Про затвердження Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Повідомлення, Форма типового документа, Заява від 17.10.20193192/5
Документ z1122-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2019  № 3192/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1122/34093

Про затвердження Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Відповідно до частини п’ятої статті 29 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, що додається.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.Р.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 жовтня 2019 року № 3192/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2019 р.
за № 1122/34093

ПОРЯДОК
тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі - зупинення діяльності арбітражного керуючого) на час дії обставин, визначених частиною першою статті 29 Кодексу України з процедур банкрутства.

2. Діяльність арбітражного керуючого зупиняється в обов’язковому порядку в таких випадках:

якщо арбітражного керуючого обрано або призначено на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого,- на весь строк перебування на відповідній посаді;

у разі застосування до арбітражного керуючого як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою - на час дії запобіжного заходу, у разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом - на час дії такого заходу;

у разі застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у виді тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого - на строк, визначений у рішенні дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування дисциплінарного стягнення.

3. За власним бажанням арбітражний керуючий може зупинити свою діяльність на строк, що сукупно не перевищує 30 днів протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба), працевлаштування за основним місцем роботи тощо).

4. У разі настання обставин для обов’язкового зупинення діяльності арбітражного керуючого, передбачених абзацом другим пункту 2 цього Порядку, арбітражний керуючий письмово повідомляє про це структурний підрозділ Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту) (додаток 1), протягом трьох робочих днів з дня його обрання або призначення на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого.

До повідомлення арбітражний керуючий повинен додати документи, що підтверджують його обрання або призначення на відповідну посаду.

5. У разі настання обставин для обов’язкового зупинення діяльності арбітражного керуючого, передбачених абзацом третім пункту 2 цього Порядку, зупинення діяльності арбітражного керуючого здійснюється на підставі судового рішення, яким до арбітражного керуючого як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою або захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, та/або інформації уповноваженого органу, за клопотанням якого до арбітражного керуючого застосовано такі заходи, шляхом внесення структурним підрозділом Мін’юсту відповідної інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

6. Зупинення діяльності арбітражного керуючого у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 2 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу Мін’юсту про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення шляхом внесення структурним підрозділом Мін’юсту відповідної інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

7. У разі зупинення діяльності арбітражного керуючого за власним бажанням на строк більше трьох днів арбітражний керуючий зобов’язаний не менш як за один робочий день до дня зупинення своєї діяльності письмово повідомити про це відповідний територіальний орган Мін’юсту за місцезнаходженням контори (офісу) арбітражного керуючого із зазначенням причин та строку зупинення діяльності.

Територіальний орган Мін’юсту в день отримання повідомлення від арбітражного керуючого надсилає це повідомлення електронною поштою до структурного підрозділу Мін’юсту для внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

8. Арбітражний керуючий зобов’язаний зупинити свою діяльність з моменту внесення інформації про зупинення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та повідомити про це господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), та комітет кредиторів боржника.

9. Арбітражний керуючий поновлює свою діяльність з моменту внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та повідомляє про це господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), та комітет кредиторів боржника.

10. З метою поновлення діяльності арбітражного керуючого у разі невизначення строку, на який діяльність арбітражного керуючого було зупинено (обрання або призначення на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого, працевлаштування за основним місцем роботи тощо), або у разі поновлення діяльності арбітражного керуючого до закінчення строку, на який діяльність арбітражного керуючого було зупинено за власним бажанням, арбітражний керуючий звертається до структурного підрозділу Мін’юсту із заявою про поновлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі - заява) (додаток 2).

11. У разі поновлення діяльності арбітражного керуючого у зв’язку з припиненням перебування на посаді, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого, до заяви додаються документи, що підтверджують припинення перебування на такій посаді.

12. У разі поновлення діяльності арбітражного керуючого, зупиненої відповідно до абзацу третього пункту 2 цього Порядку, до заяви додаються документи, що підтверджують зміну чи закінчення дії заходів, застосованих до арбітражного керуючого.

13. У разі зупинення діяльності арбітражного керуючого на строк більше ніж один рік арбітражний керуючий перед поновленням його діяльності або протягом шести місяців після поновлення діяльності арбітражного керуючого проходить підвищення кваліфікації в порядку, встановленому розділом IV Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2536/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 926/33897.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО. ОлійникДодаток 1
до Порядку тимчасового зупинення
права на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(пункт 4)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого


Додаток 2
до Порядку тимчасового зупинення
права на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(пункт 10)

ЗАЯВА
про поновлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючоговгору