Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Мінінфраструктури; Наказ від 05.09.2011343
Документ z1108-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.06.2019, підстава - z0316-19
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - z1056-17, z1089-18, z1109-18. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2011 N 343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2011 р.
за N 1108/19846

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 401 ( z1306-12 ) від 10.07.2012
N 636 ( z1926-12 ) від 25.10.2012
N 1018 ( z0018-14 ) від 18.12.2013
N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014
Наказами Державної авіаційної служби
N 258 ( z0687-16 ) від 11.04.2016
N 231 ( z0407-18 ) від 15.03.2018
N 288 ( z0509-18 ) від 29.03.2018
N 921 ( z1143-18 ) від 07.09.2018
N 328 ( z0541-19 ) від 08.05.2019
N 286 ( z0316-19 ) від 06.03.2019 }

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 398 ( 398/2011 ), та з метою приведення нормативно-правових
актів, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації, у
відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
2. Унести зміни до наказу Міністерства транспорту та зв'язку
України від 09.02.2010 N 68 ( z0307-10 ) "Про затвердження
Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у
Державній авіаційній адміністрації", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.04.2010 за N 307/17602, замінивши
у назві наказу та у пункті 1 слова "Державній авіаційній
адміністрації" словами "Державній авіаційній службі України".
3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що
додаються.
4. Державній авіаційній службі Україні забезпечити:
4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4.2. Доведення цього наказу до відома всіх зацікавлених
підприємств, установ і організацій цивільної авіації України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.09.2011 N 343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2011 р.
за N 1108/19846

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів

{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства транспорту N 205 ( z0547-98 ) від
29.05.98, до якого вносились зміни } 1. У Правилах сертифікації
організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98
N 205 ( z0547-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
02.09.98 за N 547/2987:
1.1. У тексті Правил ( z0547-98 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба" у відповідних
відмінках.
1.2. У додатках 3, 4 до Правил ( z0547-98 ) слова
"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО
ТРАНСПОРТУ" та "MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION
TRANSPORT" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE
AVIATION ADMINISTRATION".
2. У Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу в
Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від
07.12.98 N 486 ( z0833-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 29.12.98 за N 833/3273:
2.1. Підпункт 2.1.33 пункту 2.1 розділу 2 виключити. У зв'язку з цим підпункти 2.1.34-2.1.51 вважати відповідно
підпунктами 2.1.33-2.1.50.
2.2. Абзаци четвертий, шостий та чотирнадцятий розділу 3
виключити. У зв'язку з цим абзаци перший - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами першим - одинадцятим.
2.3. У тексті Правил ( z0833-98 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України", "Державний департамент авіаційного
транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна
служба України"; слово "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби N 288 ( z0509-18 ) від 29.03.2018 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
8. У Правилах сертифікації авіаційних тренажерів,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від
06.08.2002 N 529 ( z0687-02 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 21.08.2002 за N 687/6975, слово "Укравіатранс" у
всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
9. У Положенні про передпольотне інформаційне обслуговування
на аеродромах цивільної авіації України, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 25.06.2003 N 458 ( z0573-03 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.07.2003 за
N 573/7894, слово "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
10. У Правилах сертифікації навчальних закладів цивільної
авіації України з підготовки спеціалістів з організації
повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 02.04.2004 N 275 ( z0526-04 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 526/9125:
10.1. У пункті 1.1 слова "Міністерства транспорту України"
замінити словами "Міністерства інфраструктури України".
10.2. У тексті Правил ( z0526-04 ) слова "Державний
департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у
всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба
України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
10.3. У додатку 3 до Правил ( z0526-04 ) слова "МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ" та
"MINISTRY OF TRANSPORT THE STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT"
замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION
ADMINISTRATION".
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби N 258 ( z0687-16 ) від 11.04.2016 }
13. В Інструкції з продовження терміну дії посвідчення
придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання
світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів
сумісного базування (використання), затвердженій наказом Державної
служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від
01.12.2004 N 204 ( z1632-04 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 23.12.2004 за N 1632/10231:
13.1. У тексті Інструкції ( z1632-04 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
13.2. У додатку 2 слова "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE
ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE
AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
14. У Правилах допуску до експлуатації злітно-посадкових
майданчиків для польотів легких повітряних суден, затверджених
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації від 01.12.2004 N 205 ( z1644-04 ), зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1644/10243:
14.1. Абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.
14.2. У тексті Правил ( z1644-04 ) слово "Державіаслужба" у
всіх відмінках замінити словами "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби N 231 ( z0407-18 ) від 15.03.2018 }
16. У Положенні про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють
підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень,
затвердженому наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 12.01.2005 N 10 ( z0092-05 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за
N 92/10372:
16.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "Указу Президента
України від 15.07.2004 N 803 ( 803/2004 ) "Про Державну службу
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами)"
замінити словами та цифрами "Положенням про Державну авіаційну
службу України, затвердженим Указом Президента України від
06.04.2011 N 398 ( 398/2011 )".
16.2. Абзац третій пункту 1.4 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - шостим.
16.3. У тексті Положення ( z0092-05 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
16.4. У додатку до Положення ( z0092-05 ) слова "Державна
служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
(Державіаслужба)" та "State Administration of Ukraine for Aviation
Safety Oversight (State Aviation Administration)" замінити словами
"ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби N 231 ( z0407-18 ) від 15.03.2018 }
18. У Правилах видачі дозволів на бортові радіостанції
цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Державної
служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від
20.01.2005 N 35 ( z0186-05 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 07.02.2005 за N 186/10466:
18.1. Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно
абзацами шостим, сьомим.
18.2. У тексті Правил ( z0186-05 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
19. В Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до
експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів
радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку
цивільної авіації України, затвердженій наказом Державної служби
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005
N 186 ( z0349-05 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
31.03.2005 за N 349/10629:
19.1. Абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим.
19.2. У тексті Інструкції ( z0349-05 ) слова "Державна
авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх
відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
19.3. У додатках 1 та 2 до Інструкції ( z0349-05 ) слова
"ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ (ДЕРЖАВІАДМІНІСТРАЦІЯ)" та
"STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT
(STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами "ДЕРЖАВНА
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION OF
UKRAINE".
20. У Правилах сертифікації авіаційних навчальних закладів
цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні,
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 17.08.2005 N 601 ( z0981-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.09.2005 за
N 981/11261:
20.1. Абзац дев'ятий пункту 3.1 глави 3 виключити. У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять дев'ятий вважати
відповідно абзацами дев'ятим - двадцять восьмим.
20.2. У тексті Правил ( z0981-05 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
20.3. У додатку 7 до Правил ( z0981-05 ) слова "ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION
SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами
"ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
21. У Правилах сертифікації експлуатантів, затверджених
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації від 20.09.2005 N 684 ( z1545-05 ), зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825:
21.1. Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий - сорок шостий вважати
відповідно абзацами сьомим - сорок п'ятим.
21.2. Абзац десятий глави 3 виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати
відповідно абзацами десятим, одинадцятим.
21.3. У тексті Правил ( z1545-05 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
21.4. У додатку 4 до Правил ( z1545-05 ) слова "МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ" та
"MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE STATE
AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
21.5. У додатках 7, 8, 9, 10 до Правил ( z1545-05 ) слова
"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE
AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE".
{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Наказу Державної
Державної авіаційної служби N 921 ( z1143-18 ) від 07.09.2018 }
{ Пункт 23 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації N 740 ( z1240-05 ) від 05.10.2005,
до якого вносились зміни } 23. У Правилах видачі Сертифікатів
придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден
України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації від 05.10.2005 N 740
( z1240-05 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
21.10.2005 за N 1240/11520:
23.1. У тексті Правил ( z1240-05 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
23.2. У додатку 1 до Правил ( z1240-05 ) слова "ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION
SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами
"ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
24. У Правилах реєстрації цивільних аеродромів України,
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 N 795 ( z1356-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 за
N 1356/11636:
24.1. Абзац третій глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
24.2. У тексті Правил ( z1356-05 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
24.3. У додатку 2 до Правил ( z1356-05 ) слова "ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ" та
"STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT"
замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION
ADMINISTRATION".
25. У Правилах сертифікації цивільних аеродромів України,
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 N 796 ( z1357-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2005 за
N 1357/11637:
25.1. Абзац третій глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - шостим.
25.2. У тексті Правил ( z1357-05 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
25.3. У додатках 6, 7 до Правил ( z1357-05 ) слова "ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION
SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)" замінити словами
"ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
26. У Правилах сертифікації навчально-тренувальних центрів з
підготовки персоналу з авіаційної безпеки, затверджених наказом
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 09.12.2005 N 936 ( z0063-06 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за N 63/11937:
26.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "Положення про
Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації, затвердженого Указом Президента України від 16 серпня
2004 року N 912 ( 912/2004 )" замінити словами та цифрами
"Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 ( 398/2011 )".
26.2. Абзац сьомий глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно
абзацами сьомим, восьмим.
26.3. У тексті Правил ( z0063-06 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
{ Пункт 27 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 31.01.2006 N 67 ( z0146-06 ), до
якого вносились зміни } 27. У Правилах реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні, затверджених наказом Державної служби
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 31.01.2006
N 67 ( z0146-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
17.02.2006 за N 146/12020:
27.1. Абзац п'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим, шостим.
27.2. Абзац одинадцятий пункту 1.5 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять восьмим.
27.3. У тексті Правил ( z0146-06 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
27.4. У додатках 2, 5, 10 до Правил ( z0146-06 ) слова
"ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ
АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)" та "STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR
AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)"
замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION
ADMINISTRATION".
28. У Правилах сертифікації служб авіаційної безпеки в
Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації від 02.06.2006 N 397
( z0716-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
16.06.2007 за N 716/12590, слова "Державна служба України з
нагляду за забезпеченням безпеки авіації" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба України" у відповідних
відмінках.
29. У Правилах сертифікації аеропортів, затверджених наказом
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 13.06.2006 N 407 ( z0740-06 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 23.06.2006 за N 740/12614:
29.1. Абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим.
29.2. Абзац дванадцятий пункту 1.5 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять восьмий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцять сьомим.
29.3. У тексті Правил ( z0740-06 ) слова "Державна служба
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та
"Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словами "Державна
авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
30. У Правилах сертифікації суб'єктів, що надають послуги з
аеронавігаційного обслуговування, затверджених наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.01.2007 N 42
( z0104-07 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
07.02.2007 за N 104/13371:
30.1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: "1.1. Ці Правила розроблені з метою реалізації основних
завдань Державіаслужби України, визначених Положенням про Державну
авіаційну службу України, затвердженим Указом Президента України
від 06.04.2011 N 398 ( 398/2011 )".
30.2. У тексті Правил ( z0104-07 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
31. У Правилах медичної сертифікації авіаційного персоналу,
крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 27.03.2007 N 243 ( z0393-07 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.04.2007 за
N 393/13660, слова "Державна авіаційна адміністрація України" та
"Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінити словами
"Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у
відповідних відмінках.
32. У Правилах з організації системи контролю доступу в
авіаційних суб'єктах цивільної авіації, затверджених наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.06.2007 N 509
( z0828-07 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
18.07.2007 за N 828/14095:
32.1. Абзаци восьмий, дев'ятий пункту 1.5 глави 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.
32.2. Абзац третій глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.
32.3. У тексті Правил ( z0828-07 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба
України" у відповідних відмінках.
32.4. У додатках 2, 3 до Правил ( z0828-07, za828-07 ) слова
"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE
AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
{ Пункт 33 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 328 ( z0541-19 ) від 08.05.2019 }
34. У Положенні про екзаменатора з льотної діяльності,
затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 01.12.2009 N 1234 ( z0149-10 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 10.02.2010 за N 149/17444:
34.1. Пункт 7.1 розділу VII викласти в такій редакції: "7.1. Державіаслужба України повинна розмістити перелік
екзаменаторів на офіційному сайті Державної авіаційної служби
України www.avia.gov.ua., вказавши кваліфікаційні відмітки
кожного.".
34.2. У тексті Порядку ( z0149-10 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба
України" у відповідних відмінках.
35. У Положенні про державного інспектора з авіаційного
нагляду у Державній авіаційній адміністрації, затвердженому
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.02.2010
N 68 ( z0307-10 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
26.04.2010 за N 307/17602:
35.1. У назві та тексті Положення ( z0307-10 ) слова
"Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у
всіх відмінках замінити словами "Державна авіаційна служба
України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
35.2. У зразку посвідчення державного інспектора з
авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації,
затвердженого додатком, слова "Державна авіаційна адміністрація"
та "State Aviation Administration" замінити словами "ДЕРЖАВНА
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби N 286 ( z0316-19 ) від 06.03.2019 }
37. У Правилах сертифікації експлуатантів, що здійснюють
експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою
виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами
OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від 05.07.2010 N 430 ( z0558-10 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853:
37.1. У тексті Правил ( z0558-10 ) слова "Державна авіаційна
адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінити словами "Державна авіаційна служба України" та
"Державіаслужба України" у відповідних відмінках.
37.2. У додатку 4 до Правил ( z0558-10, za558-10 ) слова
"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF
UKRAINE STATE AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
37.3. У додатках 6, 7, 8 до Правил ( z0558-10, za558-10 )
слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ" та "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE
AVIATION ADMINISTRATION" замінити словами "ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА" та "STATE AVIATION ADMINISTRATION".
Директор Департаменту
правового забезпечення Л.О.Тарасовавгору