Документ z1123-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2018, підстава - z0224-18

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

01.09.2015  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2015 р.
за № 1123/27568

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 116 від 30.01.2018}

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України “Про Службу безпеки України”, з метою удосконалення порядку організації санаторно-курортного забезпечення в Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Міністр охорони здоров'я України

Голова Об'єднаного комітету профспілки
Служби безпеки України
В. Шевченко

Олександр Квіташвілі


В. ШатіловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
01.09.2015  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2015 р.
за № 1123/27568

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 202 від 10.04.2017}

2. В Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року № 107, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за № 617/23149:

1) у розділі І:

абзац п’ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

“позаміському закладу оздоровлення та відпочинку “Оздоровчий табір для дітей “Лісний” санаторію “Ворзель” СБУ (далі – оздоровчий табір “Лісний”).”;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

“1.4. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261.”;

підпункт 1.10.1 пункту 1.10 викласти в такій редакції:

“1.10.1. Начальника Військово-медичного управління СБУ (далі – ВМУ) або його заступника відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов’язків – за пільговими путівками.”;

2) абзац третій пункту 4.3 розділу ІV викласти в такій редакції:

“довідка про підстави звільнення з військової служби, надана відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копія військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) – для осіб, яких звільнено з військової служби за віком, за станом здоров’я (через хворобу), за вислугою строку служби (за вислугою років), і членів їхніх сімей.”;

3) у пункті 5.4 розділу V:

у підпункті 5.4.1:

доповнити підпункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

“На підставі Списку дітей, які направляються до оздоровчого табору “Лісний”, не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати заїзду ВМУ надсилає до СВК органу, підрозділу, закладу бланки путівок.

Секретар СВК на кожну дитину заповнює путівку, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.”.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

в абзаці четвертому слова “СВК” та “підписуються головою і секретарем СВК ВМУ та” виключити;

абзац п’ятий виключити;

підпункт 5.4.2 викласти в такій редакції:

“5.4.2. Відбір дітей на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу пільгових путівок здійснюють СВК органів, підрозділів, закладів СБУ.”;

підпункт 5.4.3 викласти в такій редакції:

“5.4.3. Заповнена СВК органу, підрозділу, закладу СБУ путівка до оздоровчого табору “Вогник” та оздоровчого табору “Лісний” видається батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина слідуватиме до оздоровчого закладу у складі групи дітей, – особі, яка супроводжуватиме дітей.”;

4) у розділі VІ:

доповнити пункт 6.2 новим абзацом такого змісту:

“Діти у віці до 3 років до оздоровчих закладів не приймаються.”;

пункт 6.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.6 – 6.12 вважати відповідно пунктами 6.5 – 6.11;

5) пункт 7.1 розділу VІІ після слова та цифр “пункту 4.2” доповнити словами та цифрами “та абзаці третьому пункту 4.3”;

6) у пункті 8.6 розділу VІІІ:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Вартість путівок до оздоровчого табору “Лісний” сплачується до каси санаторію “Ворзель”, до оздоровчого табору “Вогник” – до каси об’єднаного санаторію “Євпаторія” батьками, іншими законними представниками дітей, особами, які супроводжуватимуть дітей, або кошти перераховуються на розрахункові рахунки санаторіїв.”;

абзац третій виключити.

Т. в. о. начальника
Військово-медичного
управлінняД. Якімоввгору