Про затвердження Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 13.06.2012358
Документ z1118-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012  № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 164 від 05.03.2013
№ 50 від 10.02.2017}

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.), Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та видання цього Положення.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

Голова Державної служби статистики України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

В.о. президента Національної академії
аграрних наук України

В.П. Павленко

О.Г. Осауленко


В.С. Дроник


І.Ю. Бісюк


В.Ф. Петриченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
13.06.2012 № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

{У тексті Положення слова “головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій” в усіх відмінках замінено словами “структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

племінне стадо - група чистопородних або одержаних за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин, зареєстрованих в державних книгах племінних тварин, які мають порівняно вищу племінну (генетичну) цінність, можуть використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції;

свідоцтво - документ, що засвідчує дані суб’єкта племінної справи у тваринництві, факт і дату реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві;

статус - певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб'єктами племінної справи у тваринництві.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр).

1.3. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від їх організаційно-правової форми, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві:

у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.

ункт 1.3 розділу І в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

1.4. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві, для:

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві.

II. Правила та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі

2.1. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві здійснюється шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру.

2.2. Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

ункт 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

2.3. Створення і ведення Держплемреєстру включає:

розробку організаційних і методологічних принципів ведення Держплемреєстру;

забезпечення державного обліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних стад, племінних (генетичних) ресурсів, що підлягають реєстрації в Держплемреєстрі;

накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у тваринництві;

присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві реєстраційного номера;

видачу свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі;

формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про суб’єктів племінної справи у тваринництві, актуалізацію даних;

розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення Держплемреєстру;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Держплемреєстру;

підготовку до друку та щорічне видання Держплемреєстру.

2.4. Ведення Держплемреєстру здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформаційний фонд Держплемреєстру включає:

відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві, занесені до анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства;

{Абзац четвертий пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

показники діяльності заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, яким у встановленому порядку присвоєний статус;

дані про ветеринарно-санітарний стан суб’єкта племінної справи у тваринництві (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів);

реєстраційний номер суб’єкта племінної справи у тваринництві.

2.5. Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2-12);

{Абзац третій пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності:

заводської конюшні (додаток 13);

іподрому (додаток 14);

трендепо (додаток 15);

селекційного центру (додаток 16);

підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та  підприємства з племінної справи у тваринництві (додаток 17);

щодо одержання та використання спермопродукції плідників (додаток 18). Для бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід - подається узагальнена та за породами;

контрольно-випробувальної станції зі скотарства (додаток 19);

контрольно-випробувальної станції зі свинарства (додаток 20);

контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності (додаток 21);

підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 22);

підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 23);

підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 24);

ветеринарну довідку, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гостроінфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби тощо.

2.6. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в Держплемреєстрі, повинні подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики та продовольства України такі документи:

2.6.1. Щороку до 1 лютого:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.2. За півріччя до 10 липня:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня (додатки 25-29);

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 30, 31);

інформацію про корів з продуктивністю 10 000 кг і вище, що закінчили лактацію, за звітний квартал (додаток 32).

2.7. У разі реєстрації суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі (додаток 33).

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі суб’єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 30 днів видається дублікат.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 164 від 05.03.2013}

2.8. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України в місячний строк від дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу, безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус.

2.9. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.5, 2.6 цього розділу, зберігаються протягом трьох років.

2.10. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України в строки, зазначені в пункті 2.5 цього розділу:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами;

заяву про зміну даних анкети.

2.11. Виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі проводяться за умови:

ліквідації суб’єкта господарювання, якому було присвоєно відповідний статус, та/або ліквідації племінного стада;

позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу;

{Абзац третій пункту 2.11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

надання недостовірної інформації або неподання документів, зазначених у пунктах 2.5, 2.6 цього розділу, понад 60 календарних днів.

Свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі анулюється з дня виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.12. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій в 10-денний строк повідомляють суб’єкта племінної справи у тваринництві щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі та виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.13. Дані Держплемреєстру є доступними для заінтересованих осіб.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних Держплемреєстру.

2.14. Забезпечення надання достовірних даних для занесення до Держплемреєстру та своєчасність їх подачі покладаються на суб'єкта племінної справи у тваринництві.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
Додаток 1
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

АНКЕТА
суб'єкта племінної справи у тваринництвіДодаток 2
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід станом
на ________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я на початок року, усього голів

010


у тому числі: бугаїв

020


корів

030


з них: чистопородних і IV покоління

040


нетелей

050


телиць до 1 року

060


телиць старше 1 року

070


Середня жива маса корів, кг: після першого отелення

080


після другого отелення

090


після третього отелення і старше

100


Середній удій молока від однієї корови, кг

110


Пробонітовано корів та їх молочну продуктивність за 305 днів останньої закінченої лактації,усього по стаду: голів

120


надій, кг

130


молочний жир: %

140


кг

150


молочний білок: %

160


кг

170


у тому числі: за I лактацію: голів

180


надій, кг

190


молочний жир: %

200


кг

210


молочний білок: %

220


кг

230


за II лактацію: голів

240


надій, кг

250


молочний жир: %

260


кг

270


молочний білок: %

280


кг

290


за III лактацію і старше: голів

300


надій, кг

310


молочний жир: %

320


кг

330


молочний білок: %

340


кг

350


Число корів з надоєм (кг) за 305 днів останньої закінченої лактації:
6001-7000


360


7001 - 8000

370


8001 - 9000

380


9001 - 10000

390


понад 10000

400


Число корів з надоєм (кг) за 305 днів найвищої лактації:
6001-7000


410


7001-8000

420


8001 - 9000

430


9001 - 10000

440


понад 10000

450


Жива маса телиць (кг) у віці, місяців: 6

460


12

470


18

480


Жива маса бугайців (кг) у віці, місяців: 6

490


12

500


Штучно осіменено: корів

510


телиць

520


у тому числі бугаями-поліпшувачами: корів

530


телиць

540


Вік телиць при першому осіменінні, днів

550


Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

560


Середня тривалість сервіс-періоду, днів

570


Одержано телят, усього голів

580


у тому числі від корів

590


Вихід телят на 100 корів, голів

600


Число нетелей, переведених в основне стадо, голів

610


Реалізовано племінних тварин, усього голів

620


у тому числі: бугайців

630


з них на племпідприємства

640


телиць

650


нетелей

660


Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

670


у тому числі: бугайців

680


телиць

690


нетелей

700


Придбано племінних (генетичних) ресурсів: бугаїв, голів

710


телиць, голів

720


нетелей, голів

730


сперми, доз

740


у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

750


ембріонів, шт.

760


Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм. од.

770


Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку,
корм. од.


780


Записано корів до Державної книги племінних тварин,
усього голів


790


у тому числі з наявних

800


з них за звітний рік

810
вгору