Документ z1110-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017  № 194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2017 р.
за № 1110/30978

Деякі питання функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (із змінами), абзацу першого пункту 4 Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 363, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Павлів В.І.), Юридичному департаменту (Даніш І.О.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Кудрявцев О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування УкраїниСтепан Кубів


Л.О. Євдоченко


О.В. Риженко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
09.08.2017 № 194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2017 р.
за № 1110/30978

ПОРЯДОК
функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування інформаційної системи, інтегрованої до Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Система), при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (далі - господарська діяльність з будівництва).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

веб-сайт Системи - відокремлена частина Системи в мережі Інтернет, призначена для інформування здобувача ліцензії, ліцензіата, опрацювання документів, необхідних для ліцензування господарської діяльності з будівництва, в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису;

відповідальна особа - працівник Державної архітектурно-будівельної інспекції України, який має право доступу до Системи;

електронні документи щодо ліцензування - заяви здобувача ліцензії про отримання ліцензії, ліцензіата про переоформлення ліцензії, про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, про анулювання ліцензії та документи, що до них додаються, які подаються до органу ліцензування в електронній формі (далі - заяви в електронній формі), повідомлення про планове або позапланове припинення провадження господарської діяльності в цілому або за певними місцями провадження такої діяльності, про відновлення провадження господарської діяльності, про всі зміни даних, які зазначались в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, що подаються до органу ліцензування в електронній формі (далі - повідомлення в електронній формі);

електронний кабінет Системи - відокремлена частина Системи, призначена для авторизованої роботи відповідальної особи з електронними документами щодо ліцензування;

права доступу - перелік дій, які відповідальна особа має право виконувати у Системі.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про адміністративні послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

3. Система призначена для опрацювання електронних документів щодо ліцензування.

Система забезпечує:

реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних документів щодо ліцензування відповідальною особою;

надання здобувачу ліцензії, ліцензіату інформації про стан та результати розгляду електронних документів щодо ліцензування;

захист інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

підтвердження цілісності електронних документів щодо ліцензування та ідентифікації здобувача ліцензії, ліцензіата.

4. Основними функціями Системи є:

забезпечення доступу здобувача ліцензії, ліцензіата до інформації про порядок здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва в електронній формі;

забезпечення доступу здобувача ліцензії, ліцензіата до форм електронних документів щодо ліцензування та їх заповнення;

створення можливості для подання здобувачем ліцензії, ліцензіатом заяв в електронній формі та повідомлень в електронній формі;

накладання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) на електронні документи щодо ліцензування;

реєстрація та опрацювання електронних документів щодо ліцензування органом ліцензування із фіксацією часу відправлення та часу одержання, цілісності та автентичності документів, зазначенням їх автора та можливості надання відомостей, що дають змогу простежити історію руху документа;

шифрування та розшифрування електронних документів щодо ліцензування під час їх передачі;

перевірка цілісності електронних документів щодо ліцензування;

ідентифікація здобувача ліцензії, ліцензіата з використанням ЕЦП;

авторизація відповідальної особи в Системі;

фіксування етапів опрацювання та розгляду електронних документів щодо ліцензування;

автоматичне інформування здобувача ліцензії, ліцензіата про стан розгляду електронних документів щодо ліцензування;

автоматичний контроль за дотриманням органом ліцензування строків здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва;

оперативний пошук електронних документів щодо ліцензування за їх реквізитами;

зберігання електронних документів щодо ліцензування у Системі відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

управління правами доступу до інформації в Системі.

5. Користувачі Системи застосовують ЕЦП лише за умови наявності посилених сертифікатів відкритих ключів.

6. Держателем Системи є Державна архітектурно-будівельна інспекція України як орган ліцензування.

7. Адміністратор Системи, який забезпечує її адміністрування, технічну підтримку, безперебійне функціонування, а також захист інформації у ній, виконує інші функції, визначені держателем Системи, визначається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за погодженням із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

8. Державна архітектурно-будівельна інспекція України забезпечує:

розгляд електронних документів щодо ліцензування з фіксацією всіх етапів розгляду документів у Системі;

надання (позбавлення) права доступу відповідальних осіб до Системи;

навчання відповідальних осіб роботі у Системі.

ІІ. Функціонування Системи

1. Надання та позбавлення права доступу відповідальних осіб до Системи здійснюються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

2. Відповідальні особи здійснюють реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних документів щодо ліцензування з фіксацією етапів у Системі відповідно до вимог цього Порядку.

3. Електронні документи щодо ліцензування можуть мати такі статуси у Системі залежно від етапу їх розгляду:

«Нові» - електронні документи щодо ліцензування, які надійшли від здобувача ліцензії, ліцензіата через Систему;

«Прийняті» - електронні документи щодо ліцензування, прийняті до роботи відповідальною особою шляхом перевірки справжності ЕЦП та присвоєння вхідного номера;

«Неприйняті» - електронні документи щодо ліцензування, не прийняті до роботи відповідальною особою у зв’язку з непідтвердженням справжності ЕЦП;

«Повернуті без розгляду» - електронні документи щодо ліцензування, повернуті без розгляду;

«Передані на розгляд ліцензійної комісії» - заяви в електронній формі, передані на розгляд ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

«Розглянуті» - заяви в електронній формі, розглянуті на засіданні ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, стосовно яких за результатами розгляду на підставі висновку ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України органом ліцензування прийнято відповідне рішення;

«Взято до відома» - повідомлення в електронній формі, яке розглянуте посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та взято в роботу.

4. Електронні документи щодо ліцензування подаються через Систему здобувачем ліцензії, ліцензіатом шляхом заповнення електронних форм та/або у вигляді файлів, підписаних ЕЦП здобувача ліцензії, ліцензіата.

Електронні документи щодо ліцензування, що надійшли через Систему, відображаються у розділі «Нові» електронного кабінету Системи.

5. На подані електронні документи щодо ліцензування створюється реєстраційна картка, яка містить:

перелік електронних документів щодо ліцензування, підписаних ЕЦП здобувача ліцензії, ліцензіата;

інформацію про документ (дата надходження, унікальний порядковий номер документа у Системі, статус документа, вхідний номер);

інформацію про здобувача ліцензії, ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, найменування юридичної особи, адреса електронної пошти, номер телефону);

інформацію щодо справжності ЕЦП здобувача ліцензії, ліцензіата;

мету звернення;

термін надання адміністративної послуги.

6. Відповідальна особа здійснює приймання електронних документів щодо ліцензування до роботи у Системі у день їх надходження у такому порядку:

1) переглядає реєстраційні картки нових електронних документів щодо ліцензування в електронному кабінеті Системи та проводить перевірку справжності ЕЦП здобувача ліцензії, ліцензіата за допомогою засобів Системи;

2) у разі підтвердження справжності ЕЦП:

переводить електронні документи щодо ліцензування у візуальну форму;

забезпечує присвоєння вхідного номера електронним документам щодо ліцензування або повідомленням від ліцензіата та вказує його у реєстраційній картці;

змінює статус документа на «Прийнятий».

Після зміни статусу документа на «Прийнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно надходження та реєстрації документа на електронну пошту здобувача ліцензії, ліцензіата;

3) у разі непідтвердження справжності ЕЦП переводить документ у статус «Неприйнятий».

Після зміни статусу документа на «Неприйнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно відмови у прийнятті документа через непідтвердження справжності ЕЦП.

7. Опрацювання електронних документів щодо ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури».

8. Реєстрація результату розгляду електронних документів щодо ліцензування у Системі здійснюється у такому порядку:

1) у день направлення відповідного повідомлення про залишення заяви без розгляду відповідальна особа змінює статус документа у Системі на «Повернуті без розгляду».

Після зміни статусу документа на «Повернуті без розгляду» Система автоматично формує та відправляє інформацію;

2) у день надсилання матеріалів до ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідальна особа змінює статус документа у Системі на «Передані на розгляд ліцензійної комісії», про що Система автоматично інформує здобувача ліцензії, ліцензіата;

3) у день направлення органом ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомлення про прийняте рішення відповідальна особа зазначає в реєстраційній картці електронних документів щодо ліцензування вихідні номер та дату повідомлення, а також змінює статус документа у Системі на «Розглянуті».

Після зміни статусу документа на «Розглянуті» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги;

4) у день закінчення терміну розгляду повідомлення в електронній формі відповідальна особа змінює статус документа у Системі на «Взято до відома».

Після зміни статусу документа на «Взято до відома» Система автоматично формує та відправляє відповідну інформацію.

9. Використання ЕЦП відповідальними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

10. Забезпечення захисту інформації у Системі, у тому числі персональних даних здобувача ліцензії, ліцензіата, здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка складається із сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.

Заступник директора
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництва -
начальник відділу
нормативно-методичного
забезпечення будівельних
програм
В.І. Павліввгору