Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2015  № 883/1058/748


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2015 р.
за № 1111/27556

Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2002 року за № 112/6400 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр
соціальної політики України


П. Розенко

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус

Міністр фінансів України

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
31.08.2015  № 883/1058/748


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2015 р.
за № 1111/27556

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги

У пункті 1:

підпункт 1.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.3 - 1.6 вважати відповідно підпунктами  1.2 - 1.4;

підпункт 1.3 викласти у такій редакції:

„1.3) допомога на дітей одиноким матерям (Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751);”;

підпункт 1.4 виключити;

в останньому абзаці пункту слова «та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» виключити.

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги
Мінсоцполітики УкраїниВ. Музиченко

Заступник
директора Департаменту
розвитку бізнес - клімату
Мінекономрозвитку України
Л. Буравльов

Директор Департаменту
фінансів охорони здоров’я
та соціальних програм
Мінфіну України
Ю. Соколовська


Публікації документа