Документ z1116-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2006 N 1325
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтень 2006
за N 1116/12990

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) (із змінами), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 )
"Про внесення змін до Правил користування електричною енергією",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за
N 1399/11679, такі зміни:
у пункті третьому: в абзаці другому цифри "750" замінити цифрами "550", а слова
"одного року" замінити словами "двох років";
абзац третій вилучити.
2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в
установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Міністр економіки України  В.О.Макуха
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики  І.Б.Саєвич
Міністр палива та
енергетики України  Ю.Бойко
Голова Антимонопольного
комітету України  О.О.Костусєввгору