Документ z1108-18, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 30.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018  № 744/1316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1108/32560

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій із Державною службою України з питань праці в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. і Голову Державної служби України з питань праці Чернегу Р.Т.

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б. Аваков

Міністр
соціальної політики України


А.О. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної
служби України з питань праці

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
І.І. Шумелюк


М.О. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства соціальної
політики України
11 вересня 2018 року № 744/1316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1108/32560

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією між ДСНС і Держпраці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (далі - НС) та реагування на такі ситуації.

2. Обмін інформацією між ДСНС і Держпраці у сфері запобігання виникненню НС та реагування на НС у разі їх виникнення (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відділом розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці.

3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню та мінімізації можливих наслідків НС, організації узгодженого та ефективного реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та НС, що належать до компетенції Держпраці.

4. Обмін інформацією здійснюється у разі загрози виникнення або виникнення НС шляхом оперативного інформування про НС.

ІІ. Оперативне інформування

1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці надсилає до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС повідомлення згідно з додатком до цієї Інструкції в разі отримання інформації про:

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок пожеж, вибухів (крім випадків пожеж і вибухів у житлових будівлях та спорудах), руйнування підземних споруд (у тому числі обрушення покрівельних гірничих виробок у шахтах), під час яких загинуло двоє та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятеро і більше осіб;

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків дорожньо-транспортних пригод), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків), під час яких загинуло троє та більше осіб, постраждало (травмовано) десятеро та більше осіб;

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло п’ятеро та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятнадцятеро і більше осіб;

аварії, пов’язані із використанням газу в побуті.

2. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС, що належать до компетенції Держпраці, начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує про це посадову особу відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці телефоном, за необхідності - факсимільним зв’язком або електронною поштою.

3. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення НС.

ІІІ. Обмін інформацією

1. Інформація до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС надається:

телефоном: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10);

факсом: (044) 247-32-11;

на електронну пошту: oper@mns.gov.ua.

Інформація до відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці надається:

телефоном/факсом: (044) 248-77-77;

на електронну пошту: hnatiuk_o@dsp.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адреси електронної пошти оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці негайно інформують один одного.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
МінсоцполітикиО.П. ТовстенкоДодаток
до Інструкції про організацію обміну
інформацією між Державною
службою України з надзвичайних
ситуацій і Державною службою
України з питань праці у сфері
запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та реагування
на такі ситуації
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення події
станом на 09:00 ___  ___________ 20___ року

Вид події:
1. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок пожежі, вибуху, руйнування підземних споруд  (у тому числі обрушення покрівель гірничих виробок у шахтах), під час яких загинуло двоє та більше осіб,  постраждало (травмовано) п’ятеро і більше осіб.
2. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок аварії, катастрофи, аварійної події  (крім випадків дорожньо-транспортних пригод), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків),  під час яких загинуло троє та більше осіб, постраждало (травмовано) десятеро і більше осіб.
3. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,  під час якої загинуло п’ятеро та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятнадцятеро і більше осіб.
4. Аварія, пов’язана з використанням газу в побуті.

Територіальний орган Держпраці, який обліковує подію

Сфера діяльності, у якій функціонує суб’єкт господарювання, з працівником (працівниками) якого стався нещасний випадок*

Дата і час настання нещасного випадку (аварії)

Найменування суб’єкта господарювання*

Відомості про потерпілого (потерпілих) (П.І Б., рік народження, наслідок нещасного випадку, професія,  стаж роботи, наявність утриманців)

Обставини нещасного випадку (аварії)

Дата і час реєстрації Держпраці повідомлення про нещасний випадок (аварію)

__________
* Крім події 4.вгору