Документ z1122-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2012, підстава - z1089-12


 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
08.09.2005 N 758
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2005 р.
за N 1122/11402
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 320 ( z1089-12 ) від 13.04.2012 }
 
Про затвердження Порядку оформлення
і видачі тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу громадянина України

 
     Відповідно до пункту 19 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року N 3423-XII ( 3423-12 ) (зі змінами), та з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян на час розгляду заяв про втрату паспорта Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок оформлення і видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (додається).
 
     2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (Радутний С.І.) МВС України (далі - ДДГІРФО) організувати вивчення працівниками служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України положень цього Порядку та забезпечити його виконання.
 
     3. ДДГІРФО (Радутний С.І.) МВС України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 28.06.93 N 393 ( z0102-93 ) "Про затвердження Правил видачі та форми тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 серпня 1993 року за N 102.
 
     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Рудіка В.М.
 
     6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
08.09.2005 N 758
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2005 р.
за N 1122/11402

 
ПОРЯДОК
оформлення і видачі тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу громадянина України

 
     1. Тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (далі - тимчасове посвідчення), є документом, який видається громадянину України службою у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - служба) за умови подання ним заяви про втрату, викрадення або псування паспорта громадянина України (далі - заява про втрату паспорта), заяви за зразком, наведеним у додатку 1, та заведення відповідної справи.
 
     2. Для оформлення тимчасового посвідчення особа подає:
     заяву за зразком, наведеним у додатку 1;
     дві фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра;
     будь-який документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт.
     У разі відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу, яка втратила паспорт, до тимчасового посвідчення вноситься запис "Оформлено без документа, що посвідчує особу заявника".
 
     3. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості:
     прізвище, ім'я та по батькові;
     дата народження;
     місце народження;
     місце проживання особи із зазначенням адреси;
     дата видачі, орган, що видав, та строк дії.
     Усі записи в тимчасовому посвідченні здійснюються українською мовою.
 
     4. Форма тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, наведена в додатку 2.
     Тимчасове посвідчення оформлюється протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про його видачу.
     Строк дії тимчасового посвідчення - 1 місяць. У разі незакінчення у місячний термін провадження у справі про втрату паспорта рішенням начальника органу внутрішніх справ строк дії тимчасового посвідчення продовжується не більше ніж на 1 місяць.
     Фотокартка особи, що вклеюється до тимчасового посвідчення, скріплюється гербовою печаткою, яка проставляється в паспорті громадянина України. Тимчасове посвідчення підписується начальником територіального органу (підрозділу) служби, у якому воно видано.
 
     5. У лівому верхньому куті тимчасового посвідчення проставляється штамп органу внутрішніх справ, до якого особа подала заяву про втрату паспорта. Тимчасовому посвідченню присвоюється номер справи про втрату паспорта, який проставляється у штампі.
 
     6. Оформлене тимчасове посвідчення реєструється в журналі обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України (додаток 3), у якому особа розписується про його отримання.
 
     7. При отриманні паспорта громадянина України особа повинна здати тимчасове посвідчення, а у разі його втрати письмово повідомити про це орган служби за місцем отримання тимчасового посвідчення.
 
 Т.в.о. директора Державного 
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 1
до пунктів 1, 2 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

 
     Зразок

 
                  Начальникові __________________ 
(назва територіального _______________________________
підрозділу служби) _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, _______________________________
адреса реєстрації заявника)

ЗАЯВА

 
     Прошу видати тимчасове посвідчення громадянина України, що підтверджує мою особу, на час розгляду моєї заяви про втрату, викрадення або псування (зайве закреслити) паспорта.
 
 _____ ____________ 20__ року          __________________ 
(підпис)
     Видано тимчасове посвідчення N _______ від ________ 20__року.
 
 Т.в.о. директора Державного 
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 2
до пункту 4 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

 
ФОРМА
тимчасового посвідчення, що підтверджує
особу громадянина України

 
   Лицьовий бік           розмір 125х175 мм 

------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ, | | |що підтверджує особу громадянина | | | України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
     Зворотний бік
 
------------------------------------------------------------------
|Штамп органу         |______________________________  |
|внутрішніх справ       |     (прізвище,       |
|               |______________________________  |
|               |   ім'я та по батькові)    |
|               |______________________________  |
|               |   (дата народження)     |
|------------         |______________________________  |
|| Місце  |         |   (місце народження)     |
||  для  |         |                 |
||фотокартки|         |______________________________  |
||     |         |   (місце проживання     |
|------------         | зареєстровано за адресою)   |
|     МП         |______________________________  |
|               |  (назва органу, що видав    |
|               |  тимчасове посвідчення)    |
|               |                 |
|__________________      |Строк дії до _________________  |
|(особистий підпис)      |Строк дії продовжено до ______  |
|               |______________________________  |
|               |   (підпис, прізвище,     |
|               | ініціали посадової особи)   |
------------------------------------------------------------------ 
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 3
до пункту 6 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

 
ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують
особу громадянина України

 
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я |   N   |  Дата  | Підпис | Відмітка |
|з/п |та по батькові |тимчасового| видачі | особи |  про  |
|  |        |посвідчення|     |    |повернення |
|  |        |      |     |    |тимчасового|
|  |        |      |     |    |посвідчення|
|----+---------------+-----------+----------+--------+-----------|
|  |        |      |     |    |      |
------------------------------------------------------------------ 
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний



вгору