Документ z1117-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2016  № 824


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2016 р.
за № 1117/29247

Про внесення змін до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою удосконалення порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 17 листопада 2011 року № 445, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2011 року за № 1406/20144, такі зміни:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 3-10;

2) у пункті 3 слова „та в порядку черговості згідно з книгою реєстрації заявників” виключити;

3) у пункті 9 слова та цифру „додаток 2 до Порядку” замінити словами „додаток до цього Порядку”;

4) у абзаці четвертому пункту 10 слова „які не подали справу у визначену Міністерством дату, а також” виключити;

5) додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком.

2. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р.С.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Устименка С.О.

Міністр

А. Ревавгору