Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків
Держаудитслужба; Наказ, Порядок від 11.09.2018196
Документ z1115-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
11 вересня 2018 року № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1115/32567

ПОРЯДОК
застосування автоматичних індикаторів ризиків

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків (далі - індикатори) для формування черги ризикових процедур закупівлі з метою прийняття прозорого, об’єктивного та неупередженого рішення про початок моніторингу закупівлі відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

персональний кабінет - частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

система автоматичних індикаторів ризиків (далі - ризик-система) - аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (application program interface сервіс) електронної системи закупівель;

черга ризикових процедур закупівлі (далі - черга) - впорядкований перелік процедур закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розміщений у персональному кабінеті.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про публічні закупівлі».

ІІ. Порядок застосування індикаторів для формування черги ризикових процедур закупівлі

1. Ризик-система щодня здійснює автоматичний розрахунок індикаторів за процедурами закупівель, які проводяться замовниками в електронній системі закупівель, формує чергу та відображає її в персональному кабінеті.

2. Ризик-система після спрацювання одного або кількох індикаторів за окремою процедурою закупівлі автоматично здійснює підрахунок загальної умовної ваги індикаторів.

3. У разі спрацювання індикатора (індикаторів) за конкретною процедурою закупівлі (або окремим лотом) та залежно від загальної умовної ваги цих індикаторів ризик-система закупівель автоматично присвоює процедурі закупівлі один із таких рангів ризику:

1 ранг ризику - високий рівень ризику;

2 ранг ризику - помірний рівень ризику;

3 ранг ризику - низький рівень ризику.

Діапазон значень загальної умовної ваги спрацьованих індикаторів кожного рангу ризику встановлює Державна аудиторська служба України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

4. Усередині кожного з рангів ризику процедури закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розташовуються залежно від загальної умовної ваги.

5. Кожній процедурі закупівлі, щодо якої спрацювали індикатори, ризик-система присвоює середньозважену умовну вагу, яка визначена з урахуванням загальної умовної ваги та очікуваної вартості процедури закупівлі у відповідному рангу ризику.

6. Ризик-система заносить до персонального кабінету у чергу з кожного рангу ризику фіксований відсоток процедур закупівель, що мають найвищу середньозважену умовну вагу. Величину відсотка процедур, що мають відображатися у черзі, встановлює Державна аудиторська служба України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

7. Процедури закупівлі автоматично розташовує ризик-система в черзі пропорційно, починаючи від процедур, що віднесені до 1 рангу ризику та мають найбільшу середньозважену умовну вагу, до тих, що віднесені до 3 рангу ризику та мають найменшу середньозважену умовну вагу.

8. Під час обрання органом державного фінансового контролю процедур закупівель для здійснення моніторингу насамперед обирають процедури закупівлі, що мають найвищий пріоритет у черзі.

9. Під час перегляду процедури закупівлі, що внесена до черги, для прийняття рішення щодо її обрання органом державного фінансового контролю для моніторингу в персональному кабінеті надається можливість переглянути процедуру закупівлі та перелік індикаторів, що спрацювали за цією процедурою, створити чернетку моніторингу закупівлі в електронній системі закупівлі або перенести посилання на процедуру закупівлі з черги до архіву.

10. Посилання на процедуру закупівлі автоматично виключається з черги ризикових процедур закупівлі та переноситься до архіву в персональному кабінеті у таких випадках:

за процедурою закупівлі розпочато моніторинг;

оприлюднено звіт про виконання договору;

процедура закупівлі відмінена або визнана такою, що не відбулася;

усі порушення, за якими спрацювали індикатори, усунено.

Директор Департаменту
контролю у сфері закупівель


С. Аніщенковгору