Документ z1107-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2016  № 2811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1107/29237

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту  забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
15.07.2016 № 2811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1107/29237

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України  з неолімпійських видів спорту

1. У пункті 37 літери "WKF" виключити.

2. Пункт 52 виключити.

У зв’язку з цим пункти 53 - 105 вважати відповідно пунктами 52 - 104.

3. У пунктах 52 - 104 посилання на додатки "53 - 67" замінити відповідно посиланнями на додатки "52 - 104".

4. Після пункту 66 доповнити новим пунктом такого змісту:

"67. Практична стрільба (додаток 67)".

У зв’язку з цим пункти 67 - 104 вважати відповідно пунктами 68 - 105.

5. У пунктах 68 - 105 посилання на додатки 67 - 104 замінити відповідно посиланнями на додатки 68 - 105.

6. Пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 2 викласти у такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у відповідній заліковій групі чи класі спортсменів (екіпажів), які представляють не менше 5 регіонів.".

7. Абзац четвертий пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 10 викласти у такій редакції:

"в офіційних всеукраїнських змаганнях (піраміда) серед чоловіків-спортсменів не менше ніж з 10 регіонів, серед жінок-спортсменок не менше ніж з 8 регіонів;".

8. Розділ "Перший розряд" додатка 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"1-2 - на чемпіонатах міст України в особистому заліку.".

9. У додатку 20:

1) розділ "Майстер спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"2-3 - на офіційних міжнародних змаганнях або набрати не менше 90 % (80 % для жінок) очок у багатоборстві з усіх вправ.";

2) абзац третій пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" виключити.

10. У додатку 21:

1) розділ "Майстер спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"2 - на чемпіонаті Європи двічі протягом трьох років поспіль.";

2) розділ "Умови присвоєння спортивних звань:" викласти у такій редакції:

"Умови присвоєння спортивних звань

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях екіпажів не менше ніж з 10 країн в одному виді програми.

У разі участі в одній програмі екіпажів з 5 до 9 країн вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній програмі екіпажів менше ніж з 5 країн вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях екіпажів не менше ніж з 10 країн в одному виді програми.

У разі участі в одній програмі екіпажів з 5 до 9 країн вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній програмі екіпажів менше ніж з 5 країн вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

У всеукраїнських змаганнях екіпажів не менше ніж з 8 регіонів в одному виді програми.".

11. Додаток 22 викласти в такій редакції:


"Додаток 22
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 22)

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ БАГАТОБОРСТВА

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 10-11 років;

юнаки: 12-13 років;

старші юнаки: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

дорослі: від 18 років.

Види програми: бойове двоборство, військово-прикладне семиборство.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - 2 - на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1 - на чемпіонаті Європи серед старших юнаків;

3 - на чемпіонаті України;

2 - у Кубку України;

1 - 2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

2 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Перший розряд

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

1 - на чемпіонатах районів;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - у Кубку області;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки).

Другий розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонатах районів;

2 - у Кубку області;

1 - на чемпіонатах міст;

3 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

2 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки);

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Третій розряд

3 - на чемпіонатах районів;

2 - на чемпіонатах міст;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

1 - на чемпіонатах міст серед юніорів;

3 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки);

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків.

Перший юнацький розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед молодших юнаків.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

3 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

2 - на чемпіонатах міст серед юнаків;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах міст серед молодших юнаків.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 6 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" (у найлегшій та найважчій категоріях - не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України");

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми спортсменок не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсменка має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України";

в офіційних змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у виді програми не менше 10 спортсменів, які представляють не менше ніж 2/3 представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 6 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України".

3. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється з 16 років.

4. Спортивне звання "Майстер спорту України" у виді програми "військово-прикладне семиборство" присвоюється, якщо у змаганні беруть участь не менше 50 спортсменів.

5. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" у виді програми "військово-прикладне семиборство" присвоюється, якщо у змаганні беруть участь не менше 30 спортсменів.".

12. У додатку 23:

1) Абзаци п’ятий, шостий підрозділу "За катером та електричною тягою "Rixen" розділу "Чоловіки та жінки" викласти в такій редакції:

"середня група - до 14 років катерна версія, до 15 років кабельна версія;

старша група - до 17 років катерна версія, до 19 років кабельна версія;";

2) Кваліфікаційну таблицю 1 (катерна версія) викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційна таблиця 1

(катерна версія)

Спортивні звання, розряди

Стрибки з трампліна, м

Слалом

Фігурне катання

Багатоборство

швидкість катера, км/год

довжина фала

кількість буїв

Чоловіки

Майстер спорту України міжнародного класу

60

58

11

6

9000

200

Майстер спорту України

48

58

12

3

6000

155

Кандидат у майстри спорту України

40

58

14

6

3800

100

Перший

30

55

18

6

2500


Другий

22

49

18

6

1800


Третій

18

46

18

6

1300


Перший юнацький

13

40

18

6

500


Другий юнацький

10

34

18

6

250


Жінки

Майстер спорту України міжнародного класу

46

55

12

3

7000

165

Майстер спорту України

36

55

13

3

5000

130

Кандидат у майстри спорту України

30

55

14

3

3000

95

Перший

23

52

18

6

2000


Другий

18

49

18

6

1400


Третій

16

46

18

6

900


Перший юнацький

13

40

18

6

500


Другий юнацький

10

34

18

6

240


";

3) у розділі "Вейкбординг, вейксейтинг (за катером та електричною тягою "Rixen")":

у підрозділі "Майстер спорту України":

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

"1 - на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми;

1 - у Кубку України серед чоловіків та жінок за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми.";

абзац дев'ятий після слів "чоловіків та жінок" доповнити словами ", за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми";

4) абзац третій пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"в офіційних всеукраїнських змаганнях не менше 6 спортсменів у виді програми.".

13. У додатку 25:

1) розділ "Майстер спорту України міжнародного класу" викласти в такій редакції:

"Майстер спорту України міжнародного класу

Виконати класифікаційний норматив, викладений у таблиці, на офіційних міжнародних змаганнях, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, чемпіонаті світу, Європи, у фіналі Кубка світу, Європи серед дорослих або юніорів в особистому або в командному видах програми - естафеті.";

2) Кваліфікаційні нормативи розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційні нормативи

№ з/п

Вагова категорія

Одиниці вимірювання

Вага гирі 32 кг

Вага гирі 24 кг

Вага гирі 16 кг

спортивні звання

спортивні розряди

спортивні звання

спортивні розряди

спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ж

ж

ч/ж

ч/ж

ч/ж

ч/ж

ж

ж

ж

ж

юна-ки

юнаки

юнаки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Двоборство (чоловіки)

1

53 кг

К-сть очок

100

70

50

2

58 кг

К-сть очок

130

85

65

50

110

80

60

3

63 кг

К-сть очок

151

97

60

45

38

32

140

95

75

60

120

90

65

4

68 кг

К-сть очок

166

113

70

55

48

42

150

105

85

70

130

100

73

5

73 кг

К-сть очок

178

125

84

69

61

55

160

115

95

75

140

110

80

6

78 кг

К-сть очок

184

136

94

79

71

65

170

125

105

85

150

120

85

7

78+ кг

К-сть очок

160

125

90

8

85 кг

К-сть очок

190

146

106

91

83

77

180

135

110

90

9

85+ кг

К-сть очок

185

140

115

95

10

95 кг

К-сть очок

196

150

112

97

89

83

190

145

120

100

11

95+ кг

К-сть очок

201

156

116

101

93

87

200

150

130

105

Поштовх довгим циклом (чоловіки)

12

53 кг

К-сть очок

33

29

26

13

58 кг

К-сть очок

53

45

36

28

39

35

30

14

63 кг

К-сть очок

50

38

30

25

19

14

60

52

40

33

45

38

33

15

68 кг

К-сть очок

57

44

35

28

22

17

63

55

46

36

51

43

38

16

73 кг

К-сть очок

64

50

42

36

30

25

68

60

52

40

56

48

43

17

78 кг

К-сть очок

69

54

46

38

32

27

73

65

57

45

62

53

46

18

78+ кг

К-сть очок

65

57

49

19

85 кг

К-сть очок

73

57

49

41

35

30

77

69

60

50

20

85+ кг

К-сть очок

81

73

62

54

21

95 кг

К-сть очок

77

60

52

44

38

33

85

76

65

57

22

95+ кг

К-сть очок

80

62

55

48

42

37

90

79

68

60

Ривок (жінки)

23

48 кг

К-сть очок

24

53 кг

К-сть очок

115

80

63

45

25

58 кг

К-сть очок

122

88

56

35

20

15

125

90

73

53

26

58+ кг

К-сть очок

27

63 кг

К-сть очок

131

99

64

45

25

20

135

100

83

64

28

63+ кг

К-сть очок

140

105

90

67

29

68 кг

К-сть очок

140

110

70

50

30

25

145

110

94

72

30

68+ кг

К-сть очок

150

121

74

55

35

30

155

120

103

81вгору