Документ z1107-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.08.2016. Подивитися в історії? )

Роад - жінки

Вид програми

Спортивні звання

Спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

100

00:11,3

00:12,0

00:12,9

00:13,9

00:15,1

00:16,7

00:18,2

00:20,0

00:22,0

500

00:45,7

00:48,4

00:51,8

00:55,9

01:01,0

01:07,0

01:13,0

01:20,5

01:28,5

1 000

01:32,4

01:37,9

01:44,8

01:53,2

02:03,4

02:15,7

02:28,0

02:42,5

02:59,0

3 000

05:10,3

05:28,9

05:51,9

06:20,0

06:54,5

07:35,5

08:17,0

09:06,5

10:01,0

5 000

08:03,5

08:32,5

09:08,5

09:52,5

10:45,5

11:50,5

12:54,5

14:11,5

15:36,5

10 000

16:11,5

17:09,5

18:22,0

19:50,0

21:37,0

23:47,0
15 000

26:12,7

27:47,1

29:43,7

32:06,4

34:59,5

38:29,5
20 000

33:33,5

35:34,5

38:04,5

41:06,5

44:48,5

49:17,5
42 000

1:13,30

1:17,55

1:23,22

1:30,02

1:38,08

1:47,57
".

5) у розділі "Умови присвоєння спортивних звань":

у пункті 1 слова та цифру ", а також на всеукраїнських змаганнях не нижче ІІІ рангу" виключити;

у пункті 2 слова та цифри "всеукраїнських змаганнях не нижче III рангу за умови участі у виді програми спортсменів не менше ніж з 3 регіонів," замінити словами та цифрою "офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі у виді програми 8 спортсменів";

26. Розділ "Кандидат у майстри спорту України" додатка 75 доповнити новим абзацом такого змісту:

"1-2 - у всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок.".

27. В абзацах дванадцятому, тринадцятому розділу "Майстер спорту України" додатка 77 слова "фіналі Кубка України" замінити словами "Кубка України";

28. У додатку 79:

1) розділ "Чоловіки та жінки" викласти в такій редакції:

"Чоловіки та жінки

Змагання проводяться з дисциплін спортивного орієнтування, які мають такі скорочення:

СОБ - спортивне орієнтування бігом;

СОЛ - спортивне орієнтування на лижах;

МТБО - спортивне орієнтування на велосипедах (маунтін-байках - гірських велосипедах);

ТРО - трейл-орієнтування;

СОР - спортивне орієнтування рогейн.

Вікові категорії:

юнаки молодшого віку: чоловіки/жінки 12 - 15 років (далі - Ч/Ж 12, Ч/Ж 13, Ч/Ж 14, Ч/Ж 15);

юнаки старшого віку: чоловіки/жінки 16 - 18 років (далі - Ч/Ж 16, Ч/Ж 17, Ч/Ж 18);

юніори: чоловіки/жінки 20 років (далі - Ч/Ж 20);

дорослі: чоловіки/жінки 21 року і старші відповідно до кваліфікації: елітна група - Е, група А, група Б тощо (далі - Ч/Ж 21Е, 21А, 21Б тощо).

Вікові категорії для дисциплін СОБ, СОЛ, МТБО:

МІКС - змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, кваліфікації, до складу якої входять щонайменше одна жінка і один чоловік: МІКС 21Е або МІКС 21;

відкритий клас - усі учасники незалежно від статі і віку.

Для дисциплін СОР:

вікові категорії  визначаються за датою народження на день змагань;

юнаки: чоловіки/жінки до 18 років (Ч/Ж/МІКС 18);

юніори: чоловіки/жінки до 20 років (Ч/Ж/МІКС 20);

молодь: чоловіки/жінки до 23 років (Ч/Ж/МІКС 23);

дорослі: чоловіки/жінки з 23 років і старші (Ч/Ж/МІКС);

відкритий клас: чоловіки/жінки без вікових обмежень (далі - Ч/Ж/МІКС О).

Посісти місця в одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з кваліфікаційною таблицею з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:";

2) в абзаці четвертому розділу "Майстер спорту України міжнародного класу" слово "видів" замінити словом "дисциплін";

3) у розділі "Майстер спорту України":

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"для дисципліни СОР:

1-3 - на чемпіонаті світу, Європейських іграх, чемпіонаті Європи,  у загальному заліку Кубка світу (в особистому заліку, у командних змаганнях,  в естафеті) за умови участі у виді програми спортсменів (команд) менше ніж  з 10 країн;".

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев'ятим;

в абзаці третьому слово "видів" замінити словом "дисциплін", літери "СОР" виключити;

в абзаці п'ятому слово "видів" замінити словом "дисциплін";

4) пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд), які представляють не менше 10 країн, за 4-6 місця;

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд), які представляють менше 10 країн, за 1-3 місця;

в офіційних всеукраїнських змаганнях спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів в індивідуальному виді програми, не менше 6 регіонів у командних змаганнях та естафеті і закінчили дистанцію й отримали результат.

Спортивне звання "Майстер спорту України" на офіційних всеукраїнських змаганнях присвоюється у дисциплінах:

СОБ, СОЛ, МТБО - у вікових групах Ч 21, Ж 21, Мікс 21, якщо окремо виділяється елітна група (Ч 21Е, Ж 21Е, Мікс 21Е), спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється тільки у цій групі;

СОР - у групах Ч/Ж/МІКС О - у відкритому класі.

ТРО -  у відкритому класі.".

29. Додаток 81 викласти у такій редакції:


"Додаток 81
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 81)

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки молодші: 10-15 років;

юнаки старші: 16-18 років;

юніори: 19-20 років;

дорослі: 21 рік і старші.

Вікові групи визначаються за роком народження.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів або виконати вимоги однієї з кваліфікаційних таблиць 1 - 4.

Туристські спортивні походи

Майстер спорту України

Таблиця 1

Кваліфікаційна таблиця вимог до керівників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорія складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

У*

К*

У

К

У

К

У

К

У

К

У

К

Майстер спорту України:1

чоловіки;
1

2**жінки
1
Кандидат у майстри спорту України1

1

Перший

1

1Другий


1

1

1

Третій

1
__________
* У - участь, К - керівництво.
** Один похід може бути комбінований.

Таблиця 2

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорії складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України:чоловіки;

1

4

жінки

2

1

Кандидат у майстри спорту України
1

2


Перший1

2*Другий


2*

1
Третій

1


Перший юнацький

Здійснити один похід 3 ступеня складності

Другий юнацький

Здійснити один похід 2 ступеня складності

Третій юнацький

Здійснити один похід 1 ступеня складності

__________
* Допускається заміна на участь в одному поході на одну категорію складності вище.

__________
Примітка.


Результатом суддівства змагань з туристських спортивних походів є визначення виконання встановлених нормативів зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів, що оформлюється протоколом за встановленою формою. Визначення переможців та розподіл місць у цьому виді програми змагань не проводяться.


Документом, який підтверджує виконання нормативів зі спортивного туризму у змаганнях з туристських спортивних походів та визначає їх спортивний результат, є витяг з протоколу, виданий суддівською колегією учасникам та керівнику походу, у вигляді довідки про залік туристського спортивного походу.

Таблиця 3

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників всеукраїнських та регіональних змагань з туристських спортивних походів

Звання та розряди

Місця команд-учасниць чемпіонату туристських спортивних походів залежно від категорії складності (к.с.)

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України - чоловіки-керівники
1

або 1-2

Майстер спорту України - жінки
1

або 1-2

Майстер спорту України - чоловіки-учасники
1+ К V к.с.*

або 1-2

Кандидат у майстри спорту УкраїниІ

або 1-3

або 1-6

Перший


І

або 2-3

або 4-6

або 7-10

Другий

І

або 2-3

або 4-6

або 7-10


__________
Примітка.


Посісти перше місце на чемпіонаті з туристських спортивних походів та додатково взяти участь у туристському спортивному поході V категорії складності як керівник.

Умови виконання спортивних звань та розрядів  для туристських спортивних походів

1. Спортивні звання та розряди присвоюються за умови участі в офіційних всеукраїнських та регіональних змаганнях не менше 6 команд.

2. Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності.

3. Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній заліковий похід.

4. Спортивні звання і розряди присвоюються за туристські спортивні походи тільки з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

5. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється  за результатами змагань не нижче ІІІ рангу.

Змагання з видів спортивного туризму
(автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

Майстер спорту України

1 - у командних або 1-2 - в особистих - на чемпіонаті України на двох дистанціях (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському спортивному поході не нижче IV категорії складності) за умови виконання нормативу на дистанції V класу з кваліфікаційним рангом не нижче 630 балів.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на двох дистанціях не нижче IV, V класів з кваліфікаційним рангом не нижче 200 балів (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче ІІІ категорії складності).

Перший - третій розряди, перший, другий юнацькі розряди

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на змаганнях з одного з видів спортивного туризму.

Таблиця 4

Кваліфікаційна таблиця

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції (бали)

Відсоток від результату переможця

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд, перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

Менше за 1

-

-

-

100

111

1

-

-

-

102

114

2

-

-

-

105

117

3

-

-

-

108

120

4

-

-

-

111

123

5

-

-

-

114

129

6

-

-

-

117

132

8

-

-

-

120

135

10

-

-


123

138

13

-

-


126

142

16

-

-

100

129

146

20

-

-

102

132

150

25

-

-

105

135

154

32

-

-

108

138

158

40

-


111

142

162

50

-


114

146

166

63

-

100

117

150

-

80

-

102

120

154

-

100

-

105

123

158

-

125

-

108

126

162

-

160

-

111

129

166

-

200

100

114

132

170

-

250

102

117

135

174

-

320

105

120

138

178

-

400

108

123

142

182

-

500

111

126

146

186

-

630

114

129

150

-

-

800

117

132

154

-

-

1000

120

135

158

-

-

1250

123

138

162

-

-

1600

126

142

166

-

-

2000

129

146

172

-

-

2400

132

150

176

-

-вгору