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2009 р.
за N 1125/17141

ЗМІНИ
до Порядку діяльності груп
управління проектами економічного
і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями
( z0853-02 )

1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.2 викласти у такій редакції: "1.2. Цей Порядок поширюється на проекти, що впроваджуються
відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
N 1027 ( 1027-2008-п ) (далі - Порядок ініціювання, підготовки та
реалізації проектів).".
1.2. У пункті 1.3: абзаци третій та четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно
абзацами третім та четвертим; абзац четвертий пункту 1.3 викласти у такій редакції: "Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають
значення, наведені у постанові Кабінету Міністрів України від
26.11.2008 N 1027 ( 1027-2008-п ) "Про порядок ініціювання,
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1 слова "Порядком підготовки і реалізації
проектів" замінити словами "Порядком ініціювання, підготовки та
реалізації проектів".
2.2. У пункті 2.2 слова "Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України" замінити словами "Міністерством
економіки України".
2.3. У пункті 2.3 абзаци другий - п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом другим.
3. У главі 3:
3.1. Підпункт 8 після слів "або спеціального рахунку"
доповнити словами "та інших рахунків".
3.2. Підпункт 9 викласти у такій редакції: "9) супровід платіжних документів".
4. У тексті Порядку слова "керівник проекту" в усіх відмінках
замінити словами "координатор проекту" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями В.П.Колосова
Директор Департаменту
міжнародної технічної допомоги
та співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями О.В.Кучеренко
Начальник Управління
міжнародних зв'язків В.Г.Пуцова
Директор Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів Н.А.Железняквгору